Sisteme de aport de aer proaspăt

În cazul în care apare un incendiu în clădire, sistemele de admisie a aerului asigură „eficiența de aerisire” necesară. Prin aceasta, fumul provocat de incendiu se poate evacua. În acest sens, decisivă este interacțiunea coordonată a soluțiilor de admisie a aerului proaspăt și de evacuare a aerului uzat. Prin intermediul orificiilor dotate cu mecanisme de acționare a admisiei de aer din partea inferioară a clădirii, aerul este recirculat. Acestea amplifică forța ascensională termică (efectul de șemineu!), astfel încât gazele de ardere să poată fi evacuate prin intermediul gurilor de ventilație din partea superioară a clădirii. GEZE oferă soluții RWA complete, adaptate unele la celelalte.