Declarație de consimțământ cu privire la protecția datelor în cadrul grupului de companii GEZE (versiunea mai 2018)

Ne bucură vizita dvs. pe paginile de internet GEZE (denumite în continuare „website-uri”) precum și interesul manifestat de dvs. față de grupul de companii și de produsele noastre. Scopul serviciilor furnizate prin intermediul website-urilor noastre este să vă oferim pe cât posibil numai informațiile și conținuturile GEZE care sunt de interes pentru dumneavoastră. În acest scop, precum și pentru optimizarea ofertei noastre, vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră.

Punem accent pe protejarea intimității dumneavoastră și a datelor dumneavoastră personale. De aceea, vă informăm prin prezenta în mod detaliat, astfel încât să vă simțiți confortabil atunci când vizitați paginile noastre de internet și să știți că luăm în considerare intimitatea dumneavoastră și atunci când prelucrăm datele dumneavoastră personale. Datele, pe care le colectăm atunci când vizitați pagina noastră de internet, le tratăm întotdeauna confidențial și conform prevederilor legale de protecție a datelor. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare esențială pentru noi. Protecția datelor și siguranța informațiilor sunt parte integrantă fixă a politicii noastre corporative.

În special, suntem supuși dispozițiilor Regulamentului european general privind protecția datelor (RGPD - UE), precum și legislației corespunzătoare privind protecția datelor din țara respectivă. Așadar, suntem îndreptățiți să colectăm și să utilizăm datele cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru a vă permite utilizarea ofertei noastre de internet pe www.geze.de precum și a website-urilor grupului de companii GEZE, inclusiv toate serviciile și funcțiile conținute în acestea.

1    Condițiile de utilizare a paginilor de internet ale grupului de companii GEZE

1.1    Excluderea răspunderii

Datele și informațiile conținute pe website-urile noastre au fost analizate și verificate cu atenție de GEZE GmbH. Depunem eforturi pentru a extinde și actualiza în permanență această ofertă de informații pentru dumneavoastră. Pentru corectitudinea, caracterul complet și actualitatea acestora, GEZE GmbH nu își poate asuma răspunderea și nu poate oferi nicio garanție. Acest lucru se aplică, de asemenea, pentru paginile de internet la care face referire direct sau indirect acest website. Principiile noastre de protecție a datelor nu se aplică și pentru activitățile online ale altor furnizori, nici în cazul în care paginile noastre de internet fac legătura către acestea. De aceea, vă rugăm să aveți în vedere prevederile de protecție a datelor ale furnizorilor respectivi atunci când părăsiți pagina noastră de internet. GEZE GmbH își rezervă dreptul de a efectua modificări sau completări ale informațiilor deja furnizate fără o notificare prealabilă.

1.2    Drepturile de autor și de protecție
Conținutul și forma acestor pagini de internet sunt protejate de legea privind drepturile de autor. O reproducere a paginilor de internet sau a conținuturilor acestora necesită aprobarea prealabilă a companiei GEZE GmbH. Excepție fac comunicatele de presă din zona „Companie” și „Presă”, care servesc în general activităților curente ale presei. Este permisă integrarea link-urilor pe paginile www.geze.de/.com, precum și pe website-urile grupului de companii GEZE. În cele ce urmează, găsiți informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm la utilizarea website-urilor noastre și la acceptarea serviciilor și funcțiilor oferite prin intermediul acestora și în ce scopuri utilizăm aceste date. Organismul responsabil pentru colectarea și utilizarea datelor de pe aceste website-uri este GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 in 71229 Leonberg, Germania (denumit în cele ce urmează „noi”).

2    La accesarea website-urilor GEZE
Atunci când vizitați website-urile noaste, salvăm în mod standard anumite date de utilizare, precum adresa IP (Internet Protocol), care v-a fost alocată de furnizorul dvs. de servicii de internet, precum și data și durata vizitei. În plus, sunt colectate și stocate informațiile cu privire la tipul de browser de pe care ne vizitați și paginile de internet pe care le vizitați, precum și data și ora. Acest lucru se face anonimizat.

Păstrăm aceste informații pe o perioadă de maxim patru săptămâni în scopul identificării și urmăririi utilizării necorespunzătoare. Dacă este necesar, utilizăm informațiile de utilizare anonime pentru configurarea orientată către nevoi a website-ului nostru și pentru soluționarea problemelor tehnice. Alte analize de utilizare a acestor date se efectuează numai în modul descris la punctul 7. În plus, ștergem și anonimizăm datele de utilizare, inclusiv adresa dumneavoastră IP, după patru săptămâni, imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopul menționat anterior.


3    Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt toate datele individuale despre situațiile personale sau materiale ale unei anumite persoane. De exemplu: numele, adresa, adresa de e-mail etc.

4    Colectarea și prelucrarea datelor personale
Datele cu caracter personal sunt stocate exclusiv în cazul în care ni le comunicați în mod activ și benevol și ne declarați consimțământul dumneavoastră exclusiv cu privire la utilizarea acestor date, de ex. în cadrul unei înregistrări, unui sondaj sau newsletter, unui concurs promoțional/concurs cu premii sau pentru realizarea unui contract etc. sau ne contactați în alt mod, de exemplu prin e-mail sau formular online. În măsura în care obținem acordul persoanei vizate pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6 paragraful 1 lit. a din Regulamentul General UE privind Protecția Datelor (RGPD), servește ca bază legală. Celelalte baze legale din art. 6 se aplică în funcție de limitarea scopului.

Dumneavoastră decideți dacă și ce date ne puneți la dispoziție. În cazul unui newsletter, este realizat profilul dumneavoastră personal din informațiile oferite de dumneavoastră în mod benevol. În plus, stocăm în mod anonimizat comportamentul dumneavoastră de utilizare pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Alte evaluări au loc, de asemenea, numai în formă anonimizată (comportamentul utilizatorului și cu privire la clicuri).

5    Transmiterea datelor personale și limitarea scopului

Utilizăm datele dumneavoastră personale în scopul administrării tehnice a activității noaste online, pentru administrarea clienților, pentru propriile sondaje și pentru marketing în măsura necesară în situația respectivă. Angajații noștri și furnizorii de servicii externi / procesatorii de date cărora le este încredințată prelucrarea datelor dvs., trebuie, desigur, să ne fie obligați să păstrăm confidențialitatea, RGPD UE aplicabilă în prezent și legea corespunzătoare privind protecția datelor din țara respectivă. În rest, nu vom transmite datele dumneavoastră terților din afara grupului de companii fără acordul dumneavoastră. Excepție de aici fac punctul 8, transmiterea datelor, precum și transmiterile datelor personale către instituțiile și autoritățile de stat pe baza prevederilor legale naționale obligatorii.

În cazul consimțământului dumneavoastră explicit acordat în prealabil, utilizăm datele inclusiv în scopul publicității pentru propriile produse și pentru prestatorii de servicii/procesatorii de date ale comenzii și / sau pentru cercetarea de piață și sondaje de opinie, de ex. în cadrul sondajelor privind satisfacția clienților. În acest scop, poate fi necesar ca datele dumneavoastră să fie transmise prestatorilor externi de servicii verificați în cadrul prelucrării datelor comenzii. O astfel de prelucrare are loc numai dacă acest lucru este permis în conformitate cu prescripțiile aplicabile ale legii de protecție a datelor. GEZE GmbH asigură întotdeauna că furnizorii de servicii sunt obligați să respecte reglementările aplicabile privind protecția datelor (în prezent RGPD UE și legea corespunzătoare privind protecția datelor din țara respectivă). Datele dumneavoastră nu sunt nici vândute terților, nici comercializate într-un alt mod. Vă puteți retrage oricând consimțământul dumneavoastră cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare sau pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și / sau activității online, prin e-mail, fax sau poștă la sediul nostru din Leonberg. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt apoi scoase din uz și blocate. Pentru aceasta, utilizați pur și simplu formularul de protecție a datelor. Cu ajutorul acestuia, puteți să ne solicitați o notificare completă cu privire la date, în care noi să vă informăm cu privire la stocarea și utilizarea internă a datelor dumneavoastră în cadrul GEZE.

6    Cookie-uri
Grupul de companii GEZE integrează în anumite zone așa-numitele „cookie-uri” la vizita dumneavoastră pe website-urile noastre, pentru a vă putea pune la dispoziții servicii individualizate. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, pe care un server web le poate trimite pe computerul dumneavoastră pentru a vă identifica. Acestea sunt stocate pe hard disk-ul dumneavoastră și ajută la facilitarea navigării, precum și la ușurința de utilizare a website-urilor.

Utilizăm astfel de cookie-uri pentru a identifica preferințele vizitatorilor, pentru a putea configura website-urile în mod optim și pentru a identifica domeniile deosebit de populare ale ofertei noastre de internet. Prin aceasta, este posibil să ne adaptăm activitatea noastră online la necesitățile utilizatorilor și să ne îmbunătățim oferta pentru dumneavoastră. Utilizăm cookie-uri pentru a stabili dacă ați vizitat în trecut paginile noastre de pe dispozitivul dvs., în acest caz fișierul cookie se stochează pur și simplu pe dispozitivul dumneavoastră.

Datele personale sunt stocate apoi eventual în cookie-uri dacă le-ați introdus în mod activ. De exemplu, acesta este cazul unui acces online protejat prin parolă, la care ID-ul dvs. de utilizator și parola sunt reținute automat. Puteți utiliza website-ul nostru fără cookie-uri, puteți revoca utilizarea sau puteți șterge cookie-urile deja setate. Acest lucru se face prin intermediul setărilor din browser, refuzând acceptarea cookie-uri, respectiv ștergând fișierele cookie-uri. De asemenea, puteți dezactiva complet funcția Cookie din browser-ul dumneavoastră de internet. Acceptarea utilizării cookie-urilor nu este strict necesară pentru navigarea și funcționalitatea website-ului. Instrucțiunile cu privire la acceptarea, respingerea, accesul și ștergerea cookie-urilor sunt disponibile în funcția Ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că unele funcții ale paginilor de internet nu mai pot fi executabile. În cazul în care dumneavoastră sunteți direcționat pe paginile de internet ale furnizorilor terți, vă rugăm să acordați atenție faptului că acolo sunt valabile indicațiile de protecție a datelor ale furnizorului terț respectiv.

7    Google Analytics
Pe diferite website-uri ale grupului de companii GEZE utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; denumit în cele ce urmează „Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri” în modul descris la punctul 6, adică fișiere text, care se salvează pe calculatorul dvs. și care permit analiza utilizării website-ului de către dumneavoastră. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea de către dvs. a acestui website sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Pe website-ul nostru este totuși activată așa-numita anonimizare a IP-ului, așadar adresa dvs. IP va fi trunchiată în prealabil de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către unul dintre serverele Google SUA și trunchiată acolo. Fiind mandatat de noi, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dvs. a acestui website, pentru a redacta rapoarte despre activitățile website-ului și pentru a oferi servicii care au legătură cu utilizarea website-ului și cu utilizarea internetului față de noi. Adresa IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu va fi cumulată de Google cu alte date. Prin utilizarea website-ului GEZE vă declarați de acord cu prelucrarea datelor colectate prin intermediul dvs. de Google în modul descris mai sus și în scopul sus-menționat.

Dacă nu doriți să colectăm informații în momentul vizitei dvs., puteți să revocați acest lucru oricând pe viitor. Puteți împiedica salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser, totuși atragem atenția asupra faptului că, în acest caz, nu veți putea utiliza pe deplin toate funcțiile acestui website. Puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de cookie referitor la utilizarea website-ului nostru de către dumneavoastră (incl. adresa IP), precum și prelucrarea de către Google a acestor date prin descărcarea Browser-Add-on pentru dezactivarea Google Analytics, disponibil la adresa următoare: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că acest Browser-Add-on se poate utiliza numai pentru dispozitivul respectiv. Dacă ștergeți cookie-uri sau utilizați un alt dispozitiv, respectiv un alt browser, trebuie să descărcați și să instalați din nou Browser-Add-on.

8    Furnizarea datelor
Informațiile pe care noi le colectăm și le utilizăm în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestui website pot fi prelucrate și de alte companii, de exemplu prestatori de servicii externi și / sau alte societăți ale grupului de companii GEZE, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru limitarea scopului menționat în prezenta declarație de protecție a datelor sau de altă societate care activează ca prestator de servicii / operator de date ale comenzii. În măsura în care au loc astfel de transmiteri de date, ne asigurăm prin acordurile contractuale cu privire la protecția drepturilor dumneavoastră personale (care pot rezulta din clauzele contractuale) de faptul că este garantată protecția suficientă în sensul prescripțiilor legale de protecție a datelor.

9    Consimțămintele pentru primirea materialelor publicitare

În contextul utilizării diferitelor servicii de pe website-urile noastre, aveți posibilitatea de a ne acorda consimțământul dumneavoastră pentru primirea materialelor publicitare de la noi. În cazul în care ne-ați oferit consimțământul corespunzător, utilizăm informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a vă trimite materiale publicitare prin poștă sau alte căi de comunicare dorite de dumneavoastră (poșta electronică, telefon, întâlniri personale stabilite). Vă puteți retrage în orice moment consimțământul, cu efect pe viitor. În cazul în care doriți să vă dezabonați de la unul sau mai multe servicii oferite de noi, acest lucru este posibil oricând la unsubscribe@geze.com. În cazul în care primiți un e-mail de la noi, vă puteți dezabona, de asemenea, de la acest serviciu utilizând funcția „Dezabonare/Unsubscribe” din e-mail. Vă stau la dispoziție următoarele servicii (versiunea mai 2018):

9.1    Abonament pentru newsletter și alte mesaje publicitare
Pe website-urile noastre vă puteți abona la newsletter-ul nostru lunar sau la alte comunicări sub formă electronică. Pentru aceasta, colectăm numele dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră de e-mail și utilizăm aceste date pentru a vă trimite prin e-mail newsletter-ul, respectiv comunicările la care dumneavoastră v-ați abonat. Verificăm consimțământul dumneavoastră cu privire la primirea newsletter-ului nostru sau a altor comunicări prin e-mail utilizând așa-numita metodă Double-Opt-In. Acest lucru înseamnă că solicităm prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră pentru abonament, confirmarea activă a consimțământului dumneavoastră pentru primirea newsletter-ului, respectiv a altor comunicări, înainte de a începe expedierea acestora. Utilizăm informația cu privire la confirmare pentru a documenta consimțământul dumneavoastră și, dacă este nevoie, pentru a dovedi existența acestuia. Consimțământul dumneavoastră pentru trimiterea newsletter-ului, respectiv a altor comunicări și pentru utilizarea datelor dumneavoastră personale în această privință îl puteți retrage oricând, cu efect pe viitor.

9.2    Invitații la evenimente (pe suport de hârtie sau poștă electronică)
Pe website-urile noastre puteți specifica dacă sunteți interesat de invitațiile la evenimentele din cadrul grupului de companii GEZE. În cazul în care am primit consimțământul dumneavoastră în acest sens (consultați metoda Double-Opt-In de la punctul anterior), vă trimitem prin poștă sau prin e-mail invitații la evenimente, de ex. la târguri sau evenimente ale arhitecților etc. Consimțământul dumneavoastră pentru trimiterea invitațiilor la evenimente, respectiv a altor comunicări și pentru utilizarea datelor dumneavoastră personale în această privință îl puteți retrage oricând, cu efect pe viitor.

9.3    Campanii de reduceri, campanii pentru clienți și concursuri cu premii
Pe website-urile noastre oferim din când în când campanii de reduceri, campanii pentru clienți și / sau concursuri cu premii. Detaliile cu privire la campaniile respective sunt publicate în timp util pe website-urile companiei, comunicate pe canalele noastre de social media și / sau trimise prin e-mail în cadrul newsletter-ului lunar. În cazul în care doriți să participați la acestea, vă cerem numele dumneavoastră și datele de contact (de ex. numele, adresa, adresa de e-mail etc.), precum și alte informații necesare pentru participarea la concursul cu premii, de ex. răspunsuri la întrebările concursului, fotografii cu dumneavoastră sau alte persoane, bonuri de cumpărături etc. Utilizăm aceste informații exclusiv pentru efectuarea campaniei respective, după care aceste date nu mai sunt utilizate. Informații detaliate găsiți inclusiv în condițiile de participare pentru fiecare campanie. În cazul în care v-ați acordat consimțământul în cadrul participării, utilizăm aceste informații opțional pentru scopurile menționate în declarația de consimțământ, de ex. în cazul în care în timpul concursului cu premii doriți să vă abonați la newsletter-ul lunar. În cazul în care se încalcă condițiile de utilizare sau au loc intervenții manipulatoare ale utilizatorului la câștigarea unui premiu, acesta poate fi abjudecat ulterior de către GEZE GmbH. În cazul în care premiul a fost deja înmânat, câștigătorul este obligat să îl înapoieze în starea în care i-a fost înmânat. În principiu, câștigătorii sunt anunțați prin e-mail de către GEZE GmbH.

GEZE GmbH își rezervă dreptul de a elabora și publica informații suplimentare cu privire la câștigători și premii sub formă de text, imagini și sunet în cadrul comunicatului lor, în cazul în care câștigătorii și-au declarat consimțământul cu privire la această publicare. În principiu, nu este posibilă plata în numerar a premiilor. Calea legală este exclusă. În plus, GEZE GmbH își rezervă dreptul de a modifica, inclusiv în termen scurt, campaniile, premiile și conținuturile deja publicate sau în curs de desfășurare. În astfel de cazuri, utilizatorul este informat în mod corespunzător. Disponibilitatea premiilor este specificată în mod explicit în cadrul campaniei respective (de ex. în limita stocului disponibil).

9.4    Formular de contact
Pe website-ul nostru vă punem la dispoziție un formular prin intermediul căruia puteți să ne contactați, pentru a ne adresa întrebări cu privire la produsul promovat pe website sau pentru a solicita informații (cu privire la produs). Datele furnizate de dumneavoastră (de ex. numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.) le utilizăm exclusiv pentru a prelucra întrebările dumneavoastră și pentru a putea să vă răspundem la acestea.

9.5    Colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul canalelor de social media
Grupul de companii GEZE este prezent pe diferite canale de social media și oferă din când în când diferite campanii, precum concursurile cu premii. Se aplică condițiile de participare ale campaniei respective. În cazul în care câștigă un premiu, utilizatorul va fi contactat pe canalele respective de social media și va fi informat cu privire la premiu, cu solicitarea din partea GEZE GmbH de a transmite datele sale cu caracter personal exclusiv pentru înmânarea premiului. Datele furnizate pe canalele de social media sunt utilizate exclusiv în acest context și nu sunt transmise terților.

În prezent, grupul de companii GEZE este prezent pe canalele de social media Facebook („@GEZE.Group”), Twitter („GEZE_GmbH” și „GEZE_Int”), LinkedIn („GEZE GmbH” și „GEZE Benelux”) și Xing („GEZE GmbH”). Pentru protejarea intimității dumneavoastră, datelor dumneavoastră, precum și a setărilor, dumneavoastră sunteți singurul responsabil. Aici se aplică indicațiile privind protecția datelor oferite de Facebook, Twitter, LinkedIn și Xing. În plus, GEZE GmbH administrează și un canal propriu („GEZE GmbH”, denumit în cele ce urmează „canal”) pe platforma de YouTube. GEZE GmbH este astfel responsabil exclusiv pentru conținuturile video proprii produse și încărcate pe canalul GEZE GmbH. Pentru produsele GEZE care sunt prezentate și / sau integrate în alte videoclipuri care nu sunt produse de noi, grupul de companii GEZE nu își asumă răspunderea. Pentru aceste videoclipuri singurul responsabil este utilizatorul YouTube care a încărcat aceste videoclipuri pe canalul respectiv. Pentru toate comentariile, imaginile sau opiniile din câmpul de comentarii de mai jos, sunt responsabili exclusiv utilizatorii respectivi. În cazul conținuturilor necorespunzătoare, precum cele care promovează violența sau SPAM etc., GEZE GmbH își rezervă dreptul de a șterge aceste comentarii și /sau imagini. Și în acest caz dumneavoastră sunteți singurul responsabil pentru protejarea intimității dumneavoastră, datelor dumneavoastră, precum și a setărilor dumneavoastră. Aici se aplică Condițiile de utilizare, precum și indicațiile de protecție a datelor oferite de YouTube, respectiv de Google.


10    Alte utilizări ale datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt utilizate de grupul de companii GEZE în diferite moduri. În funcție de campanie, formularea formularului de contact poate varia și / sau poate fi prezentată într-o manieră specifică scopului. Dumneavoastră decideți scopul pentru care ne acordați consimțământul dumneavoastră. O dezabonare de la servicii este posibilă în orice moment. În plus, protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor interesate și ale aplicanților este foarte importantă pentru noi.

10.1    Cereri de aplicare prin e-mail sau online
În zona Carieră a grupului de companii GEZE oferim posibilitatea de trimitere a cererilor de aplicare prin e-mail sau de aplicare online. În acest caz, se aplică următoarea declarație de protecție a datelor:

Sunt de acord ca datele mele colectate în cadrul procesului de aplicare al companiei GEZE GmbH și al companiilor asociate conform art. 271 (2) HGB să fie colectate, prelucrate și utilizate de acestea în următoarele scopuri:
1. Pentru prelucrarea ocupării posturilor în cadrul procesului de aplicare:
*numele
*datele de contact
*informațiile despre dumneavoastră puse la dispoziție în documentele de aplicare și în alte procese

2. pentru ușurarea utilizării
GEZE utilizează așa numitele cookie-uri se sesiune*
numai pentru a vă facilita experiența dumneavoastră în calitate de utilizator. cookie-urile sunt șterse imediat ce vă deconectați, respectiv după ce închideți browser-ul. Nu puteți utiliza generatorul de aplicare în cazul în care nu acceptați cookie-urile. În acest caz, trebuie să utilizați e-mailul sau poșta.

3. pentru evitarea cererilor duble de aplicare
*Fișiere jurnal
GEZE stochează adresele Internet Protocol (adrese IP) pentru o perioadă limitată în fișierele jurnal, în măsura în care acest lucru este necesar în scopul de urmărire, pentru a evita cererile duble de aplicare.

Am fost informat cu privire la faptul că, în cazul elaborării unei noi declarații de protecție – complementare – de către GEZE GmbH sau companiile asociate conform art. 271 (2) HGB, aceasta îmi va fi prezentată în vederea semnării și GEZE GmbH și companiile asociate conform art. 271 (2) HGB nu sunt îndreptățite, fără semnarea acesteia de către mine, să îmi utilizeze în continuare datele sau să le colecteze, să le prelucreze, să le transmită sau să le utilizeze în alt mod în cadrul scopului menționat. Am fost informat cu privire la faptul că datele mele personale colectate în scopul menționat sunt colectate, prelucrate, transmise și utilizate în alt mod respectându-se RGPD. În plus, am fost informat cu privire la faptul că colectarea, prelucrarea, transmiterea și utilizarea datelor mele se efectuează în baza unui consimțământ. Am fost înștiințat cu privire la faptul că aceste date sunt șterse în termen de 6 luni. Odată cu ștergerea, sunt eliminate toate datele (inclusiv copiile de siguranță). O abatere de la intervalul de timp se poate efectua numai cu consimțământul meu.


În plus, am fost informat cu privire la faptul că pot refuza, respectiv îmi pot retrage consimțământul oricând, cu efect pe viitor, urmând ca eu să trimit documentele mele de aplicare prin poștă sau e-mail (dacă este necesar, din nou). Trimit declarația mea de retragere a consimțământului la: GEZE GmbH, departamentul de personal; Reinhold-Vöster-Straße 21-29 in 72119 Leonberg; E-mail: [adresa de e-mail alocată e-mailului de confirmare a primirii] În cazul retragerii consimțământului, odată cu primirea declarației mele de retragere a consimțământului, datele mele sunt șterse atât de GEZE GmbH, cât și de companiile asociate conform art. 271 (2) HGB.
Am fost informat cu privire la faptul că GEZE a întreprins măsuri pentru protejarea datelor mele și pentru a preveni o utilizare necorespunzătoare de către terți. În acest sens, au fost aplicate măsuri în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. Criptarea SSL este activă dacă simbolul cheii este prezent la capătul browser-ului dumneavoastră și dacă adresa începe cu „httpS://”. Transferul datelor este protejat prin intermediul SSL (Secure Socket Layer) cu o criptare de 128 de biți, care previne citirea datelor mele de către terți în mod neautorizat. În cazul în care nu este activă criptarea, trebuie să mă gândesc bine dacă doresc totuși să trimit informații sensibile pe internet.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selectare sau decontarea cheltuielilor de deplasare găsiți separat în zona Carieră de pe website-ul nostru. De asemenea, datele utilizate acolo sunt utilizate în cadrul aplicării și / sau decontării cheltuielilor de deplasare – în măsura în care dumneavoastră solicitați.

10.2    Alte utilizări alte datelor și ștergerea datelor
Prelucrările ulterioare și utilizările datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în principiu numai dacă o dispoziție legală permite acest lucru sau dacă dumneavoastră v-ați acordat consimțământul cu privire la prelucrarea sau utilizarea datelor. În cazul în care nu este descris în mod explicit în prealabil, nu transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către terți. Ne rezervăm dreptul de a transmite datele către prestatorii de servicii / procesatorii de date ale comenzilor care intră în incidența directivelor. În general, ștergem sau anonimizăm datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce acestea nu mai sunt necesare pentru scopul descris în prealabil sau pentru care le-am utilizat. Informațiile specifice cu privire la păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal în modul descris mai sus rămân neatinse.

11    Indicații complementare privind protecția datelor
Ofertele individuale de pe paginile noaste de internet necesită o înregistrare. Datele menționate aici sunt stocate de noi până în momentul retragerii consimțământului cu scopul administrării înregistrării dumneavoastră, cu excepția campaniilor, precum concursurile cu premii, pentru care se aplică punctul 9.3. Grupul de companii GEZE se obligă să nu transmită datele stocate către terți. Adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră nu este publică pentru alți utilizatori. Prin intermediul website-urilor noastre vă puteți înregistra și autentifica într-o zonă protejată login (de ex. un portal al unui comerciant, Media Pool etc.). Pentru colectările și utilizările datelor efectuate în acest context și se aplică indicații specifice de protecție a datelor, care sunt accesibile în zona protejată login aferentă. Indicații suplimentare de utilizare cu privire la GEZE Media Pool găsiți în Condițiile Generale de Afaceri ale portalului nostru online.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt solicitate și dacă dumneavoastră doriți să vă înscrieți la unul sau mai multe cursuri sau seminarii GEZE. Pentru aceasta, trebuie să vă înregistrați mai întâi cu datele dumneavoastră la noi. Datele dumneavoastră nu sunt publice pentru ceilalți utilizatori nici în acest caz. Cu datele dumneavoastră de înregistrare vă puteți înscrie la diferite seminarii puse la dispoziție de noi. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate exclusiv în legătură cu seminariile și cursurile GEZE, nu în scopuri publicitare, adică sunt utilizate pentru participarea dumneavoastră la seminar/curs, confirmări, reamintiri pentru prelungirea certificatului etc. Retragerea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi efectuată oricând prin telefon sau e-mail.

Acest lucru se aplică în mod corespunzător și pentru portalul pentru clienți GEZE și portalul pentru furnizori GEZE. Dumneavoastră sunteți sigurul responsabil pentru datele dumneavoastră de autentificare și pentru conținuturile postate de dumneavoastră (de ex. comentarii sau imagini). Ne rezervăm dreptul de a bloca imediat conținuturile care încalcă legislația în vigoare sau conținuturile ilegale. Utilizatorii care încalcă condițiile generale de utilizare pot fi excluși de către grupul de companii GEZE din participarea ulterioară și / sau campaniile ulterioare.

12    Siguranță
Grupul de companii GEZE a întreprins măsuri de siguranță organizatorice și tehnice pentru a proteja toate datele administrate, așadar și informațiile stocate de dvs. la noi, împotriva manipulărilor, pierderii, distrugerii și împotriva accesului persoanelor neautorizate. Ne menținem măsurile de siguranță întotdeauna la stadiul actual și depunem eforturi permanente pentru progresul tehnologic, în vederea protejării cât mai bine posibil a datelor dumneavoastră.

13    Copii
Copiii nu trebuie să ne transmită date cu caracter personal fără acordul părinților sau tutorilor legali. Prin urmare, dorim să subliniem în mod explicit faptul că activitățile online ale copiilor trebuie supravegheate în orice caz de tutorele legal. Noi nu solicităm date cu caracter personal de la copii, nu le colectăm în mod voit și nu le transmitem către terți. Această protecție specială reprezintă o preocupare importantă pentru noi.

14    Dreptul la informare

Pentru noi, datele dumneavoastră sunt importante! Aveți în orice moment dreptul de a obține informații cu privire la datele dumneavoastră personale stocate. La cerere, vă informăm cu plăcere despre stocarea și despre utilizarea datelor dumneavoastră pe plan intern al companiei GEZE. De aceea, pentru prelucrarea cererii dumneavoastră vă solicităm în acest formular de informare informațiile necesare cu privire la persoana dumneavoastră. Notă: Trebuie atașată o copie a cărții de identitate, deoarece ne ajută la identificarea clară a persoanei dumneavoastră și servește la prevenirea utilizării necorespunzătoare a datelor! În cazul în care aveți sugestii sau întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, scrieți-ne pur și simplu la data-protectionspamfilter@gezespamfilter.com.

15    Modificarea și actualizarea declarației de consimțământ pentru protecția datelor în cadrul grupului de companii GEZE
Dezvoltarea ulterioară a serviciilor de internet și a activității noastre online pot avea efecte asupra utilizării datelor cu caracter personal. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica declarația de consimțământ pentru protecția datelor în cadrul grupului de companii GEZE în limita legilor de protecție a datelor în vigoare și, dacă este necesar, de a o adapta la practicile modificate de prelucrare a datelor. Prin urmare, vă recomandăm să accesați periodic website-ul nostru pentru a lua la cunoștință actualizările din această privință.

În cazul în care grupul de companii GEZE lansează produse sau servicii noi, se modifică procesele de pe internet sau dacă se îmbunătățește tehnica de siguranță pe internet sau EDV, este actualizată prezenta declarație de consimțământ pentru protecția datelor în cadrul grupului de companii GEZE (versiunea mai 2018). Cea mai recentă versiune se va publica întotdeauna în acest loc. Totuși, consimțământul dumneavoastră precedent nu se extinde în mod automat și pentru scopul eventual modificat; în acest caz, trebuie să vă acordați din nou consimțământul explicit.

Cu ajutorul formularului nostru de protecție a datelor (PDF) puteți să ne solicitați o notificare completă cu privire la date, în care noi să vă informăm cu privire la stocarea și utilizarea internă a datelor dumneavoastră în cadrul GEZE. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că cererile primite fără o copie a documentului dumneavoastră de identitate (pentru identificare) nu pot fi prelucrate în continuare.