Întreprindere familială

Urmărim obiective clare. Principiile noastre de bază, care definesc activitatea sustenabilă pentru economie, mediul înconjurător şi societate, le-am fixat în linii directoare. Ca o companie, deţinută de familie de peste 150 de ani, suntem dedicaţi Germaniei ca locaţia noastră principală. Dispunem concomitent de o reţea mondială puternică şi avem în vedere în permanenţă dezvoltarea activităţilor noastre globale. Strategia noastră ca şi companie familială este una clară: Abordăm o viziune şi o dezvoltare economică prin forţe proprii. Stabilim relaţii de durată cu clienţii şi partenerii noştri, care poartă amprenta serviciilor noastre vaste de produse şi servicii.