Pentru un viitor care merită trăit: Sustenabilitatea este pentru noi un proiect de suflet

Noi privim sustenabilitatea ca o valoare fundamentală și o obligație socială – nu ca o măsură strategică: pentru mediul nostru, angajații noștri, pentru clienți și pentru compania noastră. Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance vorbește despre activitățile de sustenabilitate pe care le desfășoară GEZE.

Crearea perspectivelor pentru viitor

Nu este suficient pentru noi doar să respectăm reglementările legale. Vrem să realizăm mai mult: Dorim să oferim angajaților și clienților o perspectivă pozitivă și să asigurăm un viitor comun.  

Dacă reușim să creăm sustenabilitatea la GEZE ca parte a comportamentului și culturii noastre corporatiste, asta va avea un avantaj major: Astfel procesele și produsele noastre vor deveni mai ecologice. 

Acțiunile responsabile și durabile ne vor deschide ușile pentru a oferi o perspectivă pozitivă angajaților și clienților, precum și pentru a ne asigura viitorul comun.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance la GEZE

Activitățile și prioritățile noastre pentru acțiuni responsabile față de mediu 

Managementul nostru de sustenabilitate se bazează pe trei piloni:  

1. Responsabilitate regională în cadrul rețelei globale 

2. Climă și mediu 

3. Sustenabilitate de-a lungul ciclului de viață al produsului 

O componentă importantă este utilizarea responsabilă a resurselor naturale. De mult timp acordăm atenție unor aspecte precum eficiența energetică în procesele noastre de producție. De exemplu, GEZE folosește doar energie verde în locațiile sale din Germania. De asemenea, dorim să implementăm acest lucru din ce în ce mai mult în produsele noastre și de-a lungul întregului ciclu de viață al produsului.  

Acoperișurile verzi sunt o parte esențială a protecției climei: plantele absorb CO2 și contribuie la purificarea aerului.

Acoperișurile verzi sunt o parte esențială a protecției climei: plantele absorb CO2 și contribuie la purificarea aerului. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Bilanț CO2 ca bază a managementului sustenabilității   

Unde se produc emisiile de gaze cu efect de seră la GEZE și cât de mari sunt acestea? Pentru GEZE Leonberg a fost întocmit un bilanț de CO2 bazat pe protocolul GHG (Greenhouse Gas Protocol). Acest protocol privind gazele cu efect de seră este un standard global și specifică metodele de determinare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate. Cu ajutorul acestor date, putem să ne orientăm managementul sustenabilității și să ne reducem și mai mult amprenta de CO2. 

Astfel ne măsurăm contribuția la schimbarea climatică 

În bilanțul nostru climatic a fost determinată, pe de o parte, emisia de CO2 generată de GEZE – prin procesele de ardere internă sau prin flota de autovehicule GEZE (emisii Scope 1). Pe de altă parte au fost determinate emisiile indirecte, precum energia electrică, vaporii de apă sau încălzirea urbană (emisii Scope 2). Sunt generate și „achiziționate” în afara companiei noastre, dar consumate de GEZE. 

GEZE face un pas mai departe

Măsurăm toate emisiile care au loc de-a lungul lanțului nostru valoric, cum ar fi călătoriile de afaceri ale angajaților.

Măsurăm toate emisiile care au loc de-a lungul lanțului nostru valoric, cum ar fi călătoriile de afaceri ale angajaților. © Getty Images

Pentru noi este important ca utilizarea produselor și tratamentul la sfârșitul duratei de viață a produselor vândute să devină mai sustenabile. De aceea, măsurăm din proprie inițiativă toate emisiile care apar de-a lungul lanțului nostru valoric. Aceste emisii Scope 3 sunt de exemplu călătoriile oficiale și de afaceri ale angajaților. Acestea includ și emisiile care depășesc sfera de influență a GEZE, cum ar fi transportul, utilizarea și reciclarea produselor GEZE. Acest lucru face ca reducerea emisiilor să fie mai dificilă, dar aceste date ne oferă posibilitatea de a dezvolta măsuri orientate spre viitor, cu scopul de a putea reduce și aceste emisii pe termen lung.  

 

Ce am realizat deja 

GEZE folosește numai energie verde în toate locațiile din Germania. În plus, o centrală eficientă de cogenerare funcționează cu gaz natural în Leonberg. Ca rezultat, sunt atinse emisii scăzute din Scope 1 și 2 (2,81 t CO2e) per angajat. 

În plus, GEZE compensează gazul natural utilizat pentru centrala de cogenerare, precum și combustibilul pentru mașinile companiei.  

 

Ce altceva dorim să mai realizăm? 

Chiar dacă GEZE este deja activ în ceea ce privește toate criteriile pentru managementul ecologic: Emisiile de CO2 trebuie să fie și mai transparente pentru a le putea reduce în continuare. Din acest motiv, de exemplu, bilanțul CO2 este extins la toate filialele cu accent pe locațiile de producție. Sunt planificate și măsuri individuale de îmbunătățire a amprentei ecologice în lanțul de aprovizionare și în utilizarea produselor.