Uși rotative

Uși rotative cu acționare manuală

Ușile rotative cu acționare manuală asigură o accesibilitate silențioasă, elegantă și ușoară în clădirea dumneavoastră. Ele reprezintă o soluție adaptată necesităților, atunci când cantitatea de vizitatori și lățimile de trecere sunt mai degrabă mici. Ca şi crucile rotative, ușile rotative se rotesc manual la o ușoară împingere cu mâna. Nu sunt necesare amenajări de protecţie. Ușile rotative contribuie la eficiența energetică a clădirii. Pierderea căldurii interioare și pătrunderea frigului în timpul deschiderii sunt minimizate.