Siguranţa în căile de evacuare şi salvare

Sistemul de căi de salvare GEZE SecuLogic

Căile de salvare constituie o componentă indispensabilă a siguranţei unei clădiri, a protecţiei persoanelor şi a protecţiei împotriva incendiilor. Nu este lipsit de motivaţie faptul că, în ceea ce priveşte tehnica de siguranţă, pentru clădiri se aplică condiţii legale stricte.

Sistemul de căi de salvare  GEZE SecuLogic de la GEZE reuneşte tehnologia modernă a magistralelor de transfer de date cu construcţie compactă. Comunicarea componentelor individuale se realizează prin tehnologia cu magistrală CAN. Aceasta permite interconectarea mai multor componente ale sistemului şi transmiterea rapidă a cantităţilor mari de date, cu o cantitate minimă de cabluri.

În cazul avarierii reţelei, funcţionarea este asigurată de o unitate de alimentare cu energie electrică fără întrerupere (USV). Combinarea cu sisteme de acţionare automată pentru uşi rotative, respectiv un sistem de aerare de tip RWA asigură în caz de incendiu şi evacuarea rapidă a persoanelor cu mobilitate redusă sau vulnerabile.

Unitatea de comandă a uşilor asigură şi supraveghează procesul de deschidere şi închidere a tuturor uşilor de evacuare.

Soluţiile sistem sunt concepte de căi de salvare pentru aplicaţii individuale.