Subiecte

Asigurarea ieșirilor de urgență – siguranța care salvează vieți și protejează bunurile

Permanent deschise, dar închise în siguranță – cerințele în privința căilor de evacuare și de salvare sunt extinse, părând a fi contradictorii la o primă vedere. Acestea trebuie să salveze vieți în caz de pericol, dar și să împiedice accesul persoanelor neautorizate în viața de zi cu zi. Soluțiile unui sistem inteligent de ieșiri de urgență sunt răspunsul perfect la această contradicție evidentă.

Căile de evacuare pentru siguranța persoanelor

Cei care călătoresc frecvent cu avionul o știu foarte bine. Înaintea fiecărui zbor, însoțitorii de zbor atrag atenția asupra celor două benzi luminoase de pe podeaua cabinei ce indică traseul spre ieșirile de urgență. În schimb, planurile căilor de evacuare și de salvare ale clădirilor reclamă o abordare activă.

De regulă, ne simțim în siguranță într-o clădire. Un eveniment neprevăzut petrecut brusc, cum ar fi o bubuitură puternică produsă într-un centru comercial, ia pe toată lumea prin surprindere, creându-se panică în rândul maselor scăpate de sub control. Tocmai astfel de evenimente petrecute brusc reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței noastre. Un loc sigur se transformă extrem de rapid într-o zonă periculoasă, ce trebuie evacuată în cel mai scurt timp posibil.

Fuga drept reacție omenească în fața pericolului stringent

Oamenii reacționează în moduri diferite în fața unui pericol. Foarte puțini rămân calmi și stăpâni pe sine; majoritatea cad pradă panicii și se comportă irațional. Însă, în general vorbind, avem cu toții ceva în comun: nevoia acută de a ieși cât mai rapid din situația periculoasă. Reacția naturală este aceea de a fugi.

Puși în fața unui pericol acut într-o clădire, oamenii surprinși într-o astfel de situație se confruntă cu realitățile structurale și spațiale: pereții, scările și accesoriile se transformă brusc în obstacole care îngreunează părăsirea rapidă a clădirii. Oamenii cuprinși de frică sau panică își pot, de asemenea, pierde simțul de orientare, ceea ce sporește amenințarea la adresa vieții lor.

Căile de evacuare salvează vieți

Ieșirile de urgență se deschid la o apăsare de buton.

Ieșirile de urgență se deschid la o apăsare de buton. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Căile de evacuare și de salvare pot salva vieți în situații periculoase. Într-o situație periculoasă, căile de circulație clar identificate dirijează oamenii cât mai rapid posibil spre ieșirea din clădire sau o zonă sigură prin ieșirile de urgență sau ușile antipanică. În același timp, acestea permit intervenția rapidă a pompierilor sau medicilor serviciilor de salvare din afara clădirii.

Se aplică dispoziții legale speciale și reglementări în domeniul construcțiilor pentru asigurarea unei ieșiri în siguranță prin căile de evacuare și de salvare. În Germania, acestea sunt stabilite prin Normele tehnice pentru locurile de muncă. Aceste reglementări asigură faptul că se acordă întotdeauna o maximă prioritate siguranței căilor de evacuare (sau căilor de salvare). În plus, în Germania trebuie avute în vedere reglementările în domeniul construcțiilor specifice landului cu ocazia proiectării căilor de evacuare și ieșirilor de urgență.

În conformitate cu Normele tehnice pentru locurile de muncă, o cale de evacuare și de salvare asigură siguranța doar dacă sunt respectate reglementările specifice.

Reglementările cu privire la căile de evacuare și de salvare

  • Dispunerea și dimensiunile căilor de evacuare
  • Concepția structurală și tehnică a căilor de evacuare
  • Identificarea căilor de evacuare
  • Iluminarea de siguranță a căilor de evacuare
  • Întocmirea planurilor căilor de evacuare și de salvare

Ieșirile de urgență: locul de interacțiune dintre diferitele cerințe funcționale

Ușile trebuie să îndeplinească diferite cerințe în funcție de modul preconizat de utilizare. Acestea pot fi îmbinate optim prin utilizarea diferitelor componente de sistem, însă stabilirea din timp a modului preconizat de utilizare joacă un rol important.

Pentru căile de evacuare și de salvare, cea mai mare provocare o reprezintă aceea de a se permite oamenilor să iasă din clădire rapid și în siguranță. Însă, în absența unui pericol, ușile trebuie să rămână închise și protejate împotriva accesului neautorizat. În special, pentru operatorul clădirii este important ca infrastructura sa să fie protejată împotriva acțiunilor subversive, efracției, furtului sau utilizării incorecte.

Funcționalitatea ieșirilor de urgență în situații de urgență

Ieșirile de urgență sunt o parte importantă a căilor de evacuare și de salvare. Dispunerea și numărul ieșirilor de urgență depind de clădire și de reglementările cu privire la clădirea respectivă. Cu toate acestea, este evident că ieșirile de urgență le permit oamenilor să părăsească în orice moment zonele periculoase. Este esențial ca ușile să poată fi deschise rapid și simplu, fără niciun ajutor din afară. Ieșirile de urgență trebuie să se deschidă imediat în sensul de evacuare și trebuie să dirijeze oamenii aflați în pericol spre exteriorul clădirii sau spre zonele protejate.

În conformitate cu normele europene, ieșirile de urgență pot fi prevăzute cu diferite încuietori pentru ieșiri de urgență. Alegerea optimă a încuietorilor pentru ieșirile de urgență se va face în funcție de numărul de persoane care trebuie evacuate în caz de urgență. Dacă există riscul declanșării unei panici în masă, se vor integra în uși încuietori antipanică conform DIN EN 1125. Acestea constau dintr-o bară orizontală combinată cu o încuietoare antipanică și pot utiliza încuietori antipanică acționate mecanic, electromecanic sau cu motor. În special în cazul clădirilor publice, vizitatorii nu sunt familiarizați cu căile de evacuare existente și cu modul de funcționare a ieșirilor de urgență. Dacă aceștia împing canatul ușii în sensul de evacuare, încuietorile antipanică permit deschiderea ușii în doar câteva secunde, fără a fi necesare instrucțiuni în acest sens.

Dacă numărul de persoane din clădire permite ținerea acestora sub control, iar acestea sunt familiarizate cu căile de evacuare, este de regulă suficient să se utilizeze încuietori pentru ieșiri de urgență conforme cu DIN EN 179. De exemplu, bara orizontală poate fi înlocuită cu o clanță de ușă, deoarece nu există șanse să se declanșeze panica.

Funcționalitatea ieșirilor de urgență în regim de operare normal

Ieșirile de urgență sunt utilizate foarte frecvent în secțiunile de protecție împotriva incendiilor. Funcția de evacuare în siguranță este la fel de importantă ca funcția de autoînchidere și proprietățile ignifuge ale instalațiilor ușii. Dacă ușile automatizate trebuie să îndeplinească funcții complexe pe căile de evacuare și de salvare, o soluție de sistem a unității de comandă a ușii pune la dispoziție un element electronic de blocare, cum ar fi încuietori pentru ieșiri de urgență sau contraplăci electrice pentru ieșire de urgență și încuietori antipanică. Astfel se asigură atât protecția împotriva accesului neautorizat, pe de o parte, cât și accesul liber pentru evacuarea oamenilor în caz de pericol, pe de altă parte.

Ușile sunt unele dintre cele mai importante componente ale sistemului de siguranță al unei clădiri.

Thomas Borgmann, manager departament componente tehnice de siguranță, GEZE GmbH
Căile de evacuare în caz de urgență trebuie să fie clar identificate la nivelul clădirilor.

Căile de evacuare în caz de urgență trebuie să fie clar identificate la nivelul clădirilor. © Morten Bak / GEZE GmbH

Unitatea de comandă a ușii, în calitate de „creier” al unui sistem de comandă al unei căi de evacuare, derulează și monitorizează procesele de deschidere și închidere pe o cale de evacuare. Încuietorile antipanică autoblocante asigură deschiderea rapidă în caz de urgență, în timp ce unitatea de comandă a ușii controlează accesul. Fiind activat de o instalație de semnalare a incendiilor sau în cazul unei căderi de rețea, aceasta asigură blocarea automată dacă se utilizează o încuietoare cu motor. Pe direcția de evacuare, se poate în continuare trece prin ușă, deoarece închizătorile ieșirilor de urgență sunt deblocate automat în cazul unei alarme de incendiu sau unei căderi de rețea. Ușa poate fi, de asemenea, deschisă prin intermediul unui buton de urgență dacă mai multe persoane o împing într-o situație de panică. Ușa poate fi deschisă în orice moment din exterior cu ajutorul unei chei. Dacă se utilizează o încuietoare antipanică autoblocantă, se asigură protecția antiefracție în sens contrar sensului de evacuare, conform cerințelor asiguratorilor.

Prin intermediul acestor trei componente, ușile batante automate sunt închise în regim de operare normal prin intermediul funcției de autoblocare a încuietorii antipanică și pot fi comandate și asigurate prin intermediul unității de comandă a ușii. În intervalele de timp presetate, cum ar fi în regim diurn, unitatea de comandă a ușii poate debloca ușa. În rest, aceasta permite deblocarea controlată individual prin intermediul unei chei sau al unui sistem de control al accesului. În caz de pericol, ușa poate fi acționată în orice moment prin apăsarea butonului de urgență al unității de comandă a ușii. Siguranța garantată este crucială în caz de urgență: unitățile de comandă ale ușilor GEZE sunt testate în conformitate cu Directiva germană privind sistemele electrice de blocare a ușilor de pe căile de evacuare (EltVTR) și TÜV, iar încuietorile antipanică în conformitate cu normele DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 și 1634-1 cu privire la încuietori.

Căi de evacuare în siguranță cu componente tehnice inteligente GEZE

Cerințele cu privire la componentele de siguranță și securitate sunt aproape la fel de variate și individualizate precum clădirile specifice în care sunt utilizate. Trebuie îndeplinite, de asemenea, anumite cerințe suplimentare specifice. Soluțiile de siguranță GEZE pot asigura căi sigure de evacuare și de salvare dintr-o clădire. În cazul în care căile de evacuare și de salvare nu trebuie să fie deschise pentru oricine în regim de operare normal, sistemele GEZE de control al accesului – conectate la unitățile de comandă ale ușilor – pot asigura funcția de monitorizare necesară. Indiferent dacă este vorba despre aeroporturi, spitale sau centre de conferințe: produsele multifuncționale furnizate de GEZE sunt asemeni unor roți dințate perfect angrenate ce alcătuiesc un sistem de ieșiri de urgență care nu doar că asigură o protecție optimă în caz de urgență și comoditate în regim de operare normal, ci și unul care poate fi proiectat și montat fiabil.

E bine de știut: soluția sistemului de asigurare a căilor de evacuare GEZE este certificată în conformitate cu standardul german EltVTR. Din punct de vedere tehnic, vom îndeplini cerințele normei EN 13637. În acest moment, un institut independent testează sistemul în vederea certificării acestuia conform normei EN 13637.

Soluții personalizate

Siguranța persoanelor este prioritară când se proiectează o clădire. De aceea, căile de evacuare și de salvare trebuie să fie avute din start în vedere. Pe lângă cerințele valabile pentru clădirea respectivă, se impune, de asemenea, respectarea dispozițiilor legale. Fiecare clădire trebuie să aibă un concept adaptat de securitate, cu o asigurare optimă a căii de evacuare: sisteme de alarmă în caz de incendiu și de pericol, sisteme de control al accesului în combinație cu unități de comandă ale ușilor și amortizoare pentru uși, încuietori pentru ieșiri de urgență sau încuietori cu motor sunt doar câteva dintre variantele posibile. Proiectarea structurii generale și a dispunerii ușilor la nivelul unei clădiri într-o fază incipientă este importantă pentru pregătirea adaptărilor de mai târziu și a echipărilor ulterioare.

GEZE furnizează soluții pentru asigurarea ieșirilor de urgență adaptate în funcție de nevoile specifice și conceptele individuale cu privire la căile de evacuare. GEZE dispune, totodată, de mulți ani de experiență în furnizarea de consultanță la nivel internațional pentru toate tipurile de clădiri, fiind gata oricând să vă sprijine prin intermediul unui manager de proiect.

Cele mai ridicate standarde de siguranță în combinație cu un montaj simplu

Provocarea esențială în privința asigurării căii de evacuare o reprezintă modul de îmbinare optimă a cerințelor contradictorii în cazul regimului de operare normal și respectiv în situații de urgență. Pentru asigurarea unei căi de evacuare care să nu servească în același timp drept cale de acces pentru hoți, de exemplu, aceasta trebuie să blocheze accesul persoanelor neautorizate. Acest lucru este deosebit de important în cazul magazinelor universale.

Pentru asigurarea siguranței fără restricții a căilor de evacuare în caz de pericol, în calitatea sa de specialist în domeniul tehnologiilor de siguranță, GEZE furnizează o gamă largă de produse și soluții de sistem optimizate. Soluțiile personalizate îmbină cerințele individuale cu privire la siguranță la nivelul unui sistem inteligent, astfel încât căile de evacuare să fie deschise și închise de o manieră coordonată în caz de urgență. Toate componentele GEZE pot fi integrate în orice moment, rapid și simplu, într-un sistem de urgență și căi de evacuare. Ele îndeplinesc cele mai recente niveluri ale tehnicii ale celor mai pretențioase standarde de siguranță. Gama extinsă de produse și sisteme GEZE este în același timp ușor de utilizat și operat, durabilă și economică. O abordare interdisciplinară și interacțiunile dintre uși, ferestre și produsele tehnice de siguranță fac ca utilizatorii finali și instalatorii să aibă la dispoziție soluții sofisticate și coordonate.

Mentenanța expert asigură durabilitatea și funcționarea perfectă

Operatorii clădirilor sau încăperilor sunt responsabili pentru menținerea căilor de evacuare în bună stare și pentru luarea tuturor măsurilor de precauție necesare pentru asigurarea siguranței persoanelor și protecției clădirii. Pentru menținerea siguranței funcționale a ușilor de pe căile de evacuare în conformitate cu standardele, ușile respective necesită lucrări periodice de mentenanță. Componentele ieșirilor de urgență trebuie supuse anual unor lucrări de mentenanță executate fie de producător, fie de unul dintre partenerii autorizați ai acestuia. În cadrul acestora, trebuie verificate toate dispozitivele de siguranță și de comandă ale instalației ușii în conformitate cu dispozițiile legale. Se recomandă, de asemenea, efectuarea de către operator a unei inspecții lunare.

GEZE furnizează servicii complete, de la proiectarea unei clădiri, la montaj și punerea în funcțiune și până la asigurarea service-ului în timpul exploatării.