Subiecte

Automatizarea clădirii – operarea clădirii interconectate inteligent

Toate clădirile comerciale sunt construite în prezent cu sisteme automate de comandă a clădirii. Componentele tehnice pentru încălzire, iluminare, climatizare, răcire și parasolare, uși și ferestre sunt interconectate și comunică între ele. Componentele pot fi comandate simplu și centralizat prin intermediul sistemelor de management al clădirii.

Obiective: eficiența energetică, confortul și siguranța

Nu doar mașinile se vor conduce singure în viitor: clădirile devin și ele din ce în ce mai automatizate. Acestea reglează singure automat încălzirea, ventilarea și climatizarea. Ele activează iluminarea la nivelul corect în funcție de luminozitatea ambiantă și de prezența oamenilor în încăpere. Acestea ridică și coboară jaluzelele, deschid și închid ferestrele și ușile. Și fac toate astea în timp ce reacționează cu precizie la nevoile utilizatorilor sau rezidenților care trec prin clădire. Când ei părăsesc clădirea, consumul energetic este redus automat la minimum, căile de acces sunt blocate, iar sistemul de alarmă este activat.

Acest tip de tehnică de automatizare este instalat acum în toate noile clădiri publice și complexe comerciale. Clădirile mai vechi aflate în uz sunt, de asemenea, optimizate. Deviza zilei este cu siguranță automatizarea clădirii. Automatizare înseamnă orice acțiune care nu este întreprinsă de către un om și care afectează un dispozitiv sau un sistem. Automatizarea clădirii (BA) se referă la totalitatea echipamentelor utilizate pentru controlul automat, reglarea, monitorizarea și optimizarea clădirii.

Aceasta înseamnă că toți senzorii, toate mecanismele de acționare, toate elementele de operare și toate celelalte unități tehnice din clădire sunt interconectate. Automatizarea clădirii derulează apoi automat procesele funcționale specifice în cadrul sistemului tehnic al clădirii, conform setărilor prestabilite. Echipamentele tehnice ale clădirii, ce pot fi adesea foarte complexe, sunt prin urmare administrate eficient și centralizat. Obiectivul este acela de a se asigura o operare a clădirilor mai eficientă din punct de vedere energetic, mai economică și mai sigură, cu asigurarea unui confort maxim pentru utilizatori și rezidenți.

Piramida automatizării

Nivelul din teren implică proiectarea tuturor funcțiilor și măsurarea și raportarea datelor. Datele respective provin de la senzori (de exemplu, senzorii de temperatură, senzorii de calitate a aerului, senzorii de luminozitate, detectoarele de mişcare, contactele ferestrelor, senzorii pentru viteza vântului, senzorii de ploaie) și mecanismele de acționare (servomotoarele pentru supape și clapete, echipamentele de comutare și variere a luminozității sistemului de iluminare, unitățile de acționare ale parasolarelor, ferestrelor și ușilor) și alte butoane și comutatoare.

Nivelul de aplicație se referă la colectarea și evaluarea informațiilor. Comenzile de comutare și poziționare sunt transmise înapoi la nivelul din teren. Însă acestea pot fi, de asemenea, transferate către toate celelalte niveluri ale structurii de comandă.

Nivelul de management monitorizează sistemul și optimizează modul de funcționare a acestuia prin intermediul unui software special, respectiv al unui sistem de management al clădirii. Software-ul vizualizează și salvează informațiile și datele.

Pentru transferul informațiilor de la senzori sau al comenzilor de poziționare către mecanismele de acționare, dispozitivele trebuie să fie interconectate într-o rețea comună.

Directiva UE privind eficiența energetică totală a clădirilor

Directiva UE privind eficiența energetică totală a clădirilor încurajează automatizarea clădirilor. În fond, 40% din consumul total de energie de la nivelul UE îi revine domeniului construcțiilor. În conformitate cu directiva UE respectivă, performanțele energetice totale ale clădirilor trebuie îmbunătățite. Acestea depind în primul rând de anveloparea termică și de natura echipamentelor tehnice ale clădirii. Infrastructura poate fi îmbunătățită în continuare prin instalarea unui sistem de automatizare.

Un studiu derulat de Universitatea de Științe Aplicate din Biberach („Asigurarea eficienței energetice prin automatizarea clădirilor conform DIN V 18599 și DIN EN 15232”) a evaluat câtă energie pot economisi diferitele funcții ale sistemului de automatizare a clădirii. Printre alte rezultate ale studiului, s-a constatat că un sistem automat de iluminare în combinație cu jaluzele exterioare de dirijare a luminii a generat un potențial de economisire de circa 40%. Prin compararea costurilor cu investițiile cu economiile realizate, s-a obținut un timp mediu de amortizare a sistemelor de automatizare a clădirilor de doi până la zece ani.

În concluzie, studiul a constatat faptul că automatizarea clădirii poate contribui major la eficiența energetică a unei clădiri. S-a confirmat astfel științific faptul că un comportament normal de utilizare conduce frecvent la un consum energetic inutil de mare.

Automatizarea ca utilizator „ideal”

Utilizatorii „ideali” ar trebui să oprească încălzirea atunci când sunt aerisite încăperile, apoi să închidă la loc ferestrele cât mai repede posibil. În plus, aceștia ar trebui să aprindă luminile doar dacă se utilizează o încăpere și să utilizeze doar numărul de lumini necesare. În încăperile neutilizate și de regulă noaptea sau în zilele de sărbătoare legală, aceștia ar reduce sensibil temperatura aerului din birouri.

Cum însă utilizatorii de acest tip sunt foarte rari – într-adevăr, utilizatori neideali uită să deschidă ferestrele și le lasă deschise peste noapte – neajunsurile pot fi reduse semnificativ cu ajutorul automatizării clădirii. Prin urmare, clădirile inteligente se comportă într-o manieră mai eficientă energetic decât oamenii.

Clădirea inteligentă și locuința inteligentă

O locuință inteligentă contribuie la realizarea de economii de costuri. Montajul inițial, realizat de profesioniști într-o locuință cu două dormitoare costă între 800 și 4.000 de euro – cu o economisire potențială de energie de circa 20%.

Piața componentelor tehnice pentru locuințe inteligente este una în creștere. © GEZE GmbH

Sistemele pentru clădiri inteligente nu se utilizează însă numai pentru clădiri de birouri sau industriale, hoteluri și spitale. Există, de asemenea, un interes tot mai mare pentru tehnica de automatizare a locuințelor. „Locuințele inteligente” sunt cele ale căror sisteme de alimentare electrică și de control al consumului sunt interconectate cu sistemul de iluminare și dispozitivele de la nivelul gospodăriei.

Se pot conecta, de asemenea, la rețeaua respectivă rețelele locale de aparatură electronică de divertisment, sistemele de monitorizare și siguranță sau sistemele de închidere a jaluzelelor, ferestrelor și ușilor. Aceste funcții pot fi adaptate în funcție de nevoile individuale ale utilizatorilor, asigurând prin urmare un confort sporit. Acestea contribuie, de asemenea, la economisirea de costuri și de resurse.

Există peste 180 de soluții GEZE pentru uși în noul sediu central al companiei IT Vector din Stuttgart. Acestea sunt interconectare cu sistemul de management al clădirii BACnet prin intermediul unor module de interfață IO 420.

Ușile de intrare ale sediului central al companiei Vector din Stuttgart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Sistem inteligent de comandă a clădirii la noul sediu central al companiei Vector

Soluțiile de rețea GEZE cu protocol BACnet asigură avantaje semnificative în fazele de proiectare și exploatare:

  • soluții de rețea digitală personalizată cu BACnet
  • comandă centralizată a peste 180 de uși prin intermediul sistemului de management al clădirii – confort sporit și siguranță în regim de operare normal, precum și în caz de pericol
  • funcționalitate interdisciplinară și interacțiune – accesibil în orice moment și de oriunde
  • Eficiența energetică: interacțiunea dintre componentele tehnice pentru uși și sistemul de control al climatizării
  • Asistența în faza de construcție: comunicarea între experților din diferitele loturi de lucrări

Accesați Studiu de caz GEZE privind campusul IT Vector

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit este primul sistem de automatizare a clădirilor pentru componente tehnice inteligente pentru uși, ferestre și de siguranță. Sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit permite interconectarea, comanda centralizată și monitorizarea cu precizie a componentelor de sistem automatizate pentru componente tehnice pentru uși, ferestre și de siguranță furnizate de GEZE sau alți producători. BACnet, cel mai răspândit standard de comunicații din domeniul automatizării clădirilor, asigură interoperabilitatea. GEZE Cockpit poate fi utilizat ca sistem independent de management al clădirii sau poate fi integrat într-un sistem supraordonat de automatizare a clădirii.

Componentele hardware ale sistemului de comandă a clădirii includ un sistem integrat, pe care se pot instala trei pachete software diferite ale GEZE, cu diferite funcții. Schimbul de date între GEZE Cockpit și produse se realizează prin intermediul modulului de interfață IO 420 pe baza protocolului deschis de comunicații BACnet. Indiferent dacă utilizați un PC, o tabletă sau un smartphone: aplicațiile GEZE Cockpit pot fi accesate prin intermediul unui browser, astfel că pot fi operate ajutorul oricărui dispozitiv cu IP.

Accesați Sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit

Asistența cuprinzătoare a tuturor experților implicați

GEZE sprijină toți experții implicați în privința fiecărui aspect al proiectării ferestrelor și ușilor multifuncționale.

Arhitecții, metalurgiștii, proiectanții sistemelor de siguranță, experții în protecția împotriva incendiilor și integratorii de sisteme și instalații electrice sunt implicați în proiectare din faze cât mai incipiente posibil pentru asigurarea unei interacțiuni corespunzătoare între sistemele individuale, în condițiile asigurării unei maximizări a avantajelor. Componentele standardizate interconectate și asistența personalizată în cursul proiectării asigurată de GEZE le promite tuturor celor implicați o proiectare de încredere.

Derularea fluentă și interdisciplinară a proceselor

Protocolul deschis de comunicații BACnet permite derularea fluentă și interdisciplinară a proceselor. Acesta furnizează componente „plug & play”, ce vă permit o conectare rapidă a dispozitivelor și produselor. Aceasta facilitează interacțiunea sistemelor, asigură o integrare rapidă în sistemul de comunicații și asigură flexibilitatea necesară, chiar și în cazul unor modificări de ultim moment aduse proiectului.

GEZE asigură sprijinul necesar prin mentenanță, asistență și instruire

Cu ajutorul GEZE Cockpit, operatorii unei clădiri pot economisi foarte mulți bani și pot spori, în același timp, siguranța clădirii, atât intrinsecă, cât și pe cea a utilizatorilor acesteia. Personalul are, de asemenea, de câștigat: GEZE Cockpit este ușor și comod de utilizat; starea sistemelor ușilor, ferestrelor, de evacuare a fumului și a căldurii și ieșirilor de urgență poate fi controlată cu ușurință și monitorizată în siguranță de oriunde și în orice moment cu ajutorul unui dispozitiv compatibil IP.