TSA 355 automat

Pentru uşi rotative cu diametru de până la 4000 mm, sistemul de uşă rotativă automată TSA 355 Automatik oferă tehnica perfectă a sistemului de acţionare. Utilizabil cu uşi de interior sau de exterior, cu trei sau cu patru canaturi. TSA 355 Automatik s-a impus în mod optim la uşi rotative automate cu frecvenţă ridicată de trecere şi vă va convinge şi pe dvs. cu numeroasele sale avantaje – de la vastele opţiuni de echipare, trecând peste montajul facil, până la durata scurtă a dării în exploatare.