GEZE TSA - Automatische Drehtürsysteme

Seria de acţionări TSA pentru uşi rotative

Acţionările TSA pentru uşi rotative conving prin siguranţă în funcţionare şi prin design reuşit. Canaturile mici şi uşoare, precum şi cele mari şi grele ale uşilor se deschid sigur şi fiabil. Sistemele fac faţă cu uşurinţă afluxului de persoane.

Sisteme de uşi rotative

TSA 160 NT /
TSA 160 NT-F

TSA 160 NT-IS /
TSA 160 NT F-IS

TSA 160 NT Invers

Înălţime acţionare [mm]

100

100

100

Greutate max. a canatului [kg]

250

250

250

Lăţime max. a canatului [mm]

1400

1400

1400

Agrement F

  /  

  /  

 

1 canat / 2 canaturi

1 canat

2 canaturi

1 şi 2 canaturi

Control secvenţial al închiderii integrat sequence control

 

 

 

Şină de glisare şi/sau braţ

şină, braţ / braţ

şină, braţ /

braţ

şină şi

braţ

     da       nu       opţional