Subiecte

Automatizarea clădirii - operarea clădirii interconectate inteligent

Toate clădirile comerciale sunt construite în prezent cu sisteme automate de comandă a clădirii. Componentele tehnice pentru încălzire, iluminare, climatizare, răcire și umbrire, uși și ferestre sunt interconectate și comunică între ele. Componentele pot fi comandate confortabil, centralizat și prin contact redus prin intermediul sistemelor inteligente de management al clădirii.

Obiective: Eficiență energetică, confort și siguranță

Nu doar mașinile se vor conduce singure în viitor: clădirile devin și ele din ce în ce mai automatizate. Acestea reglează singure în mod automat încălzirea, ventilarea și climatizarea. Acestea activează iluminarea la nivelul corect în funcție de luminozitatea ambiantă și de prezența oamenilor în încăpere. Ele ridică și coboară jaluzelele, deschid și închid ferestrele și ușile. Iar toate acestea, în timp ce reacționează cu precizie la nevoile utilizatorilor sau rezidenților care trec prin clădire. Când aceștia părăsesc clădirea, consumul energetic este redus automat la minim, căile de acces sunt blocate, iar sistemul de alarmă este activat.

Acest tip de tehnică de automatizare este instalat acum în toate clădirile publice și complexele comerciale noi. Se poate utiliza și pentru a optimiza proprietăți existente. Deviza zilei este cu siguranță automatizarea clădirii. Automatizare înseamnă orice acțiune care nu este efectuată de către o persoană și care acţionează un dispozitiv sau un sistem. Automatizarea clădirii (BA) se referă la totalitatea echipamentelor utilizate pentru controlul automat, reglarea, monitorizarea și optimizarea clădirii.

Acest lucru înseamnă că toți senzorii, toate mecanismele de acționare, toate elementele de acţionare și toate celelalte unități tehnice din clădire sunt legate în reţea. Automatizarea clădirii derulează apoi automat procesele funcționale specifice ca parte a tehnicii clădirii, conform setărilor prestabilite. Prin urmare, echipamentele tehnice ale clădirii, care pot fi adesea foarte complexe, sunt administrate eficient și centralizat. Obiectivul este de a se asigura o operare mai eficientă energetic a clădirilor, mai economică și mai sigură, cu asigurarea unui confort maxim pentru utilizatori și rezidenți.

Structura automatizării clădirii conform DIN EN ISO 16484

Nivelul de management monitorizează sistemul și optimizează modul de funcționare a acestuia prin intermediul unui software special, respectiv al unui sistem de management al clădirii. Software-ul vizualizează și salvează informațiile și datele.

Nivelul de automatizare se ocupă de colectarea și evaluarea informațiilor. Comenzile de comutare și poziționare sunt transmise înapoi la nivelul din teren. Acestea pot fi însă transferate și către toate celelalte niveluri ale structurii de comandă.

Nivelul din teren implică execuția tuturor funcțiilor, precum și măsurarea și raportarea datelor. Datele respective provin de la senzori (de exemplu, senzorii de temperatură, senzorii de calitate a aerului, senzorii de luminozitate, detectoarele de mișcare, contactele ferestrelor, senzorii pentru viteza vântului, senzorii de ploaie) și mecanismele de acționare (servomotoarele pentru supape și clapete, echipamentele de comutare și variere a luminozității sistemului de iluminare, unitățile de acționare a parasolarelor, ferestrelor și ușilor) și alte butoane și comutatoare.

Pentru transferul informațiilor de la senzori sau comenzilor de poziționare către mecanismele de acționare, dispozitivele trebuie să fie interconectate într-o rețea comună.

Directiva UE privind eficiența energetică totală a clădirilor

Directiva UE privind eficiența energetică totală a clădirilor încurajează automatizarea clădirilor. În fond, 40% din consumul total de energie de la nivelul UE îi revine domeniului construcțiilor. În conformitate cu directiva UE, performanțele energetice totale ale clădirilor trebuie îmbunătățite. Acestea depind în primul rând de anveloparea termică şi de dotarea tehnică a clădirii. Infrastructura poate fi îmbunătățită în continuare prin instalarea unui sistem de automatizare.

Un studiu derulat de Universitatea de științe aplicate din Biberach („Asigurarea eficienței energetice prin automatizarea clădirilor conform DIN V 18599 și DIN EN 15232”) a evaluat câtă energie pot economisi funcțiile individuale ale sistemului de automatizare a clădirii. Printre alte rezultate ale studiului, s-a constatat că un sistem automat de iluminare utilizat în combinație cu jaluzele exterioare de dirijare a luminii, a generat un potențial de economisire de circa 40%. Prin compararea costurilor de investiție cu economiile realizate, s-a obținut un timp mediu de amortizare a sistemelor de automatizare a clădirilor de doi până la zece ani.

În concluzie, studiul a constatat faptul că automatizarea clădirii poate contribui major la eficiența energetică a unei clădiri. S-a confirmat astfel științific faptul că un comportament obişnuit de utilizare duce frecvent la un consum energetic inutil de mare.

Automatizarea și utilizatorul „ideal”

Utilizatorii „ideali” ar trebui să oprească încălzirea atunci când sunt aerisite încăperile, după care să închidă la loc ferestrele cât mai repede posibil. Suplmentar, ar trebui să aprindă luminile doar dacă acestea sunt utilizate într-o încăpere și să utilizeze doar numărul necesar de lumini. În încăperile neutilizate, și de regulă noaptea sau în zilele de sărbătoare legală, ar reduce perceptibil temperatura aerului din birouri.

Cum însă utilizatorii de acest tip sunt foarte rari – într-adevăr, utilizatori neideali uită să deschidă ferestrele și le lasă deschise peste noapte – neajunsurile pot fi reduse semnificativ cu ajutorul automatizării clădirii. Prin urmare, clădirile inteligente se comportă într-un mod mai eficient energetic decât oamenii.

Ventilația automatizată pentru o mai bună calitate a aerului în interior și pentru o igienă mai bună

Automatizarea clădirii poate îmbunătăți nu numai eficiența energetică, ci și calitatea aerului din interior. Iar asta, deoarece sistemele inteligente de ferestre conectate cu sistemul de management al clădirii permit ventilarea naturală automatizată. Astfel încăperile sunt ventilate atunci când este necesar, asigurându-se un aport de aer proaspăt – complet fără contact direct, datorită automatizării inteligente a ferestrelor. Astfel se evită contactul fizic și posibilitatea de transmitere a germenilor și a virușilor. Un alt avantaj este faptul că schimbul periodic de aer îmbunătățește calitatea aerului din interior – ceea ce este bine pentru concentrare; în plus, scade concentrația de aerosoli, ceea ce reduce riscul de infecție cu viruși.

Clădirea inteligentă și locuința inteligentă

Tehnologiile pentru clădire inteligentă reprezintă o piață în dezvoltare

Tehnologiile pentru clădire inteligentă reprezintă o piață în dezvoltare © Exorbitart / GEZE GmbH

Sistemele pentru clădiri inteligente nu se utilizează însă numai pentru clădiri de birouri sau industriale, hoteluri și spitale. Există totodată un interes tot mai mare pentru tehnica de automatizare a locuințelor. „Locuințele inteligente” sunt cele ale căror sisteme de alimentare electrică și de control al consumului sunt interconectate cu sistemul de iluminare și dispozitivele de la nivelul gospodăriei.

Totodată, se pot conecta rețelele locale cu aparatură electronică de divertisment, sistemele de monitorizare și de siguranță sau sistemele de închidere a jaluzelelor, ferestrelor și ușilor. Aceste funcții pot fi adaptate în funcție de nevoile individuale ale utilizatorilor, asigurând astfel un nivel ridicat de confort. Ele contribuie totodată la economisirea de costuri și de resurse.

Aflați mai multe despre clădirile inteligente

Ce înseamnă BACnet?

Logo BACnet

BACnet este acronimul de la Building Automation and Control networks – rețele de automatizare și control al clădirilor. Sistemul a fost dezvoltat în 1995 sub auspiciile Societății Americane a Inginerilor de Sisteme de Încălzire, Refrigerare și Climatizare (ASHRAE) ca protocol avansat pentru automatizarea clădirilor. BACnet a fost documentat prin ISO 16484 partea a 5-a încă din anul 2003.

De ce este protocolul BACnet atât de special?

Obiectivul BACnet este crearea unui protocol de comunicare independent de producător pentru componente și sisteme inteligente în aplicațiile de automatizare a clădirilor. Cu alte cuvinte, BACnet permite componentelor de automatizare furnizate de diferiți producători să schimbe informații între ele fără generarea de costuri în legătură cu licențele pentru echipamentele hardware speciale de transfer de date.

Cum se utilizează protocolul BACnet?

Protocolul BACnet se utilizează atunci când diferite mecanisme de acționare și componente de la diferiți producători urmează să fie interconectate într-o rețea prin intermediul unui singur protocol. 

Condiția pentru interoperabilitatea dintre dispozitivele mai multor producători sunt blocurile BIBB, definite în standardul ISO 16484-5. BIBB este acronimul de la BACnet Interoperability Building Block (element de construcție pentru interoperabilitatea cu BACnet). Acesta definește necesitățile ce trebuie îndeplinite pentru a utiliza protocolul BACnet.

Bine de știut: Toate elementele BIBB, tipurile de obiecte, seturile de caractere și opțiunile de comunicare sunt specificate în documentele PICS (Protocol Implementation Conformance Statement) pentru fiecare dispozitiv.

Accesare Soluții de rețea GEZE cu BACnet și KNX

Următoarea generație de legare în rețea

myGEZE Control

© GEZE GmbH

myGEZE Control

myGEZE Control © GEZE GmbH

Cu myGEZE Control închidem golul din cadrul automatizării clădirii printr-o soluție inteligentă pentru legarea în rețea a sistemelor de ușă, fereastră și de siguranță. Platforma de conectivitate myGEZE Control cu software modular și interfețe deschise deschide proiectanților și operatorilor de clădire drumuri complet noi ale automatizării clădirii.

 • Pentru un grad de eficacitate mai mare, siguranță și confort. Pentru securitate dinamică și concepte de protecție antifoc, evacuare a fumului și căldurii (desfumare) inteligentă și eliberarea țintită a căilor de evacuare
 • Pentru mai multe posibilități de legare în rețea

Aparatul central este o unitate de comandă standard (PLC). Componenta hardware este compusă dintr-un sistem de comandă Embedded PC, care dispune de o interfață de comunicare BACnet certificată. myGEZE Control poate fi integrată în sistemele de tehnică de comandă a clădirii, de management al riscurilor și CAFM, independente de producător. Cu opțiunea software myGEZE Visu sunt posibile, de asemenea, soluții independente de vizualizare pentru sistemele de produse GEZE. Avantajele noii platforme: Procesele automatizate și o monitorizare centrală fac utilizarea mai ușoară, mai confortabilă și mai sigură – și facilitează, în plus o funcționare mai eficientă energetic a întregii clădiri. Astfel dețineți controlul deplin!

MAI MULTE DESPRE MyGEZE CONTROL

Proiectarea inteligentă

myGEZE Control simplifică pentru dvs. integrarea componentelor de tehnologie pentru uși, ferestre și de siguranță, în calitatea pe care o aveți de proiectanți și specialiști în echipamente tehnice pentru clădiri. Pot fi incluse mai multe funcții de automatizare a clădirii. Componentele standardizate interconectate GEZE și asistența personalizată în cursul proiectării asigură fiabilitatea proiectării. myGEZE Control este o soluție atractivă pentru producătorii de sisteme de management al clădirii și integratorii de sistem.

Avantajele myGEZE Control

 • Siguranța proiectării
 • Extinderea portofoliului
 • Funcționalitatea extinsă

GEZE asigură sprijin cu ocazia identificării nevoilor individuale specifice aplicației dvs..

Acționare fără cusur și pentru mai multe loturi de lucrări

Protocolul de comunicații BACnet deschis face posibilă o acționare fără cusur și pentru mai multe loturi de lucrări. Soluția de legare în rețea myGEZE Control integrează domeniile tehnica de ușă, de fereastră și de siguranță în toate domeniile unui sistem de management al clădirii. Procesele automatizate din clădire și monitorizarea centrală permit o utilizare mai confortabilă și mai sigură a proprietății.

Avantajele myGEZE Control

 • Eficiență în faza de construcție
 • Reacție rapidă în caz de defecțiune
 • Flexibilitate în caz de modificări ale proiectului


GEZE vă sprijină în cursul proiectării, montajului și punerii în funcțiune

Proiectare:

 • Întocmirea proiectului pentru soluția dvs. myGEZE Control
 • Pregătirea tuturor documentelor necesare (planuri de cablare, fișiere EDE etc.)
 • Configurarea tuturor componentelor necesare

Montajul:

 • Conectarea componentelor și echipamentelor hardware
 • Interconectarea produsului în rețea
 • Conectarea la sistemul de management al clădirii

Punere în funcțiune:

 • Configurarea myGEZE Control
 • Personalizarea interfeței de operare
 • Asigurarea funcționării corespunzătoare

GEZE vă susține în timpul planificării / proiectării, punerii în funcțiune, întreținerii și suportului

Cu myGEZE Control, operatorii unei clădiri economisesc bani și sporesc simultan siguranța clădirii și a oamenilor care locuiesc în aceasta. Elaborăm proiectări BACnet standardizate, care pot fi aplicate independent de prestatorii de servicii și de produsul utilizat pentru managementul clădirii. Aceasta face posibilă implementarea în sistemele tehnică de comandă a clădirii, de management al riscurilor și CAFM, independente de producător. GEZE vă susține, în plus, în toate etapele ciclului de viață al clădirii, începând de la o planificare timpurie la o proiectare integrală, inclusiv punerea în funcțiune, până la întreținere și suport în operarea clădirii.

Avantajele myGEZE Control

 • Confortul
 • Siguranța
 • Eficiența în exploatarea clădirii

Avantajele pentru operator:

 • monitorizarea asigură transparența permanentă cu privire la modul de operare a clădirii
 • sintetizarea de informații valoroase pe baza datelor generate pentru facilitarea operării eficiente a clădirii
 • sistemul de monitorizare a ieșirilor de urgență supraveghează permanent starea acestora, sporind siguranța printr-o intervenție promptă
 • operarea ușilor automate independentă de locul în care se află acestea asigură un plus de confort și sporește eficiența

GEZE preia, de asemenea:

 • mentenanța și actualizarea componentelor hardware și software dintr-o singură sursă
 • optimizarea continuă a modului de operare a clădirii