DIN EN 1158

Broaşte şi feronerie – regulator al secvenţei de închidere – cerinţele şi procedurile de testare

Această normă conţine cerinţe privind regulatorul secvenţei de închidere la uşile rotative cu două canaturi care dispun de un amortizor hidraulic. Acestea conţin mecanisme secvenţiale de închidere montate independent sau integrate în amortizorul hidraulic. Regulatoarele de secvenţă de închidere îşi găsesc aplicabilitatea acolo unde este necesară secvenţa corectă de închidere a uşilor rotative cu două canaturi, de exemplu la îmbinarea centrală prin suprapunere.