Subiecte

Construcția optimizată energetic cu fațadă inteligentă

Energia pe care o consumăm este limitată și prețioasă. Astfel că încercăm să construim de o manieră optimizată din punct de vedere energetic. Pentru aceasta, este necesară o mai bună comunicare și cooperare între grupele de produse. Scopul îl reprezintă reducerea la minimum a necesarului de energie primară pentru operarea unei clădiri – în mod ideal, chiar și până la zero. Aceasta înseamnă că trebuie redus consumul de energie pentru ventilare, iluminare și răcire – de exemplu, prin intermediul unor fațade inteligente, care reacționează activ și automat la mediul ambiant. Soluțiile pentru fațade eficiente energetic, cu asigurarea de economii de resurse pornesc de aceea de la proiectarea și conceperea inteligentă și interdisciplinară.

Cerințe pretențioase în legătură cu anveloparea clădirilor moderne

În trecut, accentul se punea pe aspectul unei fațade. Acesta scotea adesea în evidență statutul social al proprietarului. Și simțul estetic al arhitectului deopotrivă!

În prezent, clădirile trebuie să arate, de asemenea, impresionant, însă proprietarii și operatorii clădirilor se confruntă cu cerințe mult mai pretențioase în legătură cu anveloparea clădirilor: acestea trebuie să fie protejate împotriva ploii, capriciilor vremii, incendiilor și tentativelor de efracție, concomitent cu reglarea incidenței luminii și ventilației, pe cât posibil în mod automat, cu asigurarea protecției împotriva radiației solare și reducerea la minimum a efectelor frigului sau căldurii. Acesta este modul lor de a ajuta la economisirea energiei și chiar de a contribui la generarea de energie.

Dar ce anume face ca o fațadă să fie inteligentă? Pentru îndeplinirea acestor cerințe, elementele individuale ale fațadei trebuie să fie interconectate. Soluțiile individuale, precum cele de ventilare, încălzire sau acces, pot fi, desigur, inteligente în sine.

O fațadă poate fi considerată a fi cu adevărat „inteligentă” dacă utilizează surse de energie naturală, regenerabilă cum ar fi radiația solară, curenții de aer și energia geotermală pentru satisfacerea necesarului de energie al clădirii în vederea încălzirii, răcirii, ventilării și iluminării.

Andrea Compagno: fațade vitrate inteligente; materiale, aplicații, stil, Birkhäuser 2002

O fațadă inteligentă are nevoie de numeroși senzori pentru măsurarea tuturor factorilor externi de influență, cum ar fi vântul, și transmiterea datelor respective către o unitate de comandă. Modulele de interfață permit dispozitivelor interconectate să comunice între ele. Rețeaua respectivă poate fi controlată prin cablu sau prin unde radio.

Pentru asigurarea unei interacțiuni eficiente între toți senzorii, mecanismele de acționare și elementele fațadei, componentele respective trebuie să fie interconectate – asemenea unui sistem nervos. Toate componentele și funcțiile sunt combinate și integrate. Un sistem de automatizare a clădirii servește pe post de „creier” aflat în centrul sistemului nervos. Acesta analizează toate datele în raport cu nevoile curente în vederea reglării și comandării în consecință a modulelor fațadei. De exemplu, supapele radiatoarelor, comutatoarele sistemului de iluminare, reostatele și dispozitivele electronice, precum și sistemul de tehnologie pentru siguranță în ansamblu, cu sisteme de storuri automate, de alarmă antiefracție și de ventilare, pot fi comandate inteligent.

Generarea de energie prin intermediul fațadelor

Există deja exemple în acest sens. Acestea includ de pildă o protecție antifonică superioară, în combinație cu măsuri de reglare automată a încălzirii, ventilării și protecției antisolare prin care se adaptează nivelul de iluminare și climatul interior. Unele utilizează deja energia solară pentru asigurarea unei încălziri și climatizări confortabile a interiorului.

Fațadele vitrate și panourile solare se bucură de o atenție specială în acest sens. Aceasta deoarece fațadele vitrate pot genera energie pe baza radiației solare sub formă de căldură și lumină.

Cercetătorii și sectorul construcțiilor se preocupă tot mai mult de dezvoltarea și realizarea unor astfel de fațade generatoare de energie. Sistemele de fațade inteligente reprezintă o tehnologie extrem de promițătoare pentru noile clădiri și reabilitarea eficientă energetic a clădirilor vechi. Economisirea energiei prin fațade inteligente face deja parte din prezent, și asta fără nicio problemă. Ferestrele inteligente, de exemplu, pot reduce semnificativ consumul de energie, datorită ventilării automate, concomitent cu o creștere a confortului utilizatorilor clădirii.

Fațadele active din punct de vedere climatic furnizate de GEZE

Soluții de rețea furnizate de GEZE pentru fațade inteligente

Soluții de rețea furnizate de GEZE pentru fațade inteligente

În calitatea sa de furnizor de sisteme, GEZE combină sistemele de siguranță și componentele tehnice de acționare pentru uși și ferestre în vederea creării de soluții inovatoare interconectate și modulare. Interacțiunea inteligentă dintre motoarele de acționare a ferestrelor automatizate și senzorii speciali care detectează factorii externi de mediu și climatul încăperii permite obținerea unei fațade „active din punct de vedere climatic” interconectate. Aceasta contribuie la eficiența energetică, de exemplu, prin deschiderea automată a ferestrelor în timpul unei nopți calde de vară.

Protecția antisolară joacă, de asemenea, un rol important în asigurarea echilibrului energetic al clădirii și a stării de bine a utilizatorilor clădirii. Se pot utiliza, de exemplu, centrale de comandă, în funcție de vreme, pentru comanda sistemelor de protecție antisolară. Fațadele active din punct de vedere climatic îmbunătățesc, de asemenea, calitatea aerului in încăperi: aceasta este monitorizată prin intermediul unor senzori de CO2, fiind verificat climatul încăperii și asigurându-se reducerea curenților de aer prin aerisirea prin fante. În sfârșit, dar nu în cele din urmă, fațadele active din punct de vedere climatic asigură operarea în siguranță. Ferestrele și jaluzelele sunt închise automat în caz de furtună, iar prin închiderea programată a ferestrelor se evită lăsarea neintenționată a ferestrelor deschise.

Broșura Integrarea sistemelor GEZE, ușurată (PDF | 3.13 MB)

Sistemele de acționare GEZE pentru ventilarea naturală și evacuarea fumului şi a căldurii

Motoarele de acționare a ferestrelor GEZE asigură deplasarea unei game variate de ferestre – fie pentru ventilarea naturală, fie ca soluții de alimentare cu aer sau evacuare a aerului pentru o evacuarea naturală sigură și rapidă a fumului (NRA și RWA). În cazul fațadelor vitrate moderne, unitățile noastre de acționare pot fi utilizate, de exemplu, pentru deschiderea automată a ferestrelor și elementelor de fațadă foarte mari și grele (de până la 250 kg), precum și a ferestrelor cu deschidere în plan paralel (PAF), chiar și în cazul unor solicitări ridicate, cauzate de vânt.

În cazul unui incendiu, evacuarea fiabilă a fumului este vitală pentru supraviețuirea oamenilor. Pe lângă funcția de evacuare a fumului şi a căldurii, instalațiile de evacuare a fumului și căldurii cu magistrală de date digitală permit vizualizarea semnalelor de feedback de la motoarele de acționare a ferestrelor și interconectarea altor componente, cum ar fi senzorii de vânt și de ploaie, senzorii de temperatură și butoanele de ventilare. Soluțiile de evacuare a fumului și căldurii pot fi, de aceea, utilizate pentru ventilare – pe lângă utilizarea în caz de incendiu, acestea putând fi utilizate și în alte scopuri.

Interconectarea pentru o „clădire inteligentă”

Soluțiile furnizate de GEZE își pot aduce o contribuție majoră la transformarea clădirilor în „clădiri inteligente”. Modulele de interfață permit integrarea produselor GEZE în standardele de comunicații BACnet și KNX utilizate pe scară largă la nivelul sistemelor de comandă a clădirii. Mai mult decât atât: sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit permite controlul fiabil și monitorizarea tuturor produselor conectate.

Prin intermediul unor sisteme individuale interconectate, cum ar fi senzori de fum, ferestre automatizate, soluții de acces etc., aceste sisteme comunică permanent între ele. Aceasta permite unei clădiri inteligente să „învețe” modelele comportamentale ale utilizatorilor clădirii și să reacționeze în mod inteligent la acestea. Posibilitatea accesării de la distanță oferă un avantaj major în special administratorilor de clădiri.

Motoare de acționare a ferestrelor GEZE integrate în sisteme pentru clădiri KNX

Motoare de acționare a ferestrelor GEZE integrate în sisteme pentru clădiri KNX

Conectarea la magistrala de date KNX a clădirii

Dintre componentele tehnice pentru ferestre, modulul de interfață IQ box KNX permite ventilarea naturală controlată și integrarea directă a motoarelor de acționare a ferestrelor din seria GEZE IQ windowdrive în sistemele KNX pentru clădiri. Modulul IQ box KNX accesează componenta inteligentă a motoarelor de acționare a ferestrelor și raportează informații, cum ar fi lățimea de deschidere, sistemului de management al clădirii. Se pot integra senzori suplimentari, cum ar fi cei de măsurare a calității aerului, de ploaie, de vânt și de siguranță pentru ferestre, în aceste soluții de sistem KNX. Astfel, ferestrele automatizate pot fi controlate inteligent și monitorizate, în interconexiune cu sistemele de umbrire, încălzire și climatizare.

Interconectarea prin intermediul BACnet

Modulul de interfață GEZE IO 420 asigură accesul la lumea sustenabilă a BACnet. Sistemele inteligente pentru uși și ferestre pot fi astfel interconectate la nivelul clădirilor pe baza standardului de comunicații BACnet.

Prin GEZE Cockpit, GEZE furnizează un sistem complet de automatizare a clădirii BACnet. Acesta permite vizualizarea, monitorizarea și controlul fiabil al produselor automatizate GEZE. GEZE Cockpit poate funcționa atât ca sistem independent de automatizare a clădirii, cât și integrat într-un sistem supraordonat de management al clădirii.

Mai multe despre GEZE Cockpit

Expertiza de specialitate pentru fațade inteligente

GEZE sprijină arhitecții în cursul proiectării și întocmirii documentației de execuție pe baza numeroșilor ani de experiență și expertizei de specialitate de care dispune în vederea creării de concepte personalizate pentru fațade inteligente!

Fațadele sunt foarte importante pentru aspectul și stilul unei clădiri, astfel că GEZE furnizează soluții excelente pentru arhitecți – și totul dintr-o singură sursă. GEZE contribuie, de asemenea, la îndeplinirea unei game variate de cerințe cu privire la clădiri: accesibilitate, eficiență energetică, protecție împotriva incendiilor, căi de evacuare, precum și stil și confort, de exemplu.

Sprijinirea prin furnizarea de calculații pentru ferestre și automatizarea clădirii

GEZE Win Calc: instrument de calcul pentru componentele tehnice pentru ferestre ce permite calcularea soluțiilor de ventilare manuală, ferestrelor de ventilare acționate electric, ferestrelor de evacuare a fumului și a căldurii, precum și unităților de evacuare naturală a fumului și a căldurii și proiectarea centralelor de comandă corespunzătoare cu curent de avarie. Este posibilă și calcularea unităților de acționare cu cursă configurabilă și a altor soluții speciale. Sunt disponibile rapoarte ale calculațiilor și liste de piese de schimb în vederea documentării.

Soluții de service personalizate și asistență complexă

GEZE asigură valoare adăugată printr-o asistență unică pentru clienți de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor sale. GEZE asigură diferite servicii, cum ar fi montajul, pachetele post-vânzare, mentenanța și reparațiile. GEZE asigură, de asemenea, consultanță cu ocazia reabilitării, modernizării sau retehnologizării clădirilor existente.