Subiecte

Automatizarea clădirii - operarea clădirii interconectate inteligent

Toate clădirile comerciale sunt construite în prezent cu sisteme automate de comandă a clădirii. Componentele tehnice pentru încălzire, iluminare, climatizare, răcire și umbrire, uși și ferestre sunt interconectate și comunică între ele. Componentele pot fi comandate confortabil, centralizat și prin contact redus prin intermediul sistemelor inteligente de management al clădirii.

Obiective: Eficiență energetică, confort și siguranță

Nu doar mașinile se vor conduce singure în viitor: clădirile devin și ele din ce în ce mai automatizate. Acestea reglează singure în mod automat încălzirea, ventilarea și climatizarea. Acestea activează iluminarea la nivelul corect în funcție de luminozitatea ambiantă și de prezența oamenilor în încăpere. Ele ridică și coboară jaluzelele, deschid și închid ferestrele și ușile. Iar toate acestea, în timp ce reacționează cu precizie la nevoile utilizatorilor sau rezidenților care trec prin clădire. Când aceștia părăsesc clădirea, consumul energetic este redus automat la minim, căile de acces sunt blocate, iar sistemul de alarmă este activat.

Acest tip de tehnică de automatizare este instalat acum în toate clădirile publice și complexele comerciale noi. Se poate utiliza și pentru a optimiza proprietăți existente. Deviza zilei este cu siguranță automatizarea clădirii. Automatizare înseamnă orice acțiune care nu este efectuată de către o persoană și care acţionează un dispozitiv sau un sistem. Automatizarea clădirii (BA) se referă la totalitatea echipamentelor utilizate pentru controlul automat, reglarea, monitorizarea și optimizarea clădirii.

Acest lucru înseamnă că toți senzorii, toate mecanismele de acționare, toate elementele de acţionare și toate celelalte unități tehnice din clădire sunt legate în reţea. Automatizarea clădirii derulează apoi automat procesele funcționale specifice ca parte a tehnicii clădirii, conform setărilor prestabilite. Prin urmare, echipamentele tehnice ale clădirii, care pot fi adesea foarte complexe, sunt administrate eficient și centralizat. Obiectivul este de a se asigura o operare mai eficientă energetic a clădirilor, mai economică și mai sigură, cu asigurarea unui confort maxim pentru utilizatori și rezidenți.

Structura automatizării clădirii conform DIN EN ISO 16484

Nivelul de management monitorizează sistemul și optimizează modul de funcționare a acestuia prin intermediul unui software special, respectiv al unui sistem de management al clădirii. Software-ul vizualizează și salvează informațiile și datele.

Nivelul de automatizare se ocupă de colectarea și evaluarea informațiilor. Comenzile de comutare și poziționare sunt transmise înapoi la nivelul din teren. Acestea pot fi însă transferate și către toate celelalte niveluri ale structurii de comandă.

Nivelul din teren implică execuția tuturor funcțiilor, precum și măsurarea și raportarea datelor. Datele respective provin de la senzori (de exemplu, senzorii de temperatură, senzorii de calitate a aerului, senzorii de luminozitate, detectoarele de mișcare, contactele ferestrelor, senzorii pentru viteza vântului, senzorii de ploaie) și mecanismele de acționare (servomotoarele pentru supape și clapete, echipamentele de comutare și variere a luminozității sistemului de iluminare, unitățile de acționare a parasolarelor, ferestrelor și ușilor) și alte butoane și comutatoare.

Pentru transferul informațiilor de la senzori sau comenzilor de poziționare către mecanismele de acționare, dispozitivele trebuie să fie interconectate într-o rețea comună.

Directiva UE privind eficiența energetică totală a clădirilor

Directiva UE privind eficiența energetică totală a clădirilor încurajează automatizarea clădirilor. În fond, 40% din consumul total de energie de la nivelul UE îi revine domeniului construcțiilor. În conformitate cu directiva UE, performanțele energetice totale ale clădirilor trebuie îmbunătățite. Acestea depind în primul rând de anveloparea termică şi de dotarea tehnică a clădirii. Infrastructura poate fi îmbunătățită în continuare prin instalarea unui sistem de automatizare.

Un studiu derulat de Universitatea de științe aplicate din Biberach („Asigurarea eficienței energetice prin automatizarea clădirilor conform DIN V 18599 și DIN EN 15232”) a evaluat câtă energie pot economisi funcțiile individuale ale sistemului de automatizare a clădirii. Printre alte rezultate ale studiului, s-a constatat că un sistem automat de iluminare utilizat în combinație cu jaluzele exterioare de dirijare a luminii, a generat un potențial de economisire de circa 40%. Prin compararea costurilor de investiție cu economiile realizate, s-a obținut un timp mediu de amortizare a sistemelor de automatizare a clădirilor de doi până la zece ani.

În concluzie, studiul a constatat faptul că automatizarea clădirii poate contribui major la eficiența energetică a unei clădiri. S-a confirmat astfel științific faptul că un comportament obişnuit de utilizare duce frecvent la un consum energetic inutil de mare.

Automatizarea și utilizatorul „ideal”

Utilizatorii „ideali” ar trebui să oprească încălzirea atunci când sunt aerisite încăperile, după care să închidă la loc ferestrele cât mai repede posibil. Suplmentar, ar trebui să aprindă luminile doar dacă acestea sunt utilizate într-o încăpere și să utilizeze doar numărul necesar de lumini. În încăperile neutilizate, și de regulă noaptea sau în zilele de sărbătoare legală, ar reduce perceptibil temperatura aerului din birouri.

Cum însă utilizatorii de acest tip sunt foarte rari – într-adevăr, utilizatori neideali uită să deschidă ferestrele și le lasă deschise peste noapte – neajunsurile pot fi reduse semnificativ cu ajutorul automatizării clădirii. Prin urmare, clădirile inteligente se comportă într-un mod mai eficient energetic decât oamenii.

Ventilația automatizată pentru o mai bună calitate a aerului în interior și pentru o igienă mai bună

Automatizarea clădirii poate îmbunătăți nu numai eficiența energetică, ci și calitatea aerului din interior. Iar asta, deoarece sistemele inteligente de ferestre conectate cu sistemul de management al clădirii permit ventilarea naturală automatizată. Astfel încăperile sunt ventilate atunci când este necesar, asigurându-se un aport de aer proaspăt – complet fără contact direct, datorită automatizării inteligente a ferestrelor. Astfel se evită contactul fizic și posibilitatea de transmitere a germenilor și a virușilor. Un alt avantaj este faptul că schimbul periodic de aer îmbunătățește calitatea aerului din interior – ceea ce este bine pentru concentrare; în plus, scade concentrația de aerosoli, ceea ce reduce riscul de infecție cu viruși.

Clădirea inteligentă și locuința inteligentă

O locuință inteligentă contribuie la realizarea de economii de costuri. Montajul inițial realizat de profesioniști într-o locuință cu două dormitoare costă între 800 și 4.000 de euro - cu o economisire potențială de energie de circa 20%.

Piața componentelor tehnice pentru locuințe inteligente este una în creștere. © Exorbitart / GEZE GmbH

Sistemele pentru clădiri inteligente nu se utilizează însă numai pentru clădiri de birouri sau industriale, hoteluri și spitale. Există totodată un interes tot mai mare pentru tehnica de automatizare a locuințelor. „Locuințele inteligente” sunt cele ale căror sisteme de alimentare electrică și de control al consumului sunt interconectate cu sistemul de iluminare și dispozitivele de la nivelul gospodăriei.

Totodată, se pot conecta rețelele locale cu aparatură electronică de divertisment, sistemele de monitorizare și de siguranță sau sistemele de închidere a jaluzelelor, ferestrelor și ușilor. Aceste funcții pot fi adaptate în funcție de nevoile individuale ale utilizatorilor, asigurând astfel un nivel ridicat de confort. Ele contribuie totodată la economisirea de costuri și de resurse.

Aflați mai multe despre clădirile inteligente

Există peste 180 de soluții GEZE pentru uși în noul sediu central al companiei IT Vector din Stuttgart. Acestea sunt interconectate cu sistemul de tehnică de comandă a clădirii BACnet prin intermediul unor module de interfață IO 420.

Ușile de intrare ale sediului central al companiei Vector din Stuttgart

Sistem inteligent de comandă a clădirii la noul sediu central al companiei Vector

Soluțiile de rețea GEZE cu protocol BACnet asigură avantaje semnificative în fazele de proiectare și exploatare:

  • soluții de rețea digitală personalizată cu BACnet
  • comandă centralizată a peste 180 de uși prin intermediul sistemului de management al clădirii – confort sporit și siguranță în regim de operare normal, precum și în caz de pericol
  • funcționalitate interdisciplinară și interacțiune – accesibil în orice moment și de oriunde
  • Eficiență energetică: interacțiunea dintre tehnologia pentru uși și sistemul de control al climatizării
  • asistență în timpul fazei de construcție: comunicarea între experți din diferitele loturi de lucrări

Accesare Studiu de caz GEZE privind campusul IT Vector

Integrare de succes: automatizarea clădirii cu GEZE Cockpit în sediul GAG din Köln

În sediul GAG din Köln, GEZE Cockpit cu BACnet asigură interconectarea inteligentă cu sistemul Priva de management al clădirii – astfel se obține un plus de eficiență, siguranță și confort.

Accesați proiectul de referință GEZE pentru sediul GAG

Sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit

Infografic cu diferitele componente ale sistemului de automatizare a clădirii GEZE Cockpit

Sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit conectează toate componentele inteligente ale tehnologiilor pentru uși, ferestre și de siguranţă

GEZE Cockpit este primul sistem de automatizare a clădirilor pentru componente tehnice inteligente pentru uși, ferestre și de siguranță. Sistemul de automatizare a clădirilor GEZE Cockpit permite interconectarea, controlul centralizat și monitorizarea precisă a componentelor de sistem automatizate din domeniile tehnologiei pentru uși, ferestre și de siguranţă de la GEZE și de la alți producători. BACnet, cel mai răspândit standard de comunicații din domeniul automatizării clădirilor, asigură interoperabilitatea. GEZE Cockpit poate fi folosit ca un sistem independent de tehnică de comandă a clădirii sau poate fi integrat într-un sistem cotat superior de automatizare a clădirii.

Componentele hardware ale sistemului de comandă a clădirii includ un sistem integrat, pe care se pot instala trei pachete software diferite ale GEZE, cu diferite funcții. Schimbul de date între GEZE Cockpit și produse se realizează prin intermediul modulului de interfață IO 420, pe baza protocolului deschis de comunicații BACnet. Indiferent dacă utilizați un PC, o tabletă sau un smartphone: aplicațiile GEZE Cockpit pot fi accesate prin intermediul unui browser, astfel că pot fi operate ajutorul oricărui dispozitiv cu IP.

Accesare Sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit

Accesare Broșura GEZE Cockpit (PDF | 3.14 MB)

GEZE Cockpit

Asistență cuprinzătoare pentru toți experții implicați

GEZE sprijină toți experții implicați în fiecare aspect al proiectării ferestrelor și ușilor multifuncționale.

Arhitecții, metalurgiștii, proiectanții sistemelor de siguranță, experții în protecția împotriva incendiilor și integratorii de sisteme și instalații electrice trebuie implicați în proiectare din faze cât mai incipiente posibil, pentru asigurarea unei interacțiuni corespunzătoare între sistemele individuale, în condițiile maximizării avantajelor. Componentele standardizate interconectate și asistența personalizată asigurată de GEZE în cursul proiectării le promite tuturor celor implicați o proiectare de încredere.

Derularea fluentă a proceselor, care include mai multe loturi de lucrări

Protocolul deschis de comunicații BACnet permite derularea fluentă a proceselor, cu includerea mai multor loturi de lucrări. Acesta furnizează componente „plug & play”, ce vă permit o conectare rapidă a dispozitivelor și produselor. Aceasta facilitează interacționarea sistemelor, asigură o integrare rapidă în sistemul de comunicații și asigură flexibilitatea necesară, chiar și în cazul unor modificări de ultim moment aduse proiectului.

GEZE asigură asistența necesară prin mentenanță, asistență tehnică și instruire

Sistemul GEZE Cockpit permite operatorilor unei clădiri să realizeze economii financiare semnificative, îmbunătățind în același timp siguranța clădirii și a persoanelor aflate în clădire. Angajații au, de asemenea, de câștigat: GEZE Cockpit este ușor de utilizat și confortabil: starea ușilor, ferestrelor, elementelor de evacuare a fumului și a căldurii și căile de evacuare pot fi controlate confortabil și monitorizate în siguranță de oriunde și în orice moment, cu ajutorul unui dispozitiv compatibil IP.