Subiecte

Eficiența energetică la clădiri

Când aud despre tranziția energetică, mulți oameni se gândesc mai întâi la utilizarea surselor de energie regenerabilă. În același timp însă trebuie să scadă și consumul de energie. Clădirile oferă potențiale ridicate de economisire a energiei, deoarece acestea generează aproximativ 35 procente din consumul total de energie finală în Germania. Eficientizarea energetică a clădirilor, deci optimizarea consumului lor de energie în exploatare, reprezintă și o cheie esențială pentru scăderea sustenabilă a consumului. Eficiența energetică are astfel o semnificație crucială pentru arhitecți, proiectanți, operatori și utilizatori finali.

Obiectivul este reducerea emisiilor de CO2.

Încăperi calde iarna, răcire în timpul verii, iluminare noaptea, mijloace rapide de transport, operarea mașinilor și a dispozitivelor – pentru viața noastră avem nevoie de multă energie. Însă alimentarea noastră cu curent electric se bazează în mare parte pe surse de energie fosilă, a căror ardere provoacă emisii de CO2. Astăzi știm că, foarte probabil, aceasta este una dintre cauzele schimbării climatice înfricoșător de rapide.

Obiective de protecție a climei

În noua Legea federală privind protecția climei (KSG) din 24.06.2021, pentru Germania s-au stabilit următoarele obiective obligatorii:

  • Reducerea gazelor cu efect de seră până în anul 2030 cu 65 de procente față de anul 1990
  • Neutralitate din punct de vedere al gazelor cu efect de seră până în 2045

Necesarul total de energie și pierderile de căldură

Imaginile termografice îi dezvăluie specialistului totul despre pierderile de căldură și energie, care apar la o fațadă. Zonele închise la culoare indică pierderi reduse de căldură, cele galbene pierderi medii, iar zonele roșii pierderi de căldură ridicate.

Imaginea termică a unei fațade: Aici se pierde multă energie! © shutterstock

Clădirile joacă un rol cheie în politica energetică modernă a Germaniei. Deoarece peste o treime din consumul total de energie finală se folosește în momentul de față pentru clădiri – pentru apă caldă, încălzire și răcire, ventilare și iluminare. Frecvent, o mare parte a căldurii se pierde prin pereți, ferestre, acoperișuri, uși sau pardoseli.

Casa pasivă, casa eficientă energetic și casa cu consum energetic aproape zero („Nearly-Zero-Energy-Building“, pe scurt NZEB) trebuie să devină, prin urmare, în viitor standardul clădirii de referință la nivelul întregii Uniuni Europene. Acest obiectiv este impus de Directiva UE cu privire la eficiența energetică totală a clădirilor („Energy Performance of Buildings Directive“, pe scurt EPBD). Într-o primă fază, noile norme se vor aplica pentru construcțiile noi, urmând ca până în anul 2045, toate clădirile, inclusiv imobilele existente și clădirile nerezidențiale, trebuie să devină neutre din punct de vedere climatic. Pentru aceste clădiri cu emisii zero („Zero Emission Buildings”, pe scurt ZEB), pe de o parte trebuie redus semnificativ necesarul de energie pentru încălzire și răcire în faza de construcție și de modernizare. Pe de altă parte, ponderea energiilor regenerabile trebuie majorată semnificativ pentru acoperirea necesarului de energie rămas.

Cerințe energetice ridicate prin legi și regulamente în domeniul construcțiilor

Directiva UE cu privire la eficiența energetică a clădirilor a fost implementată în Germania până acum prin Legea privind economisirea energiei (EnEG), Regulamentul privind economisirea energiei (EnEV) și Legea pentru promovarea energiilor regenerabile în domeniul termic (EEWärmeG). Din 1 noiembrie 2020, aceste reglementări sunt cuprinse în Legea privind energia clădirilor (GEG).

Legile și regulamentele prevăd valori limită energetice și certificate de performanță energetică cu clase de eficiență energetică declarate pentru construcții noi și pentru clădiri existente. Obiectivul este menținerea cât mai redusă a necesarului de energie primară a clădirilor. Astfel trebuie limitate pierderile de energie la clădiri de la bun început printr-o protecție termică constructivă – în special prin izolația eficientă, ferestre bune și prin evitarea punților termice. Necesarul de energie rămas trebuie să fie cât mai mic și acoperit progresiv prin energii regenerabile.

Mai multă eficiență energetică prin automatizarea clădirii

Multe studii, precum studiul Bitkom privind protecția climei și eficiența energetică, arată că, pe lângă sectorul transporturilor și producția industrială, clădirile sunt printre cei mai mari generatori de emisii de CO2. Clădirile generează aproximativ 1/3 din necesarul total de energie al Germaniei.Conform studiului, cele mai mari potențiale de economisire a energiei la clădirile rezidențiale și nerezidențiale se găsesc în domeniul clădiri inteligente, respectiv automatizarea inteligentă a clădirilor. Clădirile inteligente oferă un confort ridicat de muncă și de locuit, în condițiile unei eficiențe energetice ridicate. Aceasta se poate obține, de exemplu, când tehnica de încălzire, apă caldă, lumină și ventilare este controlată inteligent. Aceste sisteme de comandă trebuie adaptate special la situația clădirilor și la comportamentul utilizatorului. În cazul ideal, pe viitor clădirile se vor adapta cu ajutorul digitalizării și automatizării la condițiile în schimbare – la numărul de persoane care se află în casă, la fel ca și la condițiile meteorologice.

Bine de știut: În standardul DIN EN 15232 sunt definite clasele de eficiență pentru diverse funcții și utilizări ale automatizărilor pentru clădiri. Astfel se pot evalua mai fiabil potențialele de economisire a energiei și CO2.

MAI MULTE DESPRE AUTOMATIZAREA CLĂDIRILOR

Produse GEZE pentru clădiri eficiente energetic

Cu soluții integrate, concentrate pe eficiența energetică pentru tehnica ușilor, a ferestrelor și pentru tehnologia de siguranță, confortul și siguranța pot fi îmbinate armonios cu eficiența energetică. Prin legarea în rețea comună mai multor loturi de lucrări apar, în plus, posibilități noi pentru operarea clădirii în condiții de economie de energie. Firma GEZE contribuie efectiv la eficiența energetică prin diferite soluții și produse:

  • sisteme naturale de ventilație și de evacuare a aerului uzat în clădiri, precum și soluții pentru reglare temperaturii în încăperi individuale prin sisteme automatizate de ferestre
  • sisteme pentru deschiderea automată și închiderea fiabilă a ușilor
  • sistemul inteligent de automatizare a clădirii myGEZE Control pentru integrarea inteligentă a tehnologiei pentru uși, ferestre și siguranță în sistemul de tehnică de comandă a clădirii. Aici, în funcție de temperatura exterioară, în interacțiune cu ansamblul de senzori de temperatură și sisteme de încălzire, se pot regla automat, de exemplu, lățimile de deschidere a ușilor, respectiv ferestrele se pot deschide și închide corespunzător.

Economisirea energiei prin ventilarea naturală

Prin ventilarea naturală a clădirilor se economisește o cantitate considerabilă de energie, precum și resurse. Așa se poate renunța la instalații de climatizare cu consum energetic mare. Se știe că instalațiile de climatizare mecanice au nevoie de foarte multă energie. Pe lângă spațiul pe care îl ocupă în clădire și de suprafețele astfel pierdute, există și costuri ridicate de investiție, întreținere și exploatare, care fac ineficiente aceste instalații. Aerisirea naturală reglată, pe de altă parte, prezintă avantaje clare. Pentru o ventilație și evacuare a aerului uzat eficientă energetic și ecologică se ocupă automatizările și unitățile de comandă „inteligente” de la GEZE la ferestrele de la fațadă și la ochiurile mobile ale luminatoarelor, deoarece acestea se deschid și se închid controlat. Astfel devine posibilă, de exemplu, răcirea nocturnă automată, care în comparație cu o instalație de climatizare este o metodă economică și eficientă energetic pentru răcirea clădirilor.

Automatizare confortabilă a clădirilor, pentru mai multă eficiență energetică

Tehnologia GEZE permite controlul în funcție de necesități a elementelor fațadei, fie ele uși sau ferestre. Fiecare fereastră poate fi controlată individual. Senzorii de temperatură și CO2, temporizatoarele și sistemele de senzori de ploaie și vânt asigură deschiderea și închiderea automată a ferestrelor. Cu noul sistem de automatizare a clădirii myGEZE Control, ușile și ferestrele automatizate pot fi vizualizate, controlate și comandate centralizat.

La GEZE, am înțeles că clădirile pot avea o contribuție decisivă la reducerea sustenabilă a consumului de energie și astfel a emisiilor de CO2. Soluțiile inteligente, care economisesc energia, reprezintă astfel pentru noi și pentru clienții noștri o prioritate, mai mult ca niciodată.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance
Sistemul de certificare al Societății Germane pentru Construcții Durabile (DGNB) evaluează profilul de sustenabilitate a clădirilor.

Sistemul de certificare al Societății Germane pentru Construcții Durabile (DGNB) evaluează profilul de sustenabilitate a clădirilor.

Mai mult decât eficiență energetică: construcții durabile (clădiri ecologice)

GEZE facilitează prin produsele sale construcțiile durabile sau „clădirile ecologice”. Clădire ecologică înseamnă construcția și reabilitarea modernă, sustenabilă, ecologică, în armonie cu omul și natura, care menajează resursele. Aceste clădiri se disting printr-o eficiență ridicată a resurselor în domeniile energiei, apei și materialelor. În același timp, se reduc efectele nocive asupra sănătății și mediului. Principiul sustenabilității este urmărit, pe cât posibil, de-a lungul întregului ciclu de viață al clădirii: începând de la dezvoltarea proiectului, proiectare și construcție și până la exploatare, întreținere și dezafectare. Din anul 2007, în Germania există un certificat în acest domeniu. Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) (Certificatul Societății Germane pentru Construcții Durabile).

Distincție pentru sustenabilitate – certificatul DGNB

În noul sediu al firmei Vector TT din Stuttgart, soluțiile noastre digitale personalizate de legare în rețea contribuie la economisirea a circa 460 tone emisii de CO2 pe an, în regimul de funcționare permanentă. Pentru aceasta, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. (Societatea Germană pentru Construcții Durabile) a premiat proiectul cu un certificat DGNB de platină, precum și cu un diamant DGNB pentru arhitectura remarcabilă.

CĂTRE PROIECTUL DE REFERINȚĂ

Circa 120 clădiri au fost deja premiate cu certificatul DGNB, respectiv cu un certificat premergător. Printre acestea, clădirea Oficiului Federal de Mediu Dessau (UBA), care prin calitatea sa înaltă în toate aspectele privind construcțiile durabile, este un proiect emblematic al federației. Clădirea este una dintre construcțiile administrative cele mai economice din Germania. Tehnologia pentru uși provine de la GEZE.

Mai multe despre clădirile ecologice

Mai multe despre reabilitarea clădirilor

Mai multe despre reglarea climatului din încăperi

Informații despre eficiența energetică

Proiectarea optimizată energetic

GEZE oferă asistență încă din etapa de început a proiectării clădirii și întocmește concepte și soluții de economisire a energiei. Cu soluțiile marca GEZE, se pot face economii de energie chiar și la clădiri existente, prin echipare ulterioară.

Direcții noi în domeniul automatizării clădirilor cu myGEZE Control

Legarea unică în rețea a tehnologiei pentru uși și ferestrele prin myGEZE Control, cu ajutorul unui software inteligent și al interfețelor deschise, permite integrarea tehnologiei GEZE în automatizarea clădirii și le deschide tuturor proiectanților și întreprinzătorilor căi complet noi în ceea ce privește automatizarea clădirilor.

Soluții individuale

În funcție de scenariul de utilizare, sunt oferite soluții individuale constând din diverse pachete de servicii și componentele hardware și software corespunzătoare, precum și serviciile aferente pentru construcția eficientă energetic.

Produse cu Declarația de mediu pentru produs EPD

Anumite produse GEZE, printre care seriile de amortizoare TS 4000 și TS 5000, au Declarația de mediu pentru produs EPD (Environmental Product Declaration). EPD-urile formează baza de date pentru evaluarea ecologică a clădirilor și sunt componentele care contribuie la evaluarea globală a performanței de mediu a unei clădiri.

Concepte de service personalizate

Pe lângă implementarea constructivă a soluțiilor elaborate, oferim suplimentar concepte de service personalizate pentru fiecare clădire, astfel încât prin întreținere periodică să fie garantată funcționalitatea, siguranța operațională și păstrarea valorii instalațiilor eficiente energetic. Acestea aduc operatorilor nu numai avantaje financiare la costurile de exploatare a clădirii, ci îi sprijină în special în responsabilitatea lor de operatori.

Eficiență în operarea clădirii

Cu myGEZE Control pot fi interogate, afișate și controlate în orice stările ușilor, ferestrelor, instalației de evacuare a fumului și a căldurii și sistemului de căi de salvare, de pe un dispozitiv compatibil cu IP. GEZE oferă astfel confort, siguranță și eficiență în operarea clădirii.

Aflați mai multe despre myGEZE Control