GEZE - RWA, Church of Our Lady, Dresden
RWA sistem
GEZE - emergency power central controls E260 N 2/1, Church of Our Lady, Dresden
RWA sistem

Hochbarock şi Hightech

Biro de arhitectură: IPRO, Dresden

În interfaţa reconstrucţiei unei biserici istorice, GEZE a instalat un sistem RWA personalizat, ţinând seama de cerinţele actuale de protecţie a persoanelor şi a clădirilor. Acesta este un element central pentru protecţia preventivă împotriva incendiului.

Distrusă în timpul bombardamentelor devastatoare din Februarie 1945, ruinele au servit până la reconstrucţia Germaniei drept memorial pentru victimele războiului. Reconstrucţia începută în 1994 a fost încheiată la 30 octombrie 2005 printr-o ceremonie oficială de sfinţire a bisericii.

La noua construcţie cu caracter istoric a bisericii Frauenkirche ies în evidenţă pe lângă cărămizile în nuanţă deschisă şi cupola impresionantă în special ferestrele înalte şi parţial ferestrele din zonele greu accesibile. Tocmai aici apar provocările tehnice de instalare a unui sistem modern de evacuare a fumului şi a căldurii. Este indispensabil ca fumul, gazele de incendiu şi căldura să poată fi evacuate pentru a da persoanelor din clădire posibilitatea de părăsire a acesteia în mod ordonat şi pentru a nu împiedica operaţiunile de salvare. Sistemele RWA sunt alcătuite întotdeauna din cel puţin trei componente: un sistem de deschidere, aici pentru ferestre, o unitate de comandă cu generator electric şi un buton de alarmă în caz de incendiu.

Pentru a reconstrui cât mai mult posibil înfăţişarea originală, s-au efectuat ajustări tehnice speciale. Sistemele RWA lucrează în mod normal cu o tensiune de 24 V. Sistemele de acţionare pentru ferestre înalte pot fi alimentate cu tensiune numai cu cabluri foarte lungi. Erau însă necesare secţiuni reduse de cablu, pentru care era nevoie de mici scobituri în perete. Aceasta făcea necesară pregătirea unei soluţii tehnice speciale. În conformitate cu TÜV, proiectantul a decis în favoarea unui sistem GEZE RWA consacrat, care funcţionează cu 230 V.

Ferestrele aflate în zona superioară au fost dotate cu sisteme de acţionare GEZE E 206. Datorită dimensiunii, respectiv a greutăţii canaturilor basculante, s-au instalat câte două acţionări. Sistemul mecanic care transmite forţa de acţionare la canatul ferestrei este o soluţie specială a firmei FeSa-Fenstertechnik, care pune un accent special pe design-ul adaptat la clădire.

Aspectul decisiv al securităţii la toate sistemele RWA îl reprezintă faptul că ele trebuie să funcţioneze independent de reţea. În cazul sistemelor cu 24 V, acest lucru este asigurat prin acumulatoare integrate în unităţile de comandă cu generatoare electrice RWA. Întrucât, în acest caz, s-au utilizat o variantă cu 230 V, s-a utilizat o versiune specială a unităţilor de comandă cu generator electric GEZE E260 N 2/1. Sistemul RWA complet este conectat la sistemul de substituire a reţelei electrice al locaţiei, care asigură independenţa de reţea.