DIN 18650

DIN 18650-1: broaşte şi feronerie – sisteme de uşi automate – partea 1: cerinţe pentru produse şi metode de testare

În această normă este vorba despre dispoziţiile privind structura şi metodele de testare a unităţilor de acţionare, precum şi a foilor de uşi şi a accesoriilor sistemelor automate din zonele pietonale. Uşile automate pot fi acţionate electromecanic, electrohidraulic sau pneumatic. Poate fi vorba despre uşi glisante, armonice şi rotative sau carusel, cu canaturi cu deplasare orizontală. Acestea se utilizează în special în zonele de acces şi în interioare, căi de evacuare şi ieşiri de urgenţă, precum şi ca uşi de protecţie împotriva fumului şi a incendiilor.

DIN 18650-2: broaşte şi feronerie – sisteme de uşi automate – partea 2: siguranţa sistemelor de uşi automate


În această normă este vorba despre dispoziţiile privind exploatarea şi siguranţa sistemelor automate din zonele pietonale. Uşile automate îşi găsesc aplicabilitatea în zonele de acces şi în interioare, în căile de salvare ca ieşiri de urgenţă şi ca uşi de protecţie împotriva incendiului şi a fumului. Uşile deplasate vertical nu intră în domeniul de aplicabilitate al normei.