Automatic swing door with escape and rescue route function.
Uşă rotativă automată cu funcţie de cale de evacuare şi de salvare de la GEZE
Johannes Wesling hospital in Minden.
Vedere integrală a clinicii Johannes Wesling din Minden

Ingineria uşilor în clinici

Clinica Johannes Wesling este în prezent ce mai mare şi cea mai nouă clinică din Germania. Prin proiectul lui Harald Klösges de la biroul TMK Architekten din Düsseldorf. Investiţia a costat 210 milioane de euro şi rezultatul este o „clinică verde” foarte modernă cu o suprafaţă utilă de 46000 m², 3500 de camere şi 964 de paturi. Complexul medical îmbină abordările interdisciplinare şi holistice, cea mai modernă dotare şi o atmosferă prietenoasă cu rentabilitate ridicată. Cerinţa de realizare a unei clinici la cel mai înalt nivel de competitivitate, în centrul căruia să se afle în permanenţă pacienţii, vizitatorii şi personalul, este îndeplinită şi prin utilizarea materialelor şi a elementelor de construcţii de calitate ridicată. Datorita faţadei din sticlă şi beton, s-a creat în holul de la intrare o atmosferă caldă şi îmbietoare, care se continuă şi în interiorul clinicii.

Confort în trafic şi siguranţă pentru toţi

GEZE a contribuit cu sistemele de acţionare pentru uşi, ferestre şi sisteme de securitate dintre cele mai moderne pentru a îndeplini cerinţele ridicate ale noii clădiri. În zonele prin care se transportă paturi sau materiale şi echipamente pentru întreţinere, cum ar fi culoarul principal destinat pacienţilor, care este una dintre „arterele principale de circulaţie” ale clinicii şi cale de acces către blocurile operatorii adiacente, în centrul pentru părinţi şi copii, în clădirea cu paturi sau în zonele de acces către grădini şi curţi, s-au instalat sisteme de acţionare electrohidraulice silenţioase de tipul TSA 160 NT pentru deschiderea şi închiderea automată a uşilor.

În situaţii deosebit de presante, uşile sunt deja deschise, înainte ca medicul de urgenţă să ajungă la acestea. Uşile se deschid şi se închid automat – un avantaj deosebit, în special atunci când mâinile sunt deja dezinfectate sau personalul de asistenţă nu are nicio mână disponibilă. Controlul fără atingere se realizează prin intermediul unei suprafeţe plate care poate fi activată prin mişcarea cotului, deschizând astfel uşa din timp. Siguranţa este asigurată de supravegherea cu senzori, care se asigură că zona pivot este liberă, înainte de a închide din nou uşa. Prin sistemul său automat de deschidere,sistemul de acţionare pentru uşi rotative TSA 160 NT asigură accesarea confortabilă şi fără obstacole a capelei. Aceasta gestionează traficul intens şi închide după intrare încet şi sigur canaturile de uşi mari şi grele. TSA 160 NT îndeplineşte toate normele de siguranţă aplicabile şi este evaluată şi certificată CE conform DIN 18650.

Drept alternativă, uşile pot să stea şi deschise în regim normal de funcţionare. În centrul pentru părinţi şi copii, în clădirea de paturi sau în zonele staţionare, acolo unde acestea îndeplinesc şi funcţia de cale de evacuare şi de sectoare de incendiu, iar capetele de evacuare trebuie să indice intuitiv calea de evacuare, siguranţa cu un sistem de blocare în poziţia deschis, care este conectat la un detector de incendiu, este utilă şi necesară. În caz de incendiu, sistemul declanşează automat suportul magnetic. Uşa se închide în aşa fel încât focul şi fumul să nu se poată extinde. Acest lucru s-a realizat în clinică la uşile antifoc şi antifum cu unul şi două canaturi, care în plus pot fi circulate liber, cu sisteme de glisare pentru uşi de tipul GEZE TS 5000 R-ISM cu comutator de fum. În caz de incendiu, comutatorul de fum se declanşează, iar uşa se închide automat. În rest, este posibilă blocarea directă a uşii între 80° şi 130°, poziţia de blocare fiind aici şuntabilă în continuare, şi asigură în caz de pericol cea mai mare deschidere a canatului uşii. Prin controlul secvenţial al închiderii integrat se asigură în permanenţă că ambele canaturi de uşă se închid perfect după trecere – de exemplu trecerea persoanelor în curs de evacuare –, iar uşa îşi poate îndeplini din nou funcţia de uşă de delimitare a incendiului.

În cazul apariţiei fumului sau a incendiului sistemele de acţionare de uşi rotative TSA 160 NT-F întârzie închiderea uşilor chiar şi acolo unde funcţionarea perfectă a sistemelor automatizate de transport al mărfurilor fără manipulant trebuie menţinute în funcţiune până când vehiculul asistat de un robot iese din zona de pericol a canatului uşii.

Protecţia preventivă a incendiilor – indispensabilă

Dezvoltarea rapidă a tehnicii clădirilor a atras cu sine cerinţe ridicate privind protecţia preventivă împotriva incendiilor. Întrucât aproape 90 % dintre toate victimele incendiilor sau victime ale fumului şi o mare parte din pagubele materiale produse în incendiu sunt cauzate de fum, trebuie împiedicată extinderea fumului de incendiu, în special în căile de evacuare şi salvare. În zona de faţadă a clinicii, acest lucru este împiedicat de o soluţie. GEZE: sistemul de evacuare a fumului şi a căldurii RWA 110E Tandem elimină fumul în momentul producerii. Această evacuare naturală a fumului utilizează forţa ascensională termică – cu deschideri de aerare în zona pereţilor, de ex. prin uşi şi ferestre, şi prin deschiderile de evacuare din partea superioară a pereţilor şi a plafoanelor pentru a limita fumul într-un strat stabil în partea superioară a zonei în care se află oameni. Deschiderile de evacuare din faţadă ale sistemului RWA 110E Tandem, adică pe cele două profiluri verticale ale ferestrelor, s-au montat sisteme de acţionare electrice cu tijă elegante. Acestea asigură în cazul cercevelelor grele şi mari ale ferestrelor deschiderea maximă în numai 60 de secunde pentru evacuarea fumului şi a căldurii. Bineînţeles, acestea pot fi utilizate şi pentru ventilaţia zilnică.

În combinaţie cu sistemele de acţionare de uşi rotative TSA 160 NT Z-inverse ca deschideri de aerare RWA în uşile de faţadă, care lucrează „invers”, adică uşa se deschide spre exterior, se obţine o evacuare optimă a fumului datorită forţei ascensionale termice. În cazul alarmei de fum, respectiv de incendiu, uşile se deschid şi rămân deschise până la resetarea alarmei, fiind accesibile din nou în regimul normal de funcţionare. Această soluţie specifică asigură accesibilitate şi siguranţă: în activitatea zilnică a clinicilor, grădinile şi curţile acestora pot fi circulate fără probleme, în caz de fum şi incendiu, uşile se deschid şi se menţin deschise.

Cale liberă pe căile de salvare

Soluţiile de căi de evacuare şi salvare sunt sigure numai atunci când sunt adaptate la condiţiile specifice, deoarece în situaţii de urgenţă trebuie asigurată posibilitatea părăsirii unei clădiri în câteva secunde. Unitatea de comandă a uşilor TZ 220 N serveşte la asigurarea uşilor căilor de evacuare. Fiind dotate cu buton de urgenţă şi buton cu cheie, pentru cerinţele de utilizare specifice ale clinicilor s-a conceput o soluţie personalizată. Unitatea de comandă a uşii permite persoanelor autorizate accesul şi, în situaţie de urgenţă, eliberează căile de evacuare şi de salvare. Acest lucru s-a realizat prin capacul din suprafaţă, care poate fi acţionat sigur şi rapid de către oricine oricând, şi în situaţii de panică. Sabotarea este aproape exclusă datorită alarmei antisabotaj şi alarmei preventive. Caracterul sistemic şi abordarea durabilă a soluţiilor de securitate de la GEZE este exprimat de posibilitatea suprareglării simultane a acţionărilor de uşi rotative, a dispozitivelor de protecţie împotriva incendiilor şi a sistemelor de control al accesului. Acest lucru s-a realizat în cazul magistralei patentate: sistemele de acţionare de uşi rotative TSA 160 NT-F au fost conectate la unităţile de comandă a uşilor TZ 220. Suplimentar s-a suprareglat un dispozitiv de detecţie a incendiilor. În zona pentru părinţi şi copii, această soluţie complexă a fost completată cu un sistem de control al accesului care reglează şi consemnează accesul persoanelor autorizate în cadrul unui orar definit. În întregul complex al clinicii s-au integrat 275 de sisteme de acţionare de tipul TSA 160 NT şi versiunile sale în sisteme de uşi.

Design-ul continuu al familiei de amortizoare hidraulice de la GEZE subliniază cursivitatea arhitecturii clinicii. În zona de administrare, pe traseul de preluare şi diagnosticare, în clădirea cu paturi şi în auditorium-ul acestei clinici universitare a facultăţii de medicină din Hanovra, GEZE a dotat aproape 400 de uşi cu cadru tubular, din lemn sau tablă de oţel cu unul şi două canaturi, cu amortizoare hidraulice cu montare pe suprafaţă cu dispozitive de blocare în poziţia deschis, şine T-Stopp sau funcţie de deplasare liberă. În total s-au utilizat 750 de amortizoare hidraulice din cunoscuta seria consacrată TS 5000.

Şina de glisare T-Stop gcu limitator de deschidere integrat fac inutile opritoarele de uşi inestetice şi periculoase. Astfel, posibilitatea de prindere între foaia uşii şi opritor sau pericolul de împiedicare se elimină complet. T-Stop asigură astfel siguranţă, estetică şi în special igienă sporită, deoarece în zonele sensibile din punctul de vedere al igienei, curăţarea se poate efectua pe întreaga suprafaţă a pardoselii. Cu aşa-numita funcţie „Freeswing”, este posibilă accesarea uşii fără nici cea mai mică rezistenţă în sensul de deschidere sau de închidere, după ce uşa a fost deschisă o dată, de exemplu dimineaţa. Prin intermediul blocării electrohidraulice se obţine o închidere automată sigură a uşii în caz de incendiu.

Odată cu clădirea clinicii din Minden s-a născut un centru clinic ultramodern, care reprezintă un exemplu de urmat în domeniul uşilor, al ferestrelor şi al securităţii.