Glosar

Prezentare generală a termenilor tehnici

Lexiconul termenilor tehnici GEZE oferă explicații pentru cei mai importanți termeni din domeniul tehnologiei pentru: uși, ferestre și siguranță - de la „A” ca în „controlul accesului” la „W” ca în „motor de acționare a ferestrei”.

A

Acționare cu tijă

De asemenea cunoscut ca: acționare cu tijă operată electric

O acționare cu tijă este un dispozitiv folosit pentru deschiderea și închiderea ferestrelor. Mișcarea este asigurată printr-un ax.

Acțiune de întârziere la închidere

Întârzierea închiderii este o funcție ce poate fi configurată pe închizătorul ușii. Ea servește la amortizarea hidraulică a vitezei de închidere și la reducerea vitezei aproape de finalul procesului de închidere.

Acționare de deschidere a cricului

Un dispozitiv de acționare pentru deschiderea cricului este un mecanism liniar pentru fereastră, care deschide o pereche de cricuri. Fereastra este deschisă prin intermediul mișcării de deschidere a cricului.

Acționare din pardoseală

Mecanismele de acționare din pardoseală sunt instalate într-o tavă de montare, la marginea inferioară a canatului de ușă. Această tavă de montare este conectată de canatul de ușă deasupra unui element de montare care funcționează ca o balama.

Amortizor de ușă

Un amortizor de ușă este o piesă a echipamentului care servește la încetinirea mișcării de închidere a ușii.

Aerisire naturală

Sinonim: ventilație liberă

Aerisirea naturală se referă la utilizarea naturală a gradientelor de presiune generate de vânt și/sau de diferențele de temperatură între aerul exterior și cel interior, în scopuri de ventilație. Această abordare nu angrenează niciun ventilator electric.

Automatizarea clădirii

Automatizarea clădirii (GA) cuprinde echipamentele de monitorizare, tehnologiile de comandă și echipamentele de optimizare din clădire. Aceasta permite tuturor proceselor pentru funcționare în clădire să fie operate automat, în concordanță cu parametri predefiniți, sau servește la simplificarea operațiilor și a monitorizării. Toate unitățile tehnice din clădire sunt conectate între ele în acest scop. 

B

BACnet

BACnet este un protocol de comunicații deschis și neutru pentru rețelele de automatizare și de comandă a clădirii. Facilitează comunicația simplificată între produsele diferiților producători.

Balama

Sinonim: balama de ușă, opritor de canat

Balamaua este partea din ușă care conectează canatul de toc.

Bară antipanică

O bară antipanică este o bară orizontală de apăsare, care traversează întregul canat al ușii. În situații de panică, de exemplu când mulți oameni se împing simultan în ușă, bara poate fi activată pur și simplu apăsând-o.

Barieră cu celulă fotoelectrică

O barieră cu fotocelulă este un sistem optoelectronic care cuprinde unul sau mai multe fascicule luminoase. Dacă este rupt unul dintre aceste fascicule luminoase, sistemul recunoaște obstrucția care a cauzat ruptura și emite un semnal electric. Barierele cu fotocelulă sunt folosite pentru recunoașterea fără contact a obiectelor aflate în mișcare.

Biometrie

Biometria reprezintă studiul măsurătorilor caracteristicilor corpurilor fizice. Procesele biometrice sunt utilizate în controlul accesului pentru a identifica sau a autentifica o persoană.

Blocare cu curea dințată

Blocarea cu curea dințată se aplică pentru blocarea ușilor glisante automate. Această soluție permite ca o ușă să rămână blocată, chiar și fără alimentare cu curent electric, dar să poată fi deschisă manual în caz de urgență.

Blocare cu tijă

Blocarea cu tijă este folosită pentru blocarea ușilor glisante automate. În acest caz, o bară de blocare este integrată în sistemul cu cadru fin de profile ISO. Dacă ușa este blocată, tija este coborâtă în podea.

Braț de legătură

Brațul de legătură este perechea fixă a închizătorului ușii, montat pe cealaltă parte a ușii. Dacă închizătorul este atașat de toc, brațul este atașat de canat sau invers. Când ușa este deschisă, ambele manete ale brațului de legătură se mișcă peste punctul de cotitură.

Broască

Sinonim: Broască de ușă

O broască este o piesă a echipamentului adesea activată cu o cheie, care servește la menținerea ușii încuiate și la împiedicarea deschiderii acesteia de către persoane neautorizate.

Broască antipanică

O broască antipanică este un dispozitiv care blochează ușa, dar permite ca ușa să fie deschisă către exterior în orice moment. În caz de pericol sau situații de panică, ocupanții pot fi evacuați nestingheriți prin această ușă.

Broască antipanică cu autoblocare

Sinonim: SVP

vedeți broască antipanică

Broască de pardoseală

Broaștele de pardoseală sunt folosite pentru blocarea ușilor glisante automate. Aceste încuietoare sunt instalate pe ușă la nivelul podelei.

Broască de blocare

Spre deosebire de alte tipuri de încuietori, broasca de blocare se introduce într-un locaș al ușii cu cadru din profil sau în canat, astfel încât numai tachetul rămâne vizibil la marginea de închidere a canatului de ușă. În mod normal, o broască de închidere are un singur zăvor și un singur șurub.

Broască de ușă motorizată

Broasca de ușă motorizată este o închidere care încuie și descuie folosindu-se de un motor electric.

Boxer rulment pivotant montat în podea

GEZE Boxer, rulmentul pivotant montat în podea, este un accesoriu pentru închizătoarele integrate în ușă din seria Boxer. Permite ușilor fără funcții de protecție la incendiu sau fum să fie echipate cu o limitare flexibilă a deschiderii sau/și cu funcția mecanică de menținere în poziție.

Buiandrugul de ușă

Un buiandrug de ușă reprezintă capacul de acoperire al unui gol de perete, care poate fi proiectat orizontal sau cu vedere orizontală de jos.

C

Cale de evacuare

Căile de evacuare într-o clădire asigură o cale spre o ușă de evacuare, astfel încât ocupanții să poată ieși din clădire rapid și în siguranță în cazul unei urgențe sau în situații de panică, de exemplu în timpul unui incendiu). În plus, sunt proiectate și pentru a facilita salvarea ocupanților.

Canat activ

Sinonime: canat mobil, canat principal

În cazul sistemelor de uși cu canaturi multiple, canatul care este deschis primul și închis ultimul este numit canat activ (de asemenea: canat mobil, canat principal). Acest canat conține de obicei și broasca de ușă.

Canat de fereastră

Canatul de fereastră este partea mobilă a unei ferestre.

Canat de ușă

Sinonim: canat de ușă

Canatul de ușă este partea mobilă a unei uși.

Canat pasiv

Sinonim: canat opțional

În cazul ușilor cu canaturi multiple, canatul care poate rămâne închis în timp ce canatul activ este mișcat se numește canat pasiv sau opțional. Dacă canatul pasiv este deschis, acest lucru se întâmplă întotdeauna după ce canatul activ a fost deschis. La închidere, canatul pasiv trebuie închis primul.

Centrală de comandă în caz de urgență

Sinonim: unitatea de alimentare a centralei de comandă în caz de urgență

O unitate de alimentare a centralei de comandă în caz de urgență este un dispozitiv electric care asigură suficientă alimentare cu curent electric în cazul unei căderi de rețea.

Centrală de întrerupere în caz de fum

O centrală de întrerupere în caz de fum este un dispozitiv care prevede detectarea timpurie a focului și fumului și furnizează curent pentru închiderea dispozitivelor de blocare în poziția „deschis”. În caz de incendiu recunoaște focul și fumul și întrerupe alimentarea cu curent a dispozitivelor de blocare în poziție.

Centrală pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență RWA

O centrală pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență RWA este o unitate de alimentare în caz de urgență, care alimentează cu electricitate motorul de acționare a ferestrelor în caz de cădere de rețea și activează ferestrele.

Clădire ecologică

Clădire ecologică este un termen din domeniul construcțiilor sustenabile. Acesta se referă la clădirile pentru a căror construire s-a avut în vedere factorul de sustenabilitate.  Dacă sunt satisfăcute anumite criterii legate de utilizarea eficientă a energiei, a apei sau a altor resurse, pentru condiții sănătoase la locul de muncă, pentru reducerea deșeurilor și contaminării mediului, astfel de clădiri pot primi o așa-numită certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Lider în Proiectarea pentru Mediu și Energie.

Clădire inteligentă

Termenul de clădire inteligentă se referă la o clădire dotată cu procese tehnice și sisteme care cresc calitatea vieții, a condițiilor și în aceeași măsură și a siguranței, permițând ca energia să fie folosită mai eficient. Acest lucru este obținut prin echiparea clădirii cu dispozitive și instalații conectate, operabile de la distanță, împreună cu procese de asistență care pot fi automatizate.

Construcție fără bariere

Prin construcția fără bariere, atenția este direcționată spre evitarea obstacolelor și barierelor când sunt proiectate și instalate punctele de acces, inclusiv ușile.

Contact comutator

Vezi contact de stare.

Contact de stare (denumit și contact de comutare)

Contactul de stare este un contact opțional pe contraplaca electrică de ușă, pentru a determina și pentru a transmite starea ușii (deschisă/închisă). Identifică legătura între contraplaca electrică de ușă și zăvor. Nu se face nicio diferență între blocat și deblocat.

Contraplacă electrică de ușă

Împreună cu placa de contact, o contraplacă electrică de ușă este montată pe partea opusă zăvorului. Contraplaca electrică de ușă deblochează ușa printr-un impuls fără ca utilizatorul să activeze zăvorul folosind clanța de la ușă. Este folosit, de exemplu, cu un motor de ușă batantă, accesul fiind controlat printr-o autorizare sau ca parte a unui sistem cu interfon. O contraplacă electrică de ușă este un mecanism electric care deschide automat uși. Este instalat în tocul ușii, în dreptul broaștei de ușă.

Controlul accesului (Zuko)

Controlul accesului (Zuko) înseamnă că, din motive de siguranță ori de securitate, doar persoanelor autorizate le este permis să intre in clădire. Sistemele pentru controlul accesului pot fi utilizate în scopul verificării autorizărilor.

Comanda climatului din încăpere

Sinonim: reglarea climatului din încăpere

Reglarea climatului din încăpere este o opțiune pentru controlul inteligent al ventilației într-o clădire. În funcție de temperatură, umiditate și calitatea aerului, ferestrele sunt deschise sau închise automat, în concordanță cu scenariile de ventilație predefinite. Reglarea climatului din încăpere poate fi folosită, de asemenea, cu un panou de comandă RWA, astfel fiind combinate ventilația și evacuarea fumului. În caz de incendiu, panoul de comandă RWA preia controlul asupra ferestrelor și le mișcă în poziția dorită, de siguranță.

Comanda integrată a secvenței de închidere a ușii

Controlul integrat al secvenței de închidere a ușii (ISM) asigură secvența de închidere corectă pentru ușile cu canat dublu. Canatul activ este menținut în poziția de așteptare, în timp ce canatul pasiv se închide. Canatul activ este eliberat apoi conform secvenței de închidere, permițându-i totodată să se închidă.

Compartimentare

Sinonim: divizarea încăperii

Compartimentarea înseamnă că o încăpere mai spațioasă este subdivizată în încăperi mai mici cu ajutorul pereților glisanți sau al sistemelor din sticlă. Designul subdiviziunii poate fi în egală măsură fix sau variabil. 

Cruce rotativă

O cruce rotativă este un sistem folosit pentru a direcționa oamenii printr-un punct de acces, unul câte unul. Acesta poate fi de exemplu necesar pentru controlul accesului dacă trebuie verificată autorizarea pentru fiecare persoană care dorește să treacă.

D

Decupaj

Sinonim: glaf

Decupajele sunt suprafețe tăiate vertical într-un perete. Ele constituie totalitatea suprafețelor interioare ale peretelui tăiate pentru a face loc pentru uși.

Deschizător de luminator Slimline

De asemenea cunoscut ca: cric Slimline pentru luminator; vezi deschizător pentru luminator

Un deschizător slimline pentru luminator este o feronerie care servește la deschiderea și închiderea luminatoarelor. Cricul este activat printr-o bară de tragere și forța de operare este direcționată către mai multe legături mecanice. Deschizătorul Slimline pentru luminator se referă la un sistem de deschidere a luminatoarelor cu un design extrem de plat. Designul plat al cricului și al ansamblului tijei necesită un volum minim de spațiu deasupra și alături de canatul ferestrei.

Detector de mișcare cu radar

Un detector de mișcare cu radar este un detector de mișcare care funcționează pe baza tehnologiei radar. El este folosit pentru activarea ușilor în regim automat.

Detectori de mișcare

Un detector de mișcare este un senzor fără contact care identifică mișcarea în fața unei uși și drept rezultat o deschide.

Detectori de prezență

Un detector de prezență este un senzor de securitate fără contact. El recunoaște prezența oamenilor sau a obiectelor în interiorul zonei de mișcare a ușii și determină fie oprirea ușii, fie mișcarea inversă a acesteia.

Deschizător pentru luminator

Sinonim: deschizătorul pentru luminator Slimline

Un deschizător pentru luminator este o feronerie care servește la deschiderea și închiderea luminatoarelor. Conține un cric și o bară de tragere. Luminatorul este mișcat folosind cricul, care la rândul lui este acționat cu ajutorul barei de tragere.

Dispozitiv de acționare liniară cu motor electric

Sinonim: acționare liniară cu motor electric

Un dispozitiv de acționare liniară cu motor electric, sau mai scurt un dispozitiv electric este un motor electric de acționare a ferestrei. Acest motor convertește energia electrică în energie de mișcare sau, mai specific, în mișcare liniară.

Dispozitiv de aspirare a fumului și căldurii prin ventilație

Sinonim: NRWG

Dispozitivul de aspirare a fumului prin ventilație (NRWG) asigură că fumul și gazele sunt direcționate afară din clădire în cazul unui incendiu. Aceste produse reglementate pentru clădiri includ întotdeauna o fereastră împreună cu componentele sale asociate, sistemul de umplere și acționare împreună cu componentele sale asociate.

Dispozitiv de blocare electrică în poziție

Un dispozitiv de blocare electrică în poziție este un mecanism de menținere a poziției „deschis”, integrat în șina de ghidare. Acesta funcționează folosind energia magnetică.

Dispozitiv de încuiere

Un dispozitiv de încuiere este un dispozitiv pentru încuierea ferestrelor. În majoritatea cazurilor acesta este un dispozitiv electric de acționare liniară.

Dispozitive de activare

Dispozitivele de activare sunt componente pentru controlul ușilor automate și, în funcție de setare, acestea activează acționarea automată de deschidere sau de închidere a ușii.

Dispozitivul de acționare a ușii

Dispozitivele de acționare a ușii sunt motorizări folosite pentru a mișca automat ușile batante și glisante.

F

Fațadă din sticlă

Fațadele de sticlă sunt fațade compuse în principal din sticlă. De exemplu, acestea se regăsesc pe anvelopa clădirilor foarte mari, prestigioase sau pe fronturile magazinelor cu pereți glisanți din sticlă.

Fațade

Fațadele reprezintă suprafața exterioară proiectată a unei clădiri, fiind în același timp cea mai expusă parte a clădirii (anvelopa).

Fațade inteligente

Fațadele inteligente implică elemente automate pentru ferestre și uși care sunt încorporate în sistemul de comandă al clădirii și facilitează ventilația și climatizarea aerului din clădire.

Feronerie glisantă cu role

O feronerie glisantă cu role este o feronerie de glisare bazată pe un profil de rulare și un suport cu rolă. Mișcarea feroneriei ușii este asigurată de suport și role, care de asemenea susțin și greutatea ușii.

Feronerie pentru sistemul glisant

Sinonim: Feronerie pentru glisare

Feroneria pentru sistemul glisant se referă la un sistem de deschidere a ușilor glisante compus din șină de rulare, rolă, suport de rolă, șurub de suspensie, suspensie, șină de ghidare în pardoseală și un opritor de capăt de cursă sau SoftStop, după cum este necesar. Feroneria pentru sistemul glisant este un termen general pentru componente fabricate în mod uzual din metal, care facilitează deschiderea și închiderea ușilor și ferestrelor, de exemplu balamale și broaște.

Feronerie pentru sticlă

Feroneria pentru sticlă sunt cleme speciale folosite ca elemente de potrivire pentru ușile din sticlă.

Forță de capăt

Forța de capăt este o forță care neutralizează rapid viteza de menținere înainte ca ușa să se închidă complet, așa încât zăvorul să se poată bloca în poziția închisă. Aceasta permite ca orice posibilă rezistență să fie corectată prin accelerarea vitezei de închidere la scurt timp înainte de finalizarea ciclului de închidere.

Funcția de cursă liberă

Funcția de cursă liberă pe închizătoarele ușii permite ca o ușă să fie folosită fără rezistență în direcția închiderii sau deschiderii, dacă a fost în prealabil deschisă până la un unghi predefinit de deschidere, de exemplu la prima deschidere din ziua respectivă. În același timp, ușa este închisă de închizător într-o manieră controlată de îndată ce alimentarea cu curent electric este întreruptă. Acest fapt face posibilă respectarea tuturor măsurilor de siguranță la incendiu, asigurându-se în același timp că ușile asigură accesul fără bariere.

Funcționarea cu curent de regim a contraplăcii electrice de ușă

Contraplaca electrică de ușă cu curent de regim este blocată când nu există tensiune electrică. Contraplaca electrică de ușă este deblocată când tensiunea electrică este din nou disponibilă. Un zgomot energic poate fi auzit în timpul activării pentru funcționare cu curent alternativ, dar nu și în cazul curentului continuu. Opusul pentru versiunea de funcționare în siguranță este versiunea de siguranță în caz de defecțiune.

G

GCprofile Therm

Sisteme de profile cu separare termică într-un design cu cadre rafinate pentru un aspect sofisticat. În situațiile de instalare unde se pune un accent special pe eficiența energetică ridicată, de exemplu, pierderi minime de căldură pe perioada iernii sau de răcoare pe perioada verii. Acest sistem de profile este folosit, de asemenea, atunci când există cerințe crescute privind etanșeitatea sistemului de uși glisante. În mod particular este potrivit pentru uși de exterior expuse condițiilor meteorologice vitrege și pentru uși de interior care trebuie să întrunească cerințe sporite de izolare fonică.

Geam ISO

Sinonim: Geam izolator

Geamul ISO este abrevierea pentru sticla izolatoare. Geamul ISO reprezintă un complex format din mai multe panouri de sticlă suprapuse, acesta asigurând o izolare termică superioară (straturi multiple de vitrare). Geamul ISO a devenit o normă standard în construirea clădirilor rezidențiale.

Geam securizat cu întăritură

Sinonim: ESG

Geamul securizat cu întăritură este compus dintr-o singură foaie de geam, care a fost tratat termic folosind un proces special pentru a oferi sticlei o rezistență sporită la șoc și impact.

Geam securizat laminat

Sinonim: sticlă securizată

Geamul securizat laminat (LSG) se numește astfel datorită faptului că este compus dintr-o combinație de două sau mai multe foi drepte din sticlă, unite printr-o folie elastică din polimer, rezistentă la rupere. Această combinație oferă caracteristici importante de siguranță, cum ar fi: rezistența la efracție, risc scăzut de vătămare din cauza cioburilor, în caz de spargere a geamului acestea rămânând lipite de folie, și o izolare fonică sporită.

Gestionarea clădirii

Gestionarea clădirii reprezintă totalitatea serviciilor care vizează funcționarea și gestionarea integrală a clădirilor, precum și echipamentele fizice și tehnice asociate.

Ghidare pentru încuietoare

Ghidarea pentru încuietoare este o opțiune pentru îmbunătățirea comportamentului de deschidere a ușii. Ghidând zăvorul de încuiere la nivelul plăcilor de închidere se previne supraînălțarea, chiar și în cazul ușilor care se închid prin suprapunere.

I

I.S.T. Kingfix

Ghidarea I.S.T. de încuiere a zăvorului Kingfix oferă beneficii adiționale pentru mai multe cerințe stringente în privința izolării termice și fonice. Anvergura ghidării de încuiere a zăvorului I.S.T. Kingfix, 12 mm de la punctele de înșurubare ale plăcii de închidere până la marginea superioară a capacului, este compatibilă cu dimensiunile contraplăcii electrice de închidere, care este în mod obișnuit disponibilă pe piață. Plăcile de închidere bazate pe dimensiunile menționate mai sus pot fi utilizate fără a fi necesară vreo ajustare. Modelul A4000 de la I.S.T. Kingfix poate fi recalibrat pentru o ușă existentă utilizând aceste plăci de închidere fără nicio dificultate. 

Î

Închidere pentru protecția antiincendiu

Închiderea pentru protecția antiincendiu este o ușă, o poartă sau o clapă care închide o încăpere și în același timp previne extinderea focului. Închiderea pentru protecția antiincendiu este un termen general pentru uși, porți sau clape care închid încăperi și în același timp previn extinderea focului și/sau a fumului.

Închidere pentru protecția la fum

Închiderea pentru protecția la fum este o ușă, o poartă sau o clapă care închide o încăpere și în același timp previne extinderea fumului.

Închizător cu cursă liberă

Închizătoarele cu cursă liberă sunt închizătoare pentru uși echipate cu funcția de cursă liberă.

Închizător de ușă

Un închizător de ușă este o piesă a echipamentului care face că atunci când o ușă este deschisă, aceasta să fie închisă din nou, în mod automat și în siguranță.

Închizător de ușă montat în podea

Un închizător de ușă montat în podea (abreviere: BTS) este un închizător de ușă care este integrat în podea. Acțiunea de închidere are loc de la marginea de jos a ușii. Un închizător de ușă montat în podea nu servește doar pentru închiderea ușii, el susține totodată greutatea ușii.

Închizător integrat pentru ușă

Închizătoarele integrate pentru ușă sunt instalate direct în canat, însemnând că șina de ghidare este vizibilă doar când ușa este deschisă.

Închizător pentru ușă aplicat deasupra

Sinonim: OTS

Un închizător pentru ușă aplicat deasupra este un închizător pentru ușă montat în partea redusă de sus a ușii.

Închizător pentru ușă aplicat deasupra, cu șină de ghidare

Sinonim: Închizător pentru ușă aplicat deasupra, cu șină de ghidare

Un închizător pentru ușă aplicat deasupra, cu șină de ghidare este un închizător pentru ușă care este atașat de ușă folosindu-se o șină de ghidare.

Închizătorul pentru ușă aplicat deasupra, cu un braț de legătură

Sinonim: brațul de legătură pentru închizătorul ușii, închizător pentru ușă aplicat deasupra, cu braț de legătură

Un închizător pentru ușă, aplicat deasupra, cu braț de legătură este un închizător pentru ușă care este atașat de ușă folosindu-se un braț de legătură.

Împiedicarea efracției

Împiedicarea efracției caracterizează clădirile care folosesc componente ce servesc la împiedicarea tentativelor de pătrundere.

K

KNX

KNX este un sistem de înmagazinare care reunește multiple funcții ale clădiri, de exemplu senzorii de foc și fum, ventilația și aerul condiționat, și conectează, de asemenea, multe aplicații și ordine.

L

Legare în rețea

Legarea în rețea reprezintă crearea conexiunilor între toate componentele tehnice din interiorul sistemului pentru clădiri. Prin utilizarea standardelor uniforme, spre exemplu KNX, componentele pot fi conectate între ele chiar dacă sunt fabricate de producători diferiți.

Limitare flexibilă a deschiderii

Cu limitările flexibile de deschidere, limitarea deschiderii în șinele de ghidare nu este fixă, ci mai degrabă flexibilă. Acestea permit să se producă un efect de amortizare, prevenind în același timp continuarea deschiderii ușii.

Limitator de deschidere

Sinonim: limitator de deschidere

Limitatorul de deschidere este o componentă instalată în șina de ghidare a închizătorului ușii, facilitând păstrarea ușii într-un unghi precis. Când ușa este deschisă, dacă blocajul de glisare intră în contact cu limitatorul de deschidere, ușa nu se va deschide mai mult. Ușa rămâne în poziția „deschis” în cazul ușilor cu funcție de blocare în poziție și se închide din nou în cazul ușilor fără funcție de blocare în poziție.

Luminator

Un luminator reprezintă o fereastră în plafonul unei încăperi cu un acoperiș plat sau ușor înclinat. Este adesea instalat în spații mari sau holuri și este folosit în încăperi fără pereți exteriori, unde ferestrele obișnuite nu pot fi utilizate. Funcția primară a unui luminator este de a ventila încăperea.

M

Magnet de retenție

Un magnet de retenție este o componentă care menține ușile rezistente la foc din sistemele de căi de evacuare închise.

Magnet de retenție deschisă a ușii

Sinonime: magnet de retenție deschisă a ușii, magnet electric pentru menținere în poziția deschisă

Magneții de retenție deschisă a ușii sunt dispozitive de blocare în poziție a ușilor rezistente la foc. Ei nu sunt integrați în șina de ghidare, ci sunt montați pe canat. Există o atracție magnetică între magneți și placa magnetică opusă, ceea ce permite ca ușa să fie menținută deschisă.

Maneta de blocare

Manetele de blocare sunt folosite când ușile trebuie deschise și în direcția opusă direcției normale de folosire, în eventualitatea unei urgențe. Clanța exterioară a acestui tip de broaște de ușă este dezactivată din mecanismul de încuiere cât timp funcția antipanică este activată în direcția de ieșire a ușii de evacuare. Dacă a fost lansat un semnal corespondent de la un sistem de control al accesului, clanța exterioară este dezactivată permanent sau pentru o perioadă determinată, astfel încât ușa să poată fi deschisă în direcția opusă direcției fluxului de evacuare.

Manetă de deblocare

Maneta de deblocare, de asemenea cunoscută și ca setarea din timpul zilei, este o manetă opțională pentru deblocarea mecanică permanentă a contraplăcii electrice a ușii. Dacă o ușă este deblocată prin activarea acestei manete, constituie singura formă de blocare atunci când maneta este activată din nou.

Mecanism de acționare pentru uși glisante

Acționările pentru uși glisante sunt angrenate pentru acționarea automată de deschidere și închidere a ușilor glisante.

Modelarea informației construcției

Sinonim: BIM:

Modelarea Informației Construcției este o metodă la baza căreia stă un program informatic realizat în scopul proiectării, construirii și gestionării clădirilor. Prin această metodă, datele despre clădire sunt înregistrate digital, modelate și combinate, permițând vizualizarea clădirii ca model pe computer. În unele state, BIM a devenit deja o practică standard pentru construcția clădirilor publice.

Modulul de interfață

Sinonim: modul de interfață

Un modul de interfață este o legătură între un sistem de uși și un sistem de automatizare a clădirii și în aceeași măsură o conversie a unui protocol de date în alt protocol.

Montaj pe canat

Sinonim: montaj pe canat

La montajul pe canatul de ușă, închizătorul de ușă este atașat de canatul ușii, iar șina de ghidare sau brațul de legătură sunt atașate de tocul ușii.

Montaj pe toc

Montajul pe toc se referă la instalarea închizătorului ușii pe tocul acesteia și instalarea șinei de ghidare sau a brațului de legătură pe canatul ușii.

Motor de ușă batantă

Motorul de ușă batantă este folosit pentru deschiderea și închiderea automată a ușilor batante.

Muchie de închidere principală

Muchia de închidere principală (HSK) este marginea unei uși sau ferestre localizate în partea opusă opritorului ușii. Ca atare, este de asemenea opusă muchiei de închidere secundară. 

Muchie de închidere secundară

Muchia de închidere secundară (NSK) este marginea unei uși sau a unei ferestre de care aceasta este atașată.

O

Obiect BIM

Obiectele BIM sunt modele virtuale 3D ale componentelor folosite pentru proiectarea, crearea și gestionarea clădirilor cu ajutorul metodei BIM.

Opritor posterior

Opritorul posterior este un amortizor pentru ușă, care se instalează pe sistemul de închidere al ușii pentru a absorbi mișcarea de elan a ușii aflate în deschidere. Previne trântirea ușii când aceasta este deschisă prea mult, protejând oamenii, elementele ușii, pereții adiacenți, obiectele aflate în spatele ușii.

P

Pachet pentru ușă de intrare rezidențială

Pachetul GEZE pentru uși de intrare rezidențiale este o soluție fără bariere pentru ușa casei, dedicată caselor particulare și clădirilor de apartamente. El cuprinde un motor de acționare pentru ușa batantă automată, un sistem de control al accesului, un mecanism de blocare în puncte multiple și toate elementele auxiliare necesare precum prinderi și tuburi pentru cabluri.

Partea balamalei

Partea balamalei unei uși este acea parte a ușii unde feroneriile ușii sunt montate și vizibile.

Partea opusă balamalelor

Partea opusă balamalei unei uși este acea parte a ușii opusă celei pe care este montată balamaua.

Perete glisant

Un perete glisant este un perete mobil care se deplasează de-a lungul șinelor aflate pe marginea sa superioară și inferioară, permițând panourilor să fie mutate prin încăpere. Sistemele de pereți glisanți pot fi, de asemenea, utilizați pentru a subdiviza o încăpere mare în spații mai mici.

Placă de închidere

Placa de închidere este o placă cu adâncituri pentru zăvorul de blocare și pentru șurubul broaștei ușii, după caz. Este instalată în tocul ușii ca pereche a acestor componente, pentru a le proteja împotriva uzurii. Este necesar, de exemplu, a se face distincția între plăcile de închidere plate și plăcile de închidere unghiulare. Plăcile de închidere plate pot fi folosite într-o largă varietate de situații. Sunt folosite pentru tocurile din lemn sau metal, în aceeași măsură și pentru tocurile din PVC, precum și pentru tocurile de mascare din aluminiu.

Placa magnetică opusă

Placa magnetică opusă este perechea magnetului de retenție deschisă a ușii. Este instalată pe partea opusă magnetului. Există o atracție magnetică între magnetul de retenție „deschis” al ușii și placa magnetică opusă, ceea ce permite ca ușa să fie menținută deschisă.

Profil pentru canatul fix modular

Sinonim: sistem de profile pentru canatul fix modular

Profilul de canat fix modular este o componentă a feroneriei geamului pe clema de potrivire a geamului. El permite pereților cu vitrare integrală din sticlă să fie ridicați pe o margine verticală sau orizontală a panourilor ESG cu sticlă de grosime 8, 10 și 12 mm.

Program prin unde radio

Programul prin unde radio al GEZE se referă la toate formele de comandă de la distanță disponibile pentru uși automate, care permit ca ușa să fie operată prin telecomandă cu unde radio.

R

Răcorirea pe timpul nopții

Răcorirea pe timpul nopții este o funcție termică a fațadei. Cu acest sistem aerul cald din interior este dirijat afară prin intermediul ferestrelor acționate electric în timpul nopții și la răsărit, permițând aerului răcoros să pătrundă în clădire. Acest tip de ventilație joacă un rol foarte important în clădirile de birouri.

Radar

Radar (Detectare și măsurare radio) este un termen care se referă la diverse proceduri de recunoaștere și localizare și la dispozitive care se bazează pe undele electromagnetice în măsurarea frecvențelor radio (unde radio). La GEZE, principiul de funcționare a radarului este folosit în sfera detectoarelor de mișcare.

Retail (comerț cu amănuntul)

La GEZE, retail se referă în primul rând la proiectarea zonei frontale a magazinelor și a fațadelor magazinelor.

RC2

RC este abrevierea pentru Clasa de Rezistență. Clasa de Rezistență relevă cât timp un produs poate rezista împotriva unui anumit tip de atacator care încearcă să îl distrugă. RC2 înseamnă că o componentă va împiedica un răuvoitor care dorește să desfacă componenta închisă și blocată, folosind unelte simple, cum ar fi o șurubelniță, un clește și o pană, timp de 3 minute.

S

Scanner cu laser

Un scanner cu laser este un senzor care servește funcției de securizare a ușilor batante automate, folosind tehnologia laser.

Senzor cortină

Un senzor-cortină activat prin infraroșu este compus din multiple spoturi luminoase. Acestea emit fascicule de lumină către podea, care sunt reflectate înapoi. Dacă o sursă de lumină este spartă de un obiect sau de o persoană, acest fapt este înregistrat, iar o reacție predefinită se va declanșa dinspre ușă, de exemplu ușa se va deschide. Senzorul-cortină activat prin infraroșu servește siguranței ușilor batante și glisante automate.

Senzor de temperatură

Senzorii de temperatură declanșează o alarmă când o temperatură maximă prestabilită este depășită sau când se constată o creștere bruscă a temperaturii.

Senzori

La GEZE, senzorii conțin toate dispozitivele de activare care au la bază tehnologia cu senzori.

Senzori de fum

Senzorii de fum sunt dispozitive care recunosc fumul, de exemplu, prin prezența elementelor de ardere în aer și declanșează o alarmă.

Senzor montat în buiandrug

Senzorul montat în buiandrug este termenul general pentru toate tipurile de senzori, senzori de fum, senzori termici etc, care sunt montați în buiandrug.

Siguranța clădirii

Termenul siguranța clădirii se referă pe de o parte la siguranța clădirii și a ocupanților acesteia în caz de incendiu sau panică. În același timp, acesta cuprinde și protecția generală a clădirii sau a unei zone precise a clădirii împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate.

Siguranță în caz de cădere de tensiune

Când tensiunea electrică este oprită, siguranța în caz de cădere de tensiune deblochează contactul electric, iar în operarea pe termen lung acest contact este blocat. În cazul unei căderi de tensiune, contraplaca electrică de ușă se deblochează și eliberează zăvorul corespondent. Opusul siguranței în caz de defecțiune este funcționarea în siguranță.

Șină de ghidare

Șina de ghidare este perechea fixă a închizătorului ușii, montată pe cealaltă parte a ușii. Dacă închizătorul este atașat de toc, brațul este atașat de canat sau invers. Când ușa este deschisă, un bloc glisant se va mișca pe lungimea șinei.

Șină de glisare T-stop

Șina de glisare T-stop este o șină de ghidare cu limitare flexibilă a deschiderii. Ea conține un material de amortizare în care blocul glisant se împinge în timpul deschiderii, amortizând procesul de deschidere a ușii. Această șină de ghidare face ca opritoarele de uși, montate în pardoseală, să fie redundante.

Sistem de blocare în poziția „deschis”

Un sistem de blocare în poziția „deschis” reprezintă un echipament folosit în caz de incendiu, care servește la oprirea închizătoarelor cu protecție antiincendiu, care în caz contrar erau menținute deschise pentru a facilita accesul fără obstacole. În caz de incendiu, funcția închizătorului ușii este dezactivată într-o manieră controlată și funcția de închidere automată a închiderii cu protecție antiincendiu este declanșată. Un sistem de blocare în poziția „deschis” este compus din cel puțin un dispozitiv de declanșare, un detector de incendiu, un dispozitiv de blocare în poziția „deschis” și o unitate de alimentare cu electricitate.

Sistem de blocare mecanică în poziție

Permanent deschis în mod mecanic este un termen general pentru sistemul de blocare mecanică în poziție și pentru componentele brațului de blocare în poziție.

Sistem de deschidere directă

Sistemul de deschidere directă este un termen general pentru o varietate de tipuri de mecanisme de acționare folosite pentru deschiderea ferestrelor. Dispozitivele de acționare sunt instalate pe muchia principală sau secundară de închidere a ferestrei, astfel încât mișcarea de acționare să fie aplicată direct pe toată lățimea deschiderii. Se spune că ferestrele sunt „expuse” (deschise).

Sistem de ecluze pentru ușă

Sinonim: Sistem de ecluze pentru ușă

Un sistem de ecluze pentru ușă transmite secvența de comandă a două uși de asemenea manieră încât la un moment dat numai o ușă poate fi deschisă. Ușa interioară conține caracteristicile de siguranță necesare pentru a proteja optim încăperea aflată în spatele acesteia.

Sistem de evacuare a fumului prin acoperiș

Un sistem de evacuare a fumului prin acoperiș direcționează fumul în afara clădirii prin ferestrele de la mansardă.

Sistem de evacuare a fumului și căldurii

Sinonim: RWA

O instalație de evacuare a fumului și căldurii oferă prevenție antiincendiu, asigurând că fumul este direcționat în afara clădirii cât se poate de repede, în eventualitatea unui incendiu. Un RWA complet cuprinde ventilatoare pentru extracția fumului și căldurii (RWG) individuale, dispozitive de eliberare, elemente de comandă, o unitate de alimentare cu curent electric, cabluri și alimentare cu aer proaspăt.

Sistem de încuiere

Un sistem de încuiere reprezintă ansamblul tuturor componentelor care contribuie la blocarea unei ferestre sau a unei instalații în care mai mulți butuci diferiți de închidere și cheile asociate acestora sunt conectate între ele.

Sistem de profile cu separare termică

Un sistem de profile cu separare termică este un sistem de profile în care profilul interior și exterior de aluminiu sunt separate printr-o membrană din PVC. Din moment ce PVC-ul are un grad mai scăzut de conductivitate termică decât aluminiul, se pierde mai puțină căldură, iar astfel gradul de eficiență energetică este îmbunătățit.

Sistem de siguranță pentru ferestre

Sistemele de siguranță pentru ferestre servesc pentru a minimaliza pericolul cauzat de agățarea sau tăierea în marginile unei ferestre cu acționare automată.

Sistem de ușă glisantă (în regim automat)

Un sistem de ușă glisantă este o soluție de sistem pentru mișcarea în regim automat a ușilor cu canaturi multiple.

Sisteme cu vitrare integrală din sticlă

Sistemele cu vitrare integrală din sticlă (GGS) se referă la construcțiile unde o ușă, un canat fix sau un luminator, fiecare compus dintr-o singură foaie de geam, are un singur toc sus sau la bază, dar nu și pe lateral.

Sisteme cu vitrare integrală din sticlă integrate

Sinonim: sisteme de profile integrate cu vitrare integrală din sticlă

Cu sistemele cu vitrare integrală din sticlă integrate (IGG), sistemul de profile este integrat între cel puțin două foi de sticlă, astfel încât componentele sale verticale și orizontale nu sunt vizibile.

Sisteme de deschidere

Un sistem de deschidere conține toate componentele folosite pentru a deschide o fereastră.

Sisteme manuale de ventilare

Sistemele manuale de ventilare sunt sisteme prin care ferestrele sunt deschise manual mai des decât automat, de exemplu: sisteme de deschidere a luminatoarelor sau cu feronerii cotite întoarse și înclinate.

Sisteme pentru aportul de aer proaspăt

Sistemele pentru aportul de aer proaspăt deservesc pătrunderea aerului proaspăt de afară în interiorul unei clădiri.

Sisteme pentru sticlă

La GEZE, sisteme pentru sticlă este un termen general folosit pentru sistemele cu vitrare integrală din sticlă, sisteme din sticlă integrală și sisteme de pereți cu glisare manuală.

Sistem manual de pereți culisanți

Sinonim: MSW

Un sistem manual de pereți culisanți cuprinde mai multe canaturi de ușă care pot fi deschise prin glisare. Ele sunt alcătuite din: o axă principală de-a lungul căreia canaturile sunt mișcate și o zonă de stivuire unde sunt depozitate atunci când sistemul este deschis.

Sistem pentru controlul accesului

Un sistem pentru controlul accesului cuprinde măsuri variate pentru controlul accesului, de exemplu măsuri structurale, organizaționale sau de personal. Sistemele moderne de control al accesului utilizează tot mai mult date biometrice și sunt conectate la sisteme de alarmă în caz de intruziune.

Sistemul clădirii

Sistemul GEZE pentru clădiri este un sistem tehnologic de gestionare a clădirii care îndeplinește optim cerințele exigente pentru clădirile cu nevoi speciale de siguranță. Acesta permite soluțiilor de sistem de la GEZE pentru sectoare tehnologice de uși, ferestre și de siguranță să fie integrate în sistemul de siguranță și comandă a clădirii.

Sistemul de comandă a clădirii (GLT)

Un sistem de comandă a clădirii (GLT) este un program informatic folosit pentru monitorizarea și controlul clădirii. Sistemele de comandă a clădirilor cuprind rețele de furnizare în interiorul clădirii, folosite ca rețele funcționale pentru executarea diverselor sarcini ale sistemului de automatizare al clădirii.

Sistemul de comandă a clădirii (GMS)

Un sistem de comandă a clădirii (GMS) este un sistem computerizat care controlează sistemele aflate în clădire, de exemplu: sisteme de notificare în caz de pericol sau echipamente de comunicații, și simplifică gestionarea și operarea acestora. 

Sistemul de compartimentare

Un sistem de compartimentare este compus din elementele de glisare ale peretelui cu care o încăpere poate fi subdivizată în mod flexibil.

Sistemul pentru uși batante

Un sistem pentru uși batante este o soluție de sistem care permite ușilor batante cu mai multe canaturi să fie mișcate în regim automat.

T

Tablă de închidere tip cornier

Tabla de închidere tip cornier este folosită în principal pentru tocurile din lemn.

Tehnologia bobinelor duble

Tehnologia bobinelor duble de la GEZE permite ca și contraplaca electrică de ușă să poată fi folosită la o tensiune de funcționare ridicată, în comparație cu bobinele simple. În același timp aceasta reduce varietatea opțiunilor, ducând la reducerea costurilor de inventar.

Tehnologia ferestrei

La GEZE, sfera de tehnologie a ferestrei acoperă produsele create pentru clădirile cu ventilare manuală, de exemplu deschizătoarele pentru luminatoare, motorul de acționare electric pentru ferestre și instalațiile de evacuare a fumului și căldurii.

Tehnologia ventilației

Tehnologia ventilației acoperă toate soluțiile implicate în deschiderea și închiderea ferestrelor în mod manual sau automat și servește la ventilarea încăperilor unei clădiri.

Tehnologie pentru siguranță

La GEZE, sfera de produse pentru tehnologia pentru siguranță cuprinde pe de o parte toate produsele care sunt destinate să asigure că doar persoanele autorizate pot intra în clădire și pe de altă parte toate produsele folosite să asigure că în caz de urgență oamenii pot ieși în siguranță din clădire.

Tehnologie pentru uși

La GEZE gama de produse pentru tehnologia pentru uși include sistemele de închizătoare de ușăsistemele de feronerie glisantă, ActiveStop de la GEZE și sistemele manuale de pereți culisanți.

Toc pentru fereastră

Tocul ferestrei este partea fixă a unei ferestre.

U

Unitate de blocare în poziție

Sinonim: dispozitiv de blocare în poziția „deschis”

Un dispozitiv de blocare în poziția „deschis” este o componentă a sistemului de blocare în poziție. Acest mecanism permite unei uși cu autoînchidere pentru protecția la incendiu/fum să rămână deschisă la un unghi definit sau selectat până este declanșată electric.

Ușă antipanică

O ușă antipanică este o ușă care în circumstanțe normale rămâne închisă, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate în clădire. În situații de panică, poate fi deschisă de oamenii care doresc să părăsească clădirea, fără a fi necesare instrucțiuni prealabile. Funcțiile acestei uși sunt pentru evacuare de urgență.

Ușă armonică

Ușile armonică conțin două sau mai multe canaturi care sunt conectate prin unirea balamalelor. Aceste canaturi pot fi îndoite într-o formă zig-zag (sau efectiv pliate).

Ușă automată

Sinonim: ușă activată în regim automat

Ușile automate sunt uși echipate cu un mecanism automat de acționare, care le deschide și le închide.

Ușă batantă

Sinonim: Canat batant pentru ușă

O ușă batantă este o ușă al cărei canat este atașat de tocul ușii, de una din marginile longitudinale. În acest caz, axa rotativă este verticală. Ușile batante pot fi proiectate ca uși bidirecționale sau unidirecționale.

Ușă batantă bidirecțional

Ușile batante bidirecțional sunt uși care se închid singure și care sunt batante în ambele direcții din toc și se deschid cel puțin la 90°.

Ușă cu cadru din profile tubulare

Sinonim: Ușă cu cadru din profile, ușă cu canat activ cu cadru

O ușă cu cadru din profile tubulare este o ușă în care tocul exterior al canatului ușii are un profil, iar cel interior are umplutură. Umplutura poate fi din orice material, precum sticlă, lemn, etc. Pe o ușă cu cadrul din profile tubulare, broasca este integrată în profil mai degrabă decât în umplutură.

Ușă cu canat solid

În cazul ușii cu canat solid, întregul canat este produs din același material, spre deosebire de ușile cu cadru din profile tubulare.

Ușă de evacuare

Ușile de evacuare sunt uși situate pe parcursul căilor de evacuare și salvare.

Ușă de protecție antifum

O ușă de protecție antifum este o ușă cu autoînchidere, care, odată activată și închisă, acționează ca o închidere pentru protecția la fum, pentru a preveni trecerea fumului.

Ușă glisantă

O ușă glisantă cuprinde unul sau mai multe canaturi de ușă cu mișcare orizontală, care se deplasează de-a lungul unui spațiu gol, aflat la nivelul lor.

Ușă glisantă liniar

În cazul unei uși glisante liniar, foile ușii se glisează drept, de-a lungul unei linii orizontale, spre deosebire de ușile glisante de colț și de ușile glisante curbate.

Ușă rezistență la foc

Sinonim: ușă cu rezistență antifoc

O ușă rezistentă la foc care funcționează ca închidere pentru protecția la incendiu pentru a preveni extinderea focului. În unele cazuri, această ușă poate fi, de asemenea, rezistentă la fum. Ușa rezistentă la foc este un termen general pentru ușile rezistente la foc și cu protecție antifum.

Ușă rotativă

Sinonim: Ușă rotativă, KDT

Termenul ușă rotativă se referă la ușile batante cu cel puțin două canaturi și care sunt atașate de o cruce rotativă în partea superioară și cea inferioară. Ușile rotative se închid în partea superioară folosind fie un inel de plafon, fie o șină de plafon, iar pe lateral un tambur. Ușile rotative nu necesită instalarea unui sistem de protecție la tiraj de aer.

Ușă telescopică

Sinonim: Ușă telescopică

Ușile telescopice glisante sunt uși în care canaturile sunt dirijate de-a lungul unor șine paralele. Acest lucru însemnă că spațiul pe o parte, necesar deschiderii canaturilor de ușă, poate fi mai mic decât lățimea de deschidere a ușii, prin urmare se economisește spațiu.

Ușă unidirecțională

Sinonim: Ușă batantă

Ușa unidirecțională este o ușă batantă în cazul căreia canaturile ușii sunt atașate pe o singură latură. Balamalele ușii sunt localizate pe această parte, iar broasca de ușă este pe partea opusă. Ușile unidirecționale sunt cele mai comune tipuri de uși folosite.

V

Ventilație

Sinonim: Ventilație și extragere

Ventilația se referă la deschiderea vizată a ferestrelor pentru a permite aerului din interior să fie schimbat cu aer proaspăt de afară. Ventilația manuală se referă la sistemele în care ferestrele sunt deschise cu mâna, în timp ce ventilația automată se referă la sistemele operate de dispozitive electrice. Ventilația se referă la măsuri vizate de a permite aerului să iasă dintr-un spațiu interior și ghidarea înăuntru a aerului proaspăt de afară.

Vestibul

Un vestibul este o încăpere mică, situată între ușa principală de ieșire dintr-o clădire și o ușă adițională interioară care duce spre un spațiu interior aflat în spatele acesteia. Menținerea în permanență deschisă a uneia dintre cele două uși permite prevenirea intrării aerului rece în interiorul clădirii.