Cunoștințe despre produse

Proiectare fiabilă pentru uși multifuncționale – GEZE vă poate ajuta!

În general, ușile trebuie să îndeplinească o varietate de nevoi. De aceea, proiectarea ușilor este o sarcină complexă. Numărul mare de uși integrate în proiectele de anvergură poate deveni greu de gestionat. Chiar și pentru profesioniștii cu experiență în construcții este dificil să identifice soluțiile corecte de uși și să transmită cereri de ofertă conforme. Pasul cel mai important este de a clarifica cât mai devreme toate nevoile și funcțiile de siguranță aplicabile. Reproiectarea ușilor complexe sau realizarea unor ajustări tehnice ulterioare necesită timp, costă bani și creează stres. În această privință, proiectanții pot apela la specialişti, pentru consiliere.

Tehnologia pentru uși și cerințele standard au trecut prin transformări profunde

De multe ori, ușile trebuie să îndeplinească funcții diferite, mai ales în clădiri publice, în spitale și în centre comerciale. De exemplu, trebuie să asigure accesul fără obstacole și să fie ușor de utilizat de orice persoană. Trebuie să asigure protecție antium și să se închidă automat în cazul unei alarme de incendiu. Trebuie să ajute la controlul accesului sau să poată fi conectate la un sistem antiefracție sau la serviciile din clădire. Ori pot face parte dintr-o instalaţie de evacuare a căldurii și a fumului și trebuie să se deschidă automat în caz de incendiu. În domeniul tehnologiei pentru uși apar tot mai multe opțiuni moderne, mai ales digitale. Cerințele impuse de legislația din domeniul construcțiilor sau de tehnologia de siguranță și cerințele funcționale sunt, de asemenea, în creștere. Prin urmare, problema ușilor nu este numai una complexă, ci deseori și complicată.

Uneori, o singură ușă poate combina până la 50 de caracteristici.

GEZE, expert în materie de siguranță

Pentru ușile complexe sunt necesare responsabilități de montaj clare

Golurile pentru uși complexe în construcțiile la roșu. Coordonarea globală a diferitelor specialități reprezintă deseori o problemă în etapa de montaj. Fără o bună coordonare, cablajul ușilor poate rămâne nefinalizat.

Golurile pentru uși complexe în construcțiile la roșu. Coordonarea globală a diferitelor specialități reprezintă deseori o problemă în etapa de montaj. Fără o bună coordonare, cablajul ușilor poate rămâne nefinalizat.

În general, de proiectarea ușilor se ocupă arhitecții. Aceasta poate fi însă o provocare majoră în cazul ușilor cu funcții multiple și cu componente electrice. De exemplu, dacă pentru un proiect este nevoie de sute de uși diferite (sau mai multe), cu cerințe foarte diferite. În astfel de cazuri, este important să se determine din timp cine este responsabil cu coordonarea, tehnologia de siguranță și de cablare. În caz contrar, este posibil ca ușile și componentele să fie livrate și montate, dar să nu fie cablate corespunzător, deoarece nimeni nu se simte responsabil pentru acea operațiune. Efectuarea de ajustări sau renovări pe șantierul într-o etapă ulterioară poate fi costisitoare și de durată.

Proiectarea ușilor înseamnă coordonarea promptă a cererilor și a solicitărilor.

Proiectarea promptă a ușilor ar fi de mare ajutor. La modul ideal, ateliere la care să participe arhitectul, proprietarul clădirii și experți în materie de uși ar trebui integrate cât mai devreme posibil în faza de proiectare. Acestea ar trebui să ofere răspunsuri la următoarele întrebări: Cine ar trebui să poată folosi ușa, când și în ce formă? Care sunt nevoile tehnice aplicabile pentru construcția respectivă (protecție împotriva incendiilor, ieșire de urgență, evacuarea fumului şi a căldurii)? Care sunt nevoile în materie de protecție fonică, confort și design? Această abordare ajută la identificarea conflictelor între solicitările și așteptările diferitelor părți implicate. În plus, se poate determina, dacă se vor genera cheltuieli tehnice majore. De exemplu, dacă o ușă este deosebit de lată sau înaltă, va fi dificilă securizarea acesteia și asigurarea accesibilității. În acest caz, specialiștii trebuie să ofere informații despre alternativele existente: „Ce-ați spune, dacă am realiza ușa altfel? Aceste alternative sunt mai ușor de realizat în ceea ce privește cerințele tehnice.” Proiectarea atentă asigură implementarea mai rapidă, fără probleme și, în general, cu costuri mai mici în faza de construcție.

Listele de uși sunt un instrument de planificare insuficient

În opinia experților, metodele clasice de planificare a ușilor folosind listele de uși în format tabelar nu mai sunt suficiente. În anumite cazuri, o singură ușă poate combina până la cincizeci de caracteristici. Listele de uși nu pot determina însă fezabilitatea şi nu pot stipula responsabilitățile. Fiecare specificație nouă adăugă componente tehnice și, în general, un cablaj adițional. Deseori, acest lucru poate intra în conflict cu ideile arhitectului, care, în mod tradițional, nu este responsabil de proiectarea sistemului electric. Pe de altă parte, persoanele care se ocupă de proiectarea instalațiilor electrice nu participă de regulă la proiectarea ușilor. Nomenclatorul onorariilor pentru arhitecți și ingineri (HOAI) indică faptul că aceste persoane nu sunt plătite pentru acest tip de activitate. Prin urmare, ușile complexe nu sunt abordate deloc în faza de proiectare.

Însă ușile „incomplete” reprezintă o problemă de siguranță

Atunci când textul pentru specificații se bazează pe liste de uși nerevizuite, iar componentele sunt livrate în conformitate cu acestea, nu rareori întâlnim următorul scenariu: Un lăcătuș montează ușa, însă nu se atinge de cablaj. Un electrician instalează cablajul pentru ușă, însă nu îl conectează la componentele ușii. Pentru că, în mod tradițional, aceste operațiuni nu fac parte din sarcinile acestor lucrători. Montatorul se ocupă de comenzile specializate, însă nu înțelege conceptul global al ușii. Iar la final, este posibil ca ușa să nu fie complet finalizată și să nu funcționeze așa cum se așteaptă proprietarul clădirii. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că deseori este subestimată coordonarea între diferitele specialități.

Însă ușile incomplete generează riscuri de securitate. Acest lucru poate constitui o problemă, dacă funcțiile individuale au fost testate, fără a testa însă funcția globală a ușii. Ușa se poate închide în caz de incendiu, dar s-ar putea să nu se deschidă apoi ca ușă de ieșire de urgență. Sau sistemul de protecție împotriva incendiilor, care ar trebui să controleze centralizat toate ușile din clădire în caz de pericol, nu funcționează. Este posibil să fie necesare renovări sau alte ajustări pentru a rezolva ulterior acest tip de probleme tehnice. Deseori vor surveni astfel întârzieri pe șantier, costuri ridicate sau pierderi de venituri.

Proiectarea multidisciplinară a ușilor ca factor de succes pentru ușile multifuncționale

Cea mai bună cale de a contracara aceste probleme este proiectarea promptă, detaliată și coordonată a ușilor! Compania noastră oferă întotdeauna consiliere aprofundată pentru a-i ajuta pe clienți în faza de proiectare și de execuție a ușilor. Vă oferim asistență pe parcursul fazei de design, în coordonare cu proiectantul serviciilor tehnice pentru clădire sau cu proiectantul instalației electrice. În plus, colaborăm cu toate părțile interesate pe parcursul tuturor fazelor de construcție, inclusiv cu lăcătuși, electricieni și montatori. Portofoliul nostru acoperă întregul ciclu de viață al ușii: de la mentenanță, renovare sau reutilizare – până la eliminare, dacă acest lucru este necesar.