Unități de comandă RWA

Centralele de comandă reprezintă creierul și alimentarea cu curent electric a instalației de evacuare a fumului și a căldurii (RWA) în clădirea dumneavoastră. Acestea comandă toate componentele RWA pentru evacuarea în siguranță a fumului și a căldurii în caz de incendiu. Centralele pentru alimentare în caz de urgență reprezintă unitatea de comandă a tuturor gurilor pentru admisia de aer curat și evacuarea aerului uzat dotate cu acționări RWA sau amortizoare de ușă. Primiți mesajul butoanelor RWA și ale declanșatoarelor automate, de ex., senzor de fum, controlați evacuarea căldurii și a fumului și monitorizați componentele cu privire la defecțiuni.