Soluții industriale

Domeniul educației – sisteme de comandă a clădirilor care sunt funcționale, primitoare și sigure

Uși accesibile, prevenție pentru protecția față de incendii și vandalism: acestea sunt doar câteva cuvinte-cheie care definesc cerințele pentru tehnologia ușilor, ferestrelor și siguranței în clădirile din domeniul educației. GEZE înțelege aceste cerințe și oferă consultanță personalizată, orientată pe soluții, pentru fiecare fază din proiect.

Sisteme inovatoare de comandă a clădirilor în domeniul educației

Arhitectura folosită în grădinițe, școli primare și gimnaziale trebuie să fie funcțională, primitoare și sigură. De exemplu: ușile și ferestrele au un rol important în ventilație și în protecția antiincendiu. Mecanismele de acționare cu braț retractabil produse de GEZE asigură ventilația zilnică confortabilă - chiar și pentru sute de ferestre. Contribuind la protecția antiincendiu, aceste mecanisme garantează suplimentar eliminarea în siguranță a fumului, în timp ce sistemele de blocare îmbunătățesc protecția împotriva furtului.

Accesul fără bariere pentru toți este o parte a proiectării oricărei unități de învățământ. Ușile automate glisante sau batante asigură elevilor cu dizabilități accesul în clădire, fără asistență suplimentară. Senzorii adiționali ajută la deschiderea ușilor în mod automat, iar funcția de cursă liberă permite ca ușa să fie deschisă cu un efort minim.

Alt punct important: închizătoarele integrate ale ușilor protejează ușile și ferestrele de orice posibile acte de vandalism.

GEZE înțelege cerințele aplicabile sistemelor de comandă a clădirilor în cazul grădinițelor, școlilor primare și gimnaziale și vă poate ajuta în oricare fază din proiect.