Termeni şi condiţii generale

Termeni şi condiţii generale pentru livrări şi servicii ale societăţilor GEZE

Condiţiile de mai jos se aplică exclusiv pentru tranzacţiile în care nu este implicat un consumator:Condiţiile de mai jos se aplică exclusiv pentru tranzacţiile în care nu este implicat un consumator:

1. Încheierea contractului

1.1  Toate colaborările contractuale cu GEZE au la bază prezentele condiţii. Condiţiile de achiziţie ale celui care plasează comanda sunt valabile doar cu acordul nostru scris. Ofertele noastre nu presupun nicio obligație din partea clientului. Un contract se concretizează doar odată cu confirmarea noastră scrisă, sau prin livrare.

2. Preţuri şi condiţii de plată

2.1  Preţurile noastre sunt valabile franco fabrică până la descărcare inclusiv.

2.2  GEZE are dreptul să perceapă plata netă în avans. În mod obișnuit, facturile trebuie achitate conform termenelor de agreate.

2.3  Cecurile sunt percepute ca plată doar odată cu încasarea, respectiv cu creditarea unilaterală şi sunt acceptate doar în baza performanţei. Nu se acceptă cambii.

2.4   În cazul în care în urma încheierii contractului apare o înrăutăţire semnificativă a situaţiei financiare a celui care plasează comanda, sau în cazul în care GEZE bănuieşte producerea unei astfel de înrăutăţiri, atunci GEZE poate, începând cu luarea la cunoştinţă a respectivei situaţii, să solicite plăţi în avans sau garanţii şi să refuze serviciul până la îndeplinirea solicitărilor. În cazul refuzului celui care plasează comanda, GEZE poate renunța la contract şi poate solicita daune-interese pe motiv de neîndeplinire.

3. Termene de livrare, întârzieri la livrare

3.1  Termenele de livrare sunt obligatorii doar atunci când au fost convenite în scris. Data livrării, în cazul în care nu s-a convenit altfel în scris, este considerată data furnizării sau a expedierii. În cazul întârzierii livrării, cel care a plasat comanda trebuie să stabilească un termen ulterior de cel puţin două săptămâni. În cazul în care GEZE nu livrează nici după termenul ulterior stabilit de cel care a plasat comanda, acesta poate renunța la contract.

3.2  Pretinderea de daune-interese de către cel care a plasat comanda, în caz de întârziere la livrare, se face în baza condiţiilor prealabile stabilite la punctul 6. GEZE îşi rezervă dreptul de a face dovada unei valori mai scăzute a daunelor.

4. Rezervarea dreptului de proprietate

4.1  Marfa livrată rămâne proprietatea GEZE până la plata completă a tuturor creanţelor din raportul contractual încheiat cu cel care plasează comanda, în special până la încasarea, respectiv creditarea unilaterală a tuturor instrumentelor (BO, fila CEC, etc) oferite drept plată. În cazul în care valoarea tuturor drepturilor de asigurare ale GEZE depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea tuturor creanţelor asigurate, GEZE va transfera o parte din drepturile de asigurare, la cererea partenerului contractual; GEZE are dreptul de a alege drepturile de asigurare care vor fi transferate.

4.2 Prelucrarea sau transformarea produselor noastre are loc întotdeauna pentru GEZE ca producător, însă fără a presupune obligații pentru noi. În cazul în care obiectul livrat de GEZE este asamblat cu produse ale altor furnizori sau aflate în proprietatea celui care a plasat comanda, se generează co-proprietate în beneficiul GEZE al noului obiect în valoarea sumei facturate, plus eventuale dobânzi de întârziere sau daune-interese.

4.3  În măsura în care partenerul nostru contractual se află în întârziere la plată, acesta are dreptul de a prelucra și înstrăina produsele sub rezervarea dreptului de proprietate în cadrul activității comerciale uzuale. Constituirea de gaj sau de garanții nu este permisă. Partenerul contractual trebuie să anunțe GEZE numaidecât în cazul stabilirii de gaj, confiscării sau altor dispoziții sau intervenții de către terți. Creanțele față de terți rezultând din înstrăinarea produselor sub rezerva dreptului de proprietate – în cazul înstrăinării în urma amestecului sau al asamblarii cu alte obiecte doar procentual – sunt transferate lui GEZE ca si măsură de siguranță.

5. Recepția/punerea în funcțiune

5.1  În măsura în care GEZE montează produsele livrate la cel care a plasat comanda, trebuie să aibă loc o recepție – înainte ca cel care a plasat comanda sau un terț să utilizeze obiectul. Dacă utilizarea are loc fără acordul GEZE sau fără efectuarea unei recepții anterioare, serviciul este considerat recepționat. Data recepției trebuie să aibă loc imediat după montajul piesei sau instalației livrate de GEZE, cel mai târziu însă cu 14 zile înainte de utilizare, în măsura în care acest lucru este posibil.

5.2  GEZE poate solicita oricând de la cel care a plasat comanda recepția serviciilor prestate, ținând cont de termenul de 14 zile. Acest lucru se aplică și dacă cel care a plasat comanda sau un terț nu și-au îndeplinit încă în totalitate serviciile în cadrul aceluiași proiect de construcții. În cazul în care cel care a plasat comanda refuză participarea la termenul de recepție solicitat de către GEZE sau în cazul în care cel care a plasat comanda refuză întocmirea unui proces verbal de recepție, recepția se consideră efectuată.

5.3  În măsura în care punerea în funcțiune nu este posibilă din motive ce țin de construcție, deși serviciul datorat de GEZE conform contractului a fost prestat, GEZE poate pretinde cheltuieli suplimentare de la cel care a plasat comanda.

6. Răspunderea pentru deficiențe, daune-interese și limitarea răspunderii

6.1  Dacă marfa livrată de GEZE are deficiențe, atunci GEZE o poate remedia sau înlocui, la libera sa alegere. În cazul în care remedierea sau înlocuirea nu au succes, cel care a plasat comanda se poate, în măsura în care este vorba despre o deficiență gravă, retrage din contract sau poate să solicite o diminuare a prețului. În măsura în care declarația de garanție oferită de GEZE se dovedește a fi nepotrivită, cel care a plasat comanda poate să solicite daune-interese în locul drepturilor menționate anterior, în măsura în care GEZE este responsabilă pentru această deficiență.

6.2  Îndreptările referitoare la tip, calitate sau cantitate trebuie solicitate numaidecât în cazul deficiențelor evidente, însă nu mai târziu de 10 zile calendaristice în scris din partea GEZE. În cazul în care există o solicitare de îndreptare justificată, cel care a plasat comanda poate solicita drepturile indicate anterior.

6.3  GEZE nu preia răspunderea pentru deficiențe ale obiectelor în cazul în care nu s-a ținut cont de instructiunile de montaj, respectiv de directivele furnizorilor, ale căror produse sunt asamblate cu ale noastre. Același lucru se aplică în cazul modificării setărilor efectuate neautorizat de către cel care a plasat comanda sau de catre un terț.

6.4  GEZE este răspunzător conform prevederilor legale și datorează daune-interese fără a exista o limitare, în măsura în care este vorba despre o neîndeplinire, care poate fi atribuită GEZE datorată intenției sau neglijenței grave. În măsura în care neîndeplinirea atribuibilă lui GEZE se datorează neglijenței simple, iar obligația contractuală fundamentală este neîndeplinită din vina GEZE, răspunderea cu datorarea de daune-interese se limitează la dauna care poate fi prevăzută, și care apare în mod tipic în situații comparabile. Obligații contractuale fundamentale sunt considerate obligațiile contractuale principale, precum și obligații contractuale (secundare), care în cazul neîndeplinirii lor din vina unei părți, pot duce la periclitarea îndeplinirii scopului contractual. În alte cazuri, răspunderea este exclusă, totuși rămâne neatinsă răspunderea completă a GEZE în conformitate cu prevederile legii privind răspunderea pentru produse. De asemenea rămâne neatinsă răspunderea în cazul vătămării vieții, vătămării corporale și vătămării sănătății. De asemenea răspunderea GEZE rămâne completă în cazul preluării eventualelor garanții sau în cazul unei fraude de partea GEZE.

6.5  Termenul de garanție pentru defecte ale obiectelor pentru produsele livrate de GEZE sau serviciilor prestate este de 24 de luni. Acest termen începe o dată cu livrarea obiectelor cu data de livrare, respectiv în cazul serviciilor la lucrare sau construcție o dată cu data recepției.

În cazul în care instalațiile automatizate și produsele pentru tehnica de securitate nu sunt supuse unei inspecții periodice anuale de către GEZE în cadrul unui contract de încheiat cu GEZE în decursul a 3 luni de la punerea în funcțiune, durata garanției instalațiilor automatizate și produselor pentru tehnica de securitate se reduce la 12 luni de la punerea în funcțiune. În cazul ușilor ieșiri de siguranță se recomandă o inspecție de două ori pe an.

7. Consiliere tehnică privind aplicarea

7.1  Consilierea noastră tehnică privind aplicarea în variantă scrisă sau verbală dorește să explice cea mai bună utilizare a produselor noastre celui care plasează comanda. Nu îl scutește pe cel care plasează comanda de obligația de a se convinge de conformitatea produselor noastre cu scopul intenționat de el prin verificări proprii.

7.2  În cazul în care cel care a plasat comanda îi reproșează lui GEZE o consiliere deficitară, atunci acest lucru trebuie făcut în formă scrisă imediat după observarea eventualei încălcări a obligației. Pentru acest caz se aplică prevederile de la numărul VI. În orice caz răspunderea este limitată la dauna care poate fi prevăzută la momentul încheierii contractului, în afara situației în care este vorba despre o încălcare intenționată a obligației de către GEZE. GEZE își rezervă dreptul de a face dovada unei daune mai mici.

8. Lipsa dreptului de reprezentare a tehnicienilor

Tehnicienii noștri, sau alte persoane însărcinate de noi cu montajul, nu au dreptul de a prelua solicitări de îndreptare a deficiențelor sau să ofere declarații obligatorii la contestări cu efect pentru sau împotriva GEZE. De asemenea nu au dreptul să preia comenzi verbale sau să efectueze modificări sau completări contractuale. Tehnicienii noștri nu au dreptul – în afara situației în care prezintă o împuternicire de încasare – să incaseze bani în numele GEZE.

9. Documente

Imaginile, desenele și celelalte documente, pe care GEZE le predă clienților, rămân proprietatea GEZE. În acest sens rămân valabile drepturile de autor pe termen lung.

10. Alte prevederi

În cazul în care o reglementare a acestor Termeni și condiții generale de afaceri pentru livrări și servicii este sau devine nulă, atunci aceasta nu atinge valabilitatea celorlalte reglementări.

GEZE Romania [S.R.L.]: Registrul Comerțului J40/153/2010