Subiecte

Asigurarea ieșirilor de urgență (FWS) - siguranța care salvează vieți și protejează bunuri

Permanent deschise, dar închise în siguranță - cerințele cu privire la căile de evacuare și de salvare sunt ample şi pot părea contradictorii la prima vedere. Ele trebuie să salveze vieți în caz de pericol, dar totodată să împiedice accesul persoanelor neautorizate în viața de zi cu zi. Soluțiile cu un sistem inteligent de ieșiri de urgență sunt răspunsul perfect la această contradicție evidentă.

Căile de evacuare pentru siguranța persoanelor

Cei care călătoresc frecvent cu avionul știu foarte bine acest lucru. Înaintea fiecărui zbor, însoțitorii de zbor atrag atenția asupra celor două benzi luminoase de pe podeaua cabinei, care indică traseul spre ieșirile de urgență. În acelaşi fel, planificarea căilor de evacuare și de salvare din clădiri necesită o abordare activă.

De regulă, într-o clădire ne simțim în siguranță. Un eveniment neprevăzut, care se petrece brusc, cum ar fi o bubuitură puternică produsă într-un centru comercial, ia pe toată lumea prin surprindere, creând panică în rândul maselor scăpate de sub control. Tocmai astfel de evenimente bruşte reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței noastre. Un loc sigur se transformă extrem de rapid într-o zonă periculoasă, care trebuie evacuată în cel mai scurt timp posibil.

Fuga ca reacție umană normală în fața unui pericol iminent

Oamenii reacționează în moduri diferite atunci când se află în fața unui pericol. Foarte puțini rămân calmi și stăpâni pe sine; majoritatea cad pradă panicii și se comportă irațional. Însă, în general, avem cu toții ceva în comun: nevoia acută de a ieși cât mai rapid din situația periculoasă. Reacția naturală este aceea de a fugi.

Puși în fața unui pericol acut într-o clădire, oamenii se confruntă cu realitățile structurale și spațiale: pereții, scările și accesoriile se transformă brusc în obstacole care îngreunează părăsirea rapidă a clădirii. Totodată, oamenii cuprinși de frică sau panică își pot pierde simțul orientării, ceea ce sporește amenințarea la adresa vieții lor.

Căile de evacuare salvează vieți

© GEZE GmbH

Căile de evacuare și de salvare pot salva vieți în situații periculoase. Într-o situație periculoasă, căile de circulație identificate în mod clar dirijează oamenii cât mai rapid posibil spre ieșirea din clădire sau către o zonă sigură, prin ieșirile de urgență sau ușile antipanică. În același timp, acestea permit intervenția rapidă a pompierilor sau medicilor serviciilor de salvare din afara clădirii.

Se aplică dispozițile legale și reglementările spaciale în domeniul construcțiilor cu privire la garantarea siguranţei prin intermediul căilor de evacuare și de salvare. În Germania, acestea sunt stabilite prin Normele tehnice pentru locurile de muncă. Aceste reglementări facilitează întotdeauna acordarea unei priorităţi maxime asigurării căilor de evacuare (sau asigurării căilor de salvare). În plus, în Germania, la proiectarea căilor de evacuare și ieșirilor de urgență trebuie avute în vedere reglementările în domeniul construcțiilor specifice landului.

În conformitate cu Normele tehnice pentru locurile de muncă, o cale de evacuare și de salvare asigură siguranța doar în condiţiile respectării unor reglementări specifice.

Reglementări cu privire la căile de evacuare și de salvare

  • Dispunerea și dimensiunile căilor de evacuare
  • Conceptul structural și tehnic al căilor de evacuare
  • Identificarea căilor de evacuare
  • Iluminatul de siguranță al căilor de evacuare
  • Întocmirea planurilor căilor de evacuare și de salvare

Ieșirile de urgență: locul de interacțiune dintre diferite cerințe funcționale

Ușile trebuie să îndeplinească diferite cerințe în funcție de modul preconizat de utilizare. Acestea pot fi îmbinate optim prin utilizarea diferitelor componente de sistem. Proiectarea timpurie a utilizării preconizate reprezintă un aspect important.

Pentru căile de evacuare și de salvare, cea mai mare provocare o reprezintă aceea de a permite oamenilor să evacueze clădirea rapid și în siguranță. Însă, în absența unui pericol, ușile trebuie să rămână închise și să protejeze împotriva unui acces neautorizat. În special, pentru operatorul clădirii este important ca infrastructura sa să fie protejată împotriva acțiunilor subversive, efracției, furtului sau utilizării incorecte.

Funcționalitatea ieșirilor de urgență în situații de urgență

Ieșirile de urgență sunt o parte importantă a căilor de evacuare și de salvare. Dispunerea și numărul ieșirilor de urgență depind de clădire și de reglementările cu privire la clădirea respectivă. Un lucru este cert: ieșirile de urgență trebuie să permită în orice moment evacuarea rapidă a persoanelor din zonele periculoase,. Este esențial ca ușile să poată fi deschise rapid și simplu, fără niciun ajutor din afară. Ieșirile de urgență trebuie să se deschidă imediat în sensul de evacuare și trebuie să dirijeze oamenii aflați în pericol spre exteriorul clădirii sau spre zonele protejate.

În conformitate cu normele europene, ieșirile de urgență pot fi prevăzute cu diferite broaşte pentru ieșiri de urgență. Alegerea optimă a broaştelor pentru ieșirile de urgență depinde de numărul de persoane care trebuie evacuate în caz de urgență. Dacă există riscul declanșării unei panici în masă, în uși ar trebui integrate încuietori antipanică conform DIN EN 1125. Acestea constau dintr-o bară orizontală combinată cu o încuietoare antipanică, care poate fi o încuietoare antipanică acționate mecanic, electromecanic sau cu motor. În special în cazul clădirilor publice, vizitatorii nu sunt familiarizați cu căile de evacuare de pe teren și cu modul de funcționare a ieșirilor de urgență. Dacă aceștia împing canatul ușii în sensul ieșirii de urgență, încuietorile antipanică permit deschiderea ușii în mai puțin de o secundă, fără a fi necesare instrucțiuni suplimentare.

Dacă numărul de persoane din clădire permite ținerea acestora sub control, persoanele fiind totodată familiarizate cu căile de evacuare, este de regulă suficientă utilizarea de încuietori pentru ieșiri de urgență conforme cu DIN EN 179. De exemplu, bara orizontală poate fi înlocuită cu o clanță de ușă, deoarece nu există șanse să se declanșeze panica.

Funcționalitatea ieșirilor de urgență în regim normal de operare

Ieșirile de urgență sunt utilizate foarte frecvent în sectoarele de protecție împotriva incendiilor. Funcția de evacuare în siguranță este la fel de importantă ca şi funcția de autoînchidere și caracteristicile ignifuge ale instalațiilor ușii. Dacă ușile automatizate amplasate în căile de evacuare și de salvare trebuie să îndeplinească funcții complexe, o soluție de sistem cuprinde un aparat de comandă a ușii, un element electronic de blocare, cum ar fi blocarea uşii de evacuare sau deschizătoare pentru uşi de evacuare, precum și o încuietoare antipanică. Astfel se asigură atât protecția împotriva accesului neautorizat, cât și accesul liber pentru evacuarea persoanelor în caz de pericol.

Ușile sunt unele dintre cele mai importante componente ale sistemului de siguranță al unei clădiri.

Thomas Borgmann, managerul departamentului de tehnologie de siguranță, GEZE GmbH
Căile de evacuare trebuie să fie clar identificate în clădiri.

Căile de evacuare trebuie să fie clar identificate în clădiri. © Morten Bak / GEZE GmbH

Aparatul de comandă a ușii, reprezintă „creierul” sistemului de comandă al unei căi de evacuare. Ea asigură și monitorizează procesele de deschidere și închidere pe căile de evacuare. Încuietorile antipanică cu blocare proprie asigură deschiderea rapidă în caz de urgență, în timp ce aparatul de comandă a ușii controlează accesul. Fiind activat de o instalație de alarmă la incendiu sau în cazul unei căderi de rețea, aceasta asigură blocarea automată în cazul utilizării unei încuietori cu motor. Uşa se poate deschide şi în continuare pe direcția de evacuare, deoarece închizătorile ieșirilor de urgență sunt deblocate automat în cazul unei alarme de incendiu sau unei căderi de rețea. Totodată, ușa poate fi deschisă de la butonul de urgență al aparatului de comandă a ușii, dacă mai multe persoane îl apasă într-o situație de panică. Ușa poate fi deschisă în orice moment din exterior, cu ajutorul unei chei. Dacă se utilizează o încuietoare antipanică cu blocare proprie, se asigură protecția antiefracție în sens contrar direcţiei de evacuare, conform sistemului tehnic de siguranţă.

Prin intermediul acestor trei componente, ușile batante automate sunt închise în regim de operare normal prin intermediul funcției de blocare proprie a încuietorii antipanică și pot fi comandate și asigurate prin intermediul aparatului de comandă a ușii. În intervalele de timp presetate, cum ar fi în regim diurn, aparatul de comandă a ușii poate debloca ușa. În rest, aceasta permite declanşarea individuală controlată, prin intermediul unei chei sau al unui sistem de control al accesului. În caz de pericol, ușa poate fi acționată în orice moment prin apăsarea butonului de urgență al aparatului de comandă a ușii. Garantarea siguranţei este esenţială în caz de urgență: Aparatele de comandă ale ușilor GEZE sunt testate în conformitate cu Directiva EltVTR (directiva privind blocările electrice ale uşilor de pe căile de evacuare) și TÜV (Asociația pentru Monitorizare Tehnică), iar încuietorile antipanică în conformitate cu normele DIN EN 179, 1125, 12209, 13637, 1627 și 1634-1 cu privire la încuietori.

Ieșirile de urgență sunt influențate de sistemele de presiune de protecție antifum

Sistemele de presiune de protecție antifum ajută la menținerea căilor de evacuare fără fum în cazul unui incendiu. De exemplu, pe casa scării. În plus, sistemele de presiune de protecție antifum sunt utilizate în clădiri în care este prezent un număr mare de persoane care nu s-ar putea salva singure în caz de incendiu. De exemplu în centre pentru vârstnici, spitale, grădinițe și școli etc. Ușile rezistente la foc din apropierea sistemelor de presiune antifum necesită o proiectare deosebit de detaliată. În caz contrar, acestea nu vor asigura un acces fără restricţii sau nu se vor închide fiabil în anumite circumstanțe.

Uși rezistente la foc în casa scărilor, cu sisteme de presiune de protecție antifum

În cazul ușilor cu direcţie de evacuare către o casă a scării, presiunea ridicată este pe partea balamalelor. Acest lucru înseamnă că intrarea este mai dificilă dacă caracteristica de presiune de protecție antifum este activată, deoarece utilizatorul trebuie să depășească atât rezistența amortizorului, cât și contrapresiunea. Într-o asemenea situație, accentul se pune pe procesul de deschidere la activarea sistemului de presiune de protecție antifum. Dacă o ușă este fără bariere, sub 47 Nm, conform definiției din standardul DIN 18040, ea nu va mai fi fără bariere la activarea unui sistem de presiune de protecție antifum. Dacă trebuie facilitată în ambele situații un acces fără restricții, la astfel de uși trebuie utilizată o acționare, de ex. GEZE Powerturn F.

Uși rezistente la foc de pe casa scărilor RDA

În cazul ușilor rezistente la foc cu ieșire din casa scărilor, presiunea mai mare se exercită pe partea opusă balamalelor. Aceasta permite accesul în cazul RDA, însă ușa trebuie să și reziste presiunii și să se închidă la loc în siguranță. De aceea trebuie să se țină seama de diferența de presiune pentru a regla corespunzător forța de închidere la amortizor. Și pentru această utilizare GEZE oferă un sprijin cu TS 5000 SoftClose. În acest caz, ultimele 15 grade ale unghiului de deschidere sunt controlate de o supapă separată, astfel încât foaia de ușă să fie accelerată prin forța de capăt sau să fie frânată pe ultimele grade de deschidere, în funcție de necesitate. Astfel se rezolvă starea de presiune și ușa se închide în siguranță.

Atenție la uși cu lățime mai mare și presiune mai înaltă: Amortizorul trebuie să producă forța de închidere necesară pentru a putea închide ușa astfel încât să reziste presiunii. În rutina zilnică, o astfel de ușă este dificil de acționat și nu este fără restricții.

Căi de evacuare în siguranță cu tehnologie inteligentă GEZE

Cerințele cu privire la componentele de siguranță și securitate sunt aproape la fel de variate și individualizate ca şi clădirile în care sunt utilizate. Totodată, trebuie îndeplinite anumite cerințe suplimentare specifice. Soluțiile de siguranță GEZE pot asigura căi sigure de evacuare și de salvare dintr-o clădire. În cazul în care căile de evacuare și de salvare nu trebuie să fie deschise pentru oricine în regim de operare normal, sistemele GEZE de control al accesului - conectate la aparatele de comandă ale ușilor - pot asigura funcția de monitorizare necesară. Indiferent dacă este vorba despre aeroporturi, spitale sau centre de conferințe: produsele multifuncționale furnizate de GEZE sunt asemeni unor roți dințate perfect angrenate care alcătuiesc un sistem de ieșiri de urgență care nu doar că asigură o protecție optimă în caz de urgență și comoditate în regim de operare normal, ci și unul care poate fi proiectat și montat fiabil.

Bine de știut: Soluția GEZE RWS este autorizată și certificată de un institut independent conform EltVTR. 

Accesați sistemele GEZE pentru ieșiri de urgență

Soluții personalizate

Siguranța persoanelor este prioritară la proiectarea unei clădiri. De aceea, căile de evacuare și de salvare trebuie avute în vedere chiar de la început. Pe lângă cerințele constructive, există totodată o serie de dispoziții legale care trebuie respectate. Fiecare clădire trebuie să aibă un concept personalizat de securitate, cu asigurarea optimă a căii de evacuare: instalaţii de detectare a pericolelor şi incendiilor, sisteme de control al accesului utilizate împreună cu un aparat de comandă a ușilor și un sistem de amortizor, blocarea uşilor de evacuare sau încuietori cu motor – acestea sunt doar câteva dintre variantele posibile. Proiectarea structurii generale și a dispunerii ușilor la nivelul unei clădiri într-o fază incipientă este importantă pentru pregătirea adaptărilor de mai târziu și a echipărilor ulterioare.

GEZE furnizează soluții pentru asigurarea ieșirilor de urgență, adaptate în funcție de nevoile specifice și conceptele individuale cu privire la căile de evacuare. Totodată, GEZE se bucură de mulți ani de experiență internațională în furnizarea de consultanță în domeniul proiectării protecției împotriva incendiilor pentru toate tipurile de clădiri, fiind gata oricând să vă sprijine ca manager de proiect.

Cele mai riguroase standarde de siguranță şi cu un montaj simplu

Provocarea esențială în privința asigurării căii de evacuare o reprezintă modul optim de îmbinare a cerințelor contradictorii în cazul regimului de operare normal și respectiv în situații de urgență. Pentru asigurarea unei căi de evacuare care să nu servească totodată drept cale de scăpare pentru hoți, de exemplu, aceasta trebuie să blocheze accesul persoanelor neautorizate. Acest lucru este deosebit de important în cazul magazinelor universale.

În calitate de specialist în tehnologii de siguranță, GEZE furnizează o gamă largă de produse și soluții de sistem optimizate garantând asigurarea siguranței fără restricții a căilor de evacuare în caz de pericol. Soluțiile personalizate îmbină cerințele individuale cu privire la siguranță într-un sistem inteligent, astfel încât ieșirile de urgență să fie deschise și închise într-o manieră coordonată în caz de urgență. Toate componentele GEZE pot fi integrate în orice moment, rapid și simplu, într-un sistem de căi de evacuare. Acestea îndeplinesc cele mai ridicate standarde de siguranță, folosind o tehnologie de ultimă generație. Totodată, gama extinsă de produse și sisteme GEZE este ușor de utilizat și de operat, durabilă și economică. O abordare interdisciplinară și interacțiunile dintre uși, ferestre și produsele tehnologiei de siguranță fac ca utilizatorii finali și instalatorii să aibă la dispoziție soluții sofisticate și coordonate.

Mentenanța expertă asigură durabilitatea și funcționarea perfectă

Operatorii clădirilor sau încăperilor sunt responsabili pentru menținerea căilor de evacuare în bună stare și pentru luarea tuturor măsurilor de precauție necesare pentru asigurarea siguranței persoanelor și protecției clădirii. Pentru menținerea siguranței în funcționale a ușilor de pe căile de evacuare în conformitate cu standardele aplicabile, ușile respective necesită lucrări periodice de mentenanță. Componentele ieșirilor de urgență trebuie supuse anual unor lucrări de mentenanță executate fie de producător, fie de unul dintre partenerii autorizați ai acestuia. În cadrul acestora, trebuie verificate toate dispozitivele de siguranță și de comandă ale instalației ușii în conformitate cu dispozițiile legale. Totodată, se recomandă operatorului să efectuezeo inspecție lunară.

GEZE furnizează servicii complete, de la proiectarea clădirii, montaj și punere în funcțiune și până la asigurarea service-ului pe durata exploatării.