Subiecte

Sisteme de siguranță pentru ferestre – design sigur al ferestrelor acționate prin forță

Știați că riscul de producere a unui accident în casă este mai mare decât acela de producere a unui accident în trafic? Aceasta, conform cifrelor de ultimă oră furnizate de birourile de statistică. Însă multe pericole pot fi minimizate. De exemplu, ferestrele automate pot fi proiectate în condiții de siguranță cu sisteme de protecție conforme cu clasele de protecție aplicabile, cum ar fi protecție împotriva prinderii, foarfecă de siguranță, sistem de senzorii și module de siguranță.

Identificați zonele de pericol din jurul ferestrei – creșteți siguranța ferestrei

Zonele periculoase ale ferestrelor automate

Zonele periculoase ale ferestrelor automate

Ferestrele sunt puncte de intrare prin efracţie preferate în rândurile hoților. Termenul de „siguranța ferestrelor” este înțeles în sensul de protecție mecanică împotriva efracției. Barele la ferestre, broaștele pentru ferestre și încuietorile cu mâner sunt proiectate pentru a face intrarea prin efracție din exterior mai dificilă sau imposibilă. Dar oamenii uită adesea următorul aspect: ferestrele au nevoie de mai multe măsuri de siguranță decât simpla protecție antiefracție. Canaturile ferestrelor pot, de exemplu, să se deschidă brusc în condiții de vânt sau să cadă în timpul curățării, producând leziuni. Sau ce se întâmplă dacă o persoană este ieșită în afară pe fereastră, iar fereastra este în modul de închidere automată? Sau dacă un copil își pune degetele pe o muchie de închidere? „Sistemele de siguranță pentru ferestre” sunt concepute în vederea protejării împotriva unor astfel de răniri grave.

Pericole potențiale generate de ferestrele automate

 • Acţionarea automată la deschidere sau închidere poate prinde/strivi membrele sau poate cauza producerea unui impact
 • Defectarea unei componente, cum ar fi căderea/cedarea unui canat de fereastră

Măsuri de protecție pentru o siguranță mai mare a ferestrelor

Ferestrele acționate prin forţă necesită măsuri speciale de protecție.

Ferestrele acționate prin forţă necesită măsuri speciale de protecție.

Se prevăd adesea elemente de siguranță pe ferestrele automatizate cu sistem de acționare. Sistemele de siguranță pentru ferestre trebuie să detecteze prezența unei persoane sau unui obiect pe traseul de deschidere sau închidere și să întrerupă apoi mișcarea în curs. În cazul unei defecțiuni, trebuie să se prevină totodată deschiderea bruscă sau căderea ferestrei. Acest lucru se realizează prin intermediul sistemelor mecanice de protecție - în cazul ferestrelor basculante cu balamale la partea inferioară și deschidere spre interior, aceasta se poate face prin intermediul foarfecelor de prindere și curățare sau al foarfecelor de siguranță.

Legea privind siguranța produselor, reglementările și standardele privind siguranța ferestrelor

Siguranța ferestrelor este valabilă atât pentru ferestrele acționate manual, cât și pentru cele acționate prin forţă.

Siguranța ferestrelor este valabilă atât pentru ferestrele acționate manual, cât și pentru cele acționate prin forţă.

Eventualele zone de pericol de la ferestre trebuie reparate.

Eventualele zone de pericol de la ferestre trebuie reparate.

Ferestrele automatizate acționate prin forţă sunt mașini conform celor definite prin Directiva europeană referitoare la mașini MRL 2006/42/CE. La nivelul Uniunii Europene, ele asigură un nivel standardizat de protecție pentru mașini în vederea prevenirii accidentelor. Obiectivul este acela de „asigurare a siguranței și sănătății persoanelor, în special a angajaților și utilizatorilor, precum și a animalelor de companie și obiectelor, dacă este cazul, în special în ceea ce priveşte operarea mașinilor”. Directiva privind echipamentele electrice este implementată în Germania prin intermediul Legii privind siguranța produselor (ProdSG) și Ordonanței privind mașinile (9. ProdSV) bazată pe aceasta.

Standardele de produs pentru ferestre

Funcțiile suplimentare de siguranță care asigură protejarea utilizatorilor ferestrelor și ușilor împotriva pericolelor generate de o operare necorespunzătoare, utilizare sau defecțiune de sistem sunt acoperite prin standardul de produs pentru ferestre EN 14351-1. Foarfecele de prindere și curățare sau foarfecele de siguranță, mecanismele de blocare în poziție și limitatoarele de deschidere sunt componente mecanice adecvate pentru prevenirea accidentelor și pericolelor.

Inclusiv ferestrele acționate prin forță pot intra sub incidența domeniului de utilizare a standardului de produs EN 14351-1. Norma EN 60335-2-103 este valabilă pentru siguranța unităților de acționare cu motor electric utilizate.

Evaluarea riscurilor și stabilirea claselor de protecție pentru ferestrele acționate prin forță

Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor în cursul proiectării clădirii pentru determinarea potențialului de periclitare generat de o fereastră acționată cu motor și implementarea subsecventă a măsurilor de protecție corespunzătoare. Instalatorul ferestrei efectuează această evaluare în conformitate cu Directiva referitoare la Mașini și pe baza următoarelor date:

 • Situația de montaj
  Ferestrele automatizate a căror muchie inferioară a canatului se află la cel puțin 2,5 m deasupra podelei sau care au un intrados nu necesită elemente suplimentare de protecție. Ferestrele liber accesibile a căror muchie inferioară a canatului se află la mai puțin de 2,5 m de podea prezintă riscuri mai mari şi impun efectuarea unei analize a riscurilor.
 • Tipul de încăpere
  Clădirile de birouri, spațiile de locuit, grădinițele, școlile sau spitalele și alte instituții de sănătate sunt evaluate diferit. La urma urmei, persoanele care necesită protecție și care folosesc camera, de exemplu, copiii din instituțiile de învățământ, sunt considerate mai puțin conștiente de riscuri decât un grup de utilizatori care este pe deplin familiarizat cu echipamentele pentru ferestre.
 • Comanda/operarea
  O fereastră automatizată cu comandă centralizată, cum ar fi prin intermediul unor sisteme de comandă în caz de ploaie și vânt sau al unui sistem de management al clădirii, este considerată a fi mai periculoasă decât o fereastră acționată manual cu buton cu cheie SCT și contact vizual cu fereastra.

Rezultatele evaluării instalatorului dau clasa de protecție pentru fereastra respectivă și măsurile de reducere a riscurilor care urmează să fie implementate:

 • Clasa de protecție 0: nicio măsură
 • Clasa de protecție 1: avize de avertizare
 • Clasa de protecție 2: de exemplu, semnale
 • Clasa de protecție 3: de exemplu, regim cu butoane
 • Clasa de protecție 4: de exemplu, sistem de senzori, cum ar fi senzori cortină

Sistemele de siguranță pentru ferestre furnizate de GEZE

Ferestrele acționate prin forță sunt considerate utilaje.

Ferestrele acționate prin forță sunt considerate utilaje.

Sistemele de siguranță pentru ferestre de la GEZE sunt soluții speciale care asigură siguranța utilizatorilor și protejarea persoanelor împotriva pericolelor în legătură cu ferestrele automatizate.

Protecție împotriva prinderii pentru ferestrele acționate prin forță

De exemplu, soluțiile de senzori de la GEZE ajută ferestrele cu comandă automată să garanteze siguranța ferestrei prevăzută în funcție de clasele de protecție și standardele DIN. Aceste componente protejează în mod fiabil împotriva pericolelor care apar datorită marginilor care pot prinde și tăia și asigură că sistemele de ferestre sunt sigure pentru toți utilizatorii clădirii în timpul operării zilnice. Acest lucru este deosebit de împortant în clădiri precum școli, grădinițe și spitale, precum și în clădiri deschise publicului, cum ar fi locurile de întâlnire și spațiile comerciale. În special aici trebuie să ne asigurăm că utilizarea necorespunzătoare a ferestrelor sau neglijența nu duc la rănirea persoanelor.

Siguranța ferestrelor basculante cu balamale la partea inferioară

Când acționările sunt utilizate pentru activarea ferestrelor basculante cu balamale la partea inferioară (deschidere/închidere), există pericolul potențial de cădere a canaturilor ferestrei. Din acest motiv, GEZE impune utilizarea de foarfeci de siguranță separate de la GEZE, care nu sunt conectate la acționare. Foarfecele de siguranță de la GEZE asigură o conexiune fixă permanentă între toc și canat – independentă de acționare. Fereastra basculantă cu balamale la partea inferioară este protejată în siguranță împotriva căderii numai atunci când sunt folosite foarfecele de siguranță de la GEZE (tip 35 sau tip 60). Fereastra basculantă cu balamale la partea inferioară nu trebuie acționată dacă lipsește foarfeca de siguranță.

Căderea canaturilor ferestrei poate reprezenta un pericol serios pentru viața, pentru membrele sau persoanele aflate în apropierea ferestrei. Din acest motiv, utilizarea foarfecelor de siguranță de la GEZE este obligatorie atunci când sunt utilizate acționări de la GEZE la ferestre basculante cu balamale la partea inferioară. Acestea asigură totodată fereastra dacă se defectează componente, cum ar fi un lanț rupt pe o acționare sau o balama crăpată a ferestrei.

Accesaţi Sistemele de siguranță pentru ferestre GEZE

Sistem de siguranță pentru ferestre GEZE prin intermediul foarfecii de siguranță

Foarfecele de siguranță previn căderea necontrolată a canaturilor ferestrelor mari și grele în poziția de basculare în cazul unei defecțiuni neașteptate. Foarfecele de siguranță intervin pentru a prelua sarcina doar dacă se defectează unitatea de acționare.

Sistemele GEZE de siguranță pentru ferestre automatizate

Sistemele GEZE de siguranță pentru ferestre cu senzori

Siguranța ferestrelor prin intermediul senzorului cu scaner laser

Siguranța ferestrelor prin intermediul senzorului cu scaner laser © GEZE GmbH

Practic, ferestrele automate pot fi controlate prin intermediul unor sisteme de comandă în caz de ploaie/vânt sau al sistemului de management al clădirii, fără contact vizual. Acționarea automată este însoțită însă de riscul rănirii persoanelor de muchiile ferestrelor. Ferestrele respective pot fi asigurate prin intermediul senzorilor în funcție de situația specifică de montaj, de tipul de fereastră și de circumstanțele structurale. Senzorii - fie că este vorba despre senzori cortină sau despre scanere cu laser - permit o protecție pe scară extinsă a ferestrelor individuale sau a mai multor ferestre.  Dacă ferestrele sunt acționate automat, o amenajare de protecţie dezactivează fiabil unitatea de acționare. Diferitele soluții cu senzori pot fi integrate discret în fațade, plafoane sau elementele tocurilor.

Gama GEZE acoperă sistemele fără atingere de protecție împotriva prinderii pentru diferite tipuri de ferestre, fie ele cu deschidere spre interior sau spre exterior. În funcție de tipul de fereastră și de poziția de montaj, o anumită fereastră poate fi asigurată prin intermediul unui senzor adecvat - fie că este vorba despre o cortină activă cu infraroșu, fie despre un scaner cu laser. Diferitele tipuri de sisteme de senzori împreună cu modulele de siguranță permit protejarea muchiilor de închidere individuale sau a unor întregi secțiuni ale fațadei.

Variantele de asigurare cu cortină optică activă cu infraroșu GC 339+ și scaner cu laser GEZE LZR_I100 prezentate mai jos sunt cu titlu de exemplu.

Planificare profesională a ferestrelor: Asistență specifică fiecărei clădiri încă de la început

GEZE asigură sprijinul necesar în cursul proiectării ferestrelor automatizate și furnizează asistență cuprinzătoare – încă din faza de elaborare a proiectului tehnic și de analizare a riscurilor. Soluțiile optime pentru siguranța ferestrelor din punct de vedere funcțional și eficiente din punct de vedere al costurilor sunt întotdeauna adaptate la condițiile specifice locației.

Avantajele sistemelor de siguranță pentru ferestre:

 • Protecție de încredere împotriva pericolelor generate de muchiile ferestrelor automate, care pot prinde sau tăia prin forfecare. Este asigurat un standard ridicat de siguranță prin care, de exemplu, se previne defectarea neidentificată sau intervenția neautorizată asupra senzorilor.
 • Sistemele fără atingere: prin utilizarea de senzori fără atingere, fereastra se retrage automat atunci când recepționează un semnal de la senzori, prevenindu-se astfel lovirea persoanelor.
 • Aspect discret: senzorii și foarfeca de siguranță pot fi integrate în fereastră, astfel încât să nu fie afectată estetica produselor.

Linia fierbinte pentru arhitecți

Consultanții noștri pentru proiecte sunt disponibili prin intermediul liniei telefonice directe pentru arhitecți GEZE (luni – joi: 9:00 - 16:00 / vineri: 9:00 - 15:00), pentru a vă oferi informații detaliate și sfaturi despre produsele noastre și utilizarea acestora. Contactați-ne la +49 (0)7152/203-112.

Soluții personalizate, montaj simplu și instruire

La montajului ferestrelor acționate prin forţă, instalatorii trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru minimizarea pericolelor potențiale.

 • Pachete personalizate: datorită flexibilității asigurate la selectarea componentelor, se pot concepe pachete cu grad ridicat de personalizare, care să ofere soluția perfectă pentru orice nevoie a clienților.
 • Montaj simplu: Componentele de protecție sunt livrate într-o carcasă compactă, gata cablată. Montajul simplu necesită doar conectarea motorului de acționare a ferestrei, tensiunii de alimentare și senzorilor.
 • Totul dintr-o singură sursă: Întregul sistem este disponibil dintr-o singură sursă. Procesatorii și/sau distribuitorii au un singur punct de contact pentru toate componentele sistemului.

Instalațiile GEZE îndeplinesc toate cerințele de siguranță

Utilizatorii pot conta pe faptul că instalațiile GEZE îndeplinesc toate cerințele de siguranță.

În plus, GEZE le furnizează clienților săi totul dintr-o singură sursă: motoare de acționare a ferestrelor, senzori, foarfeci, servicii de montaj și post-vânzare.

Chiar și atunci când în ecuație intră cerințe suplimentare cu privire la ferestre, cum ar fi o instalație de evacuare a fumului şi a căldurii, o interconectare a ferestrelor și ușilor etc., GEZE vă poate sprijini.