Subiecte

Revoluția energetică în domeniul construcțiilor

Când aud vorbindu-se despre „revoluția energetică”, mulți oameni se gândesc în primul rând la sursele de energie regenerabile. Aceasta presupune însă în același timp o reducere a consumului de energie. Clădirile dispun de un enorm potențial de economisire a energiei, deoarece acestea reprezintă circa 35% din consumul final total de energie de la nivelul Germaniei. Construirea de clădiri mai eficiente energetic, cu alte cuvinte optimizarea consumului de energie în cursul exploatării acestora, este un factor major în reducerea sustenabilă a consumului. De aceea, eficiența energetică are o uriașă importanță pentru arhitecți și proiectanți, precum și pentru operatori și utilizatorii finali.

Obiectivul urmărit este reducerea emisiilor de CO2

Încăperi călduroase în timpul iernii, răcirea în timpul verii, iluminarea în timpul nopții, transportul rapid, funcționarea mașinilor și aparatelor – avem nevoie de multă energie în viața noastră de zi cu zi. Însă energia pe care o consumăm se bazează în principal pe combustibili fosili, iar prin arderea acestora se generează emisii de CO2. În prezent, știm că aceștia sunt cel mai probabil cauza schimbărilor climatice rapide îngrijorătoare.

De aceea, obiectivul cu privire la protecția climatului la nivelul Germaniei îl reprezintă reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 40% până în 2010 comparativ cu 1990, respectiv cu 80-95% până în 2050. În acest punct, clădirile ar trebui să fie în mare măsură neutre din punct de vedere al impactului asupra climatului.

Necesarul total de energie și pierderile de căldură

Imaginea termică le spune experților totul despre pierderile de căldură și energie de la nivelul fațadei. Zonele mai întunecate indică pierderi reduse, cele galbene indică pierderi medii, iar cele roșii înseamnă pierderi importante de căldură.

Imaginea termică a unei fațade: locul prin care se pierde foarte multă energie! © shutterstock

Domeniul construcțiilor joacă un rol esențial în politica modernă a Germaniei cu privire la energie: peste o treime din energia finală totală consumată este utilizată în prezent în legătură cu clădirile – pentru apă caldă, încălzire și răcire, ventilare și iluminare. Adesea, o mare parte a căldurii din încăperi este disipată prin pereți, ferestre, acoperișuri, ușo sau podele.

Casele pasive și casele cu consum energetic aproape egal cu zero ar trebui să devină standard la nivelul UE în viitor. Acest deziderat este susținut prin Directiva UE revizuită privind performanțele energetice totale ale clădirilor. Aceasta se va aplica inițial doar pentru clădirile noi, însă este necesar ca până în anul 2050 toate clădirile să fie neutre din punct de vedere climatic. Pe de o parte, necesarul de energie pentru încălzire și răcire în timpul construirii și reabilitării trebuie redus considerabil. Pe de altă parte, trebuie mărită considerabil proporția de energii regenerabile utilizate pentru acoperirea necesarului remanent.

Necesarul ridicat de energie pe care îl implică respectarea legislației și directivelor cu privire la clădiri

Directiva UE este implementată în Germania prin intermediul Legii privind economisirea energiei (EnEG), Ordonanței privind economisirea energiei (EnEV) și Legii privind căldura produsă pe bază de energii regenerabile (EEWärmeG). În anul 2018 s-a urmărit reunirea tuturor acestor reglementări într-o nouă Lege privind energia utilizată în legătură cu clădirile (GEG). Legislația și reglementările prevăd valori-limită cu privire la energie și certificate energetice pentru clădirile noi și existente. Obiectivul urmărit este acela de menținere la un nivel scăzut a necesarului de energie provenită din surse primare. Pierderile de energie de la nivelul clădirilor trebuie prevenite pe cât posibil din start prin izolare structurală – în special prin montarea unei bune izolații, unor bune ferestre și prin evitarea punților termice. Necesarul de energie remanent va fi acoperit tot mai mult prin apelarea la surse de energie regenerabile.

Un mediu de lucru și de viață în condiții de confort superior, dar care este caracterizat, totodată, printr-o eficiență energetică superioară, poate fi asigurat doar dacă sunt controlate inteligent componentele tehnice utilizate pentru încălzire, apă caldă, iluminare și ventilare. Sistemele de comandă respective trebuie adaptate la structura clădirii și la obiceiurile utilizatorului. În condiții ideale, digitalizarea și automatizarea presupun adaptarea clădirilor la condițiile în schimbare, precum și la numărul de oameni dintr-o clădire și la condițiile meteo

Produsele GEZE pentru clădiri eficiente energetic

Soluțiile integratoare care se concentrează asupra eficienței energetice a componentelor tehnice ale ușilor, ferestrelor și de siguranță îmbină confortul și securitatea cu eficiența energetică. Interconectarea interdisciplinară asigură, de asemenea, noi oportunități de operare a clădirilor cu economisirea energiei. GEZE își îndeplinește rolul său în asigurarea eficienței energetice prin diferite soluții și produse:

  • aerisirea și ventilarea naturală a clădirilor și reglarea temperaturii din încăperile individuale prin intermediul unor sisteme de ferestre automatizate
  • deschiderea automată și închiderea fiabilă a ușilor
  • sistemul inteligent de automatizare a clădirii GEZE Cockpit pentru o integrare inteligentă a componentelor tehnice ale ușilor, ferestrelor și de siguranță într-un sistem de management al clădirii. Câteva exemple în acest sens ar fi setarea automată a lățimii de deschidere a ușilor pe baza temperaturii exterioare în conexiune cu senzorii de temperatură și sistemele de încălzire, respectiv deschiderea și închiderea ferestrelor în funcție de temperatură.

Economisirea energiei prin ventilare naturală

Clădirile cu ventilare naturală permit economisirea unei cantități considerabile de energie și resurse. Aceasta înseamnă că nu mai sunt necesare sisteme de climatizare. Sistemele mecanice de climatizare necesită o cantitate mare de energie. Acestea ocupă, de asemenea, mult spațiu la nivelul clădirii, cu pierderile de suprafață utilă rezultate în consecință, costurile de investiție, mentenanță și exploatare ridicate făcând, de asemenea, ca astfel de sisteme să nu fie eficiente din punct de vedere al costurilor. În schimb, ventilarea naturală monitorizată este mult mai avantajoasă. Aerisirea și ventilarea ecologice, cu economisirea de energie, pot fi asigurate prin intermediul unităților de acționare sistemelor de comandă „inteligente” furnizate de GEZE ale ferestrelor de fațadă și de mansardă, care asigură deschiderea și închiderea acestora de o manieră controlată, cu un necesar minim de energie pentru acționarea motorului electric.

Sistemul confortabil de comandă a clădirii

Componentele tehnice GEZE permit controlul în funcție de nevoi al elementelor de fațadă, indiferent dacă este vorba despre uși sau ferestre. Fiecare fereastră poate fi comandată separat. Senzorii de temperatură și de CO2, ceasurile temporizatoare și senzorii de ploaie și de vânt asigură deschiderea și închiderea automată a ferestrelor. Noul sistem de automatizare a clădirii GEZE Cockpit permite vizualizarea, comandarea și monitorizarea centralizată a ușilor și ferestrelor automatizate.

Pentru GEZE, problema sustenabilității va fi una esențială în viitor și care ne va afecta pe toți.

Brigitte Vöster-Alber, director general al GEZE GmbH
Sistemul de certificare de către Societatea Germană pentru Construcții Durabile (DGNB) evaluează sustenabilitatea clădirilor.

Sistemul de certificare de către Societatea Germană pentru Construcții Durabile (DGNB) evaluează sustenabilitatea clădirilor.

Mai mult decât eficiență energetică: construcții durabile (clădiri ecologice)

GEZE contribuie, de asemenea, la realizarea de construcții durabile prin produsele sale, așa-numitele „clădiri ecologice”. Realizarea de clădiri ecologice înseamnă construirea și reabilitarea clădirilor de o manieră modernă, sustenabilă, cu respect față de mediul ambiant, în armonie cu oamenii și cu natura. Prin urmare, aceste clădiri sunt caracterizate printr-o eficiență ridicată a exploatării unor resurse precum energia, apa și materialele. În același timp, se reduc și efectele dăunătoare asupra sănătății și mediului ambiant. Aspectul fundamental al sustenabilității este, pe cât posibil, urmărit pe tot parcursul ciclului de viață al clădirii: începând din faza de dezvoltare a proiectului, pe tot parcursul proiectării și construcției, și până la exploatarea, mentenanța și dezafectarea clădirii. Germania a introdus în acest sens o etichetă în anul 2007: certificatul emis de Societatea Germană pentru Construcții Durabile (DGNB).

Circa 120 de clădiri au obținut deja certificatul sau pre-certificatul DGNB. Între acestea se numără și clădirea Agenției Federale de Mediu din Germania, aflată în Dessau, o adevărată vitrină federală, datorită calității sale superioare sub toate aspectele referitoare la o construcție durabilă; aceasta este, totodată, și una dintre cele mai eficiente economic clădiri administrative din Germania. GEZE a furnizat componentele tehnice pentru uși.

Mai multe despre clădirile ecologice

Mai multe despre reabilitarea clădirilor

Mai multe despre controlul climatizării din încăperi

Informații despre eficiența energetică

Proiectarea optimizată din punct de vedere energetic

GEZE vă poate sprijini încă din fazele incipiente ale proiectării unei clădiri și vă poate furniza concepte și soluții de economisire a energiei. Soluțiile GEZE pot asigura, de asemenea, economisirea eficientă a energiei în cazul echipării ulterioare a clădirilor existente.

Noi căi de automatizare a clădirilor cu ajutorul GEZE Cockpit

Modul unic de interconectare a componentelor tehnice ale ușilor și ferestrelor prin intermediul GEZE Cockpit pe baza unui software inteligent și a interfețelor deschise permite integrarea componentelor tehnice ale GEZE în sistemul de automatizare a clădirii, punându-le, totodată, la dispoziție proiectanților și operatorilor noi opțiuni de automatizare a clădirii.

Aflați mai multe despre GEZE Cockpit

Soluțiile personalizate

În funcție de scenariul aplicației, se furnizează soluții personalizate, cu diferite pachete de servicii și componente hardware și software corespunzătoare și cu servicii asociate pentru realizarea unei construcții eficiente din punct de vedere energetic.

Produsele cu declarație de mediu pentru produs (EPD)

Mai multe produse GEZE, între care amortizoarele pentru uși din seriile TS 4000 și TS 5000, dispun de EPD (declarație de mediu pentru produs). EPD-urile alcătuiesc o bază de date informațională ce poate fi utilizată pentru evaluarea clădirii din punct de vedere ecologic, servind drept elemente care facilitează evaluarea generală a performanțelor ecologice ale unei clădiri.

Conceptele de servicii adaptate

Pe lângă implementarea structurală a soluțiilor dezvoltate, furnizăm, de asemenea, concepte de servicii adaptate pentru fiecare clădire, cu efectuarea mentenanței periodice pentru asigurarea menținerii funcționalității, siguranței operaționale și valorii sistemelor eficiente energetic. Acestea nu doar că le oferă operatorilor avantaje financiare în materie de costuri de exploatare a clădirii, ci îi și sprijină, în special cu privire la îndeplinirea responsabilităților vizând exploatarea.

Eficiența în exploatarea clădirii

GEZE Cockpit permite utilizatorilor să controleze și monitorizeze starea sistemelor ușilor, ferestrelor, de evacuare a fumului și a căldurii și căilor de evacuare de oriunde s-ar afla și în orice moment cu ajutorul unui dispozitiv compatibil IP. Astfel, GEZE asigură confort, siguranță și eficiență în operarea clădirii.

Aflați mai multe despre GEZE Cockpit