Soluții personalizate de instalație de evacuare a fumului și a căldurii și de sistem de căi de salvare pentru noul campus DFB

Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) are un cămin nou: campusul DFB din Frankfurt am Main servește drept centru de antrenamente, conferințe și administrare. Evident că siguranța este principala noastră prioritate. Soluțiile noastre personalizate de instalație de evacuare a fumului și a căldurii și de sistem de căi de salvare îndeplinesc aceste cerințe ridicate - și bineînțeles și reglementările corespunzătoare privind legislația în domeniul construcțiilor. 

Protecție preventivă contra incendiilor și instalație de evacuare a fumului și a căldurii în campusul DFB

Protecția preventivă contra incendiilor trebuie să prevină formarea incendiilor și în caz de incendiu să încetinească răspândirea lor, precum și să protejeze persoanele, clădirile și bunurile materiale. Pentru a evacua în caz de incendiu fumul și gazele emanate de incendiu cât de repede posibil din clădiri spre exterior, sunt prevăzute legal instalații de evacuare a fumului și a căldurii (RWA). Aceasta este reglementată, printre altele, în regulamentele privind construcțiile de la nivel de land federal, precum și în standardele DIN „DIN 18232-2 Sisteme de control a fumului și căldurii - Partea 2: Instalații naturale de evacuare a fumului (NRA); măsurare, cerințe și montaj” și DIN EN 12101 „Sisteme de control a fumului și căldurii”. 

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE INSTALAȚIA DE EVACUARE A FUMULUI ȘI A CĂLDURII (RWA)

Soluție personalizată de instalație de evacuare a fumului și a căldurii specială pentru sala de fotbal DFB

Sala de fotbal DFB cu joc de umbre pe terenul de joc și privire asupra structurii de plafon.

Instalațiile de evacuare a fumului și a căldurii din sala de fotbal folosesc ascensiunea termică. © Getty Images

Instalațiile de evacuare a fumului și a căldurii din sala de fotbal DFB folosesc ascensiunea termică prin orificii în zona superioară a fațadei, pentru a garanta o evacuare rapidă a fumului și o eliminare țintită a căldurii. Din cauza volumului enorm de aer aici a fost nevoie de o gură pentru admisia ulterioară înaltă. O provocare deosebită au reprezentat cele 22 guri de admisie a aerului proaspăt pentru RWA ale sălii de fotbal DFB, deoarece se află la o înălțime de 18 metri. În plus, elementele de aer proaspăt fiecare de cca. 5 m² trebuie să se deschidă și să se închidă rapid și sigur în caz de incendiu, chiar și la încărcare din vânt iminentă. Pentru aceste provocări am găsit o soluție personalizată de instalație de evacuare a fumului și a căldurii: acționarea noastră cu tijă pentru solicitări mari E 3000 Syncro se potrivește îndeosebi pentru utilizarea la suprafețe grele de fațade și ochiuri mobile ale luminatoarelor, deoarece ele dispun de o forță foarte ridicată de tragere și apăsare. În plus, consolele fabricate special pentru sala de fotbal DFB amortizează sarcinile în corpul de construcție. Per fiecare element asigură două acționări cu tijă de tipul E 3000 Syncro deschiderea și închiderea sigură a gurilor de admisie aer proaspăt pentru RWA corespunzător DIN 1055-4 Încărcări din vânt. 

Acționările E 3000 Syncro la cele 22 elemente impun o preluare de curent electric mare de câte 10 A per element. Pentru a pune la dispoziție această putere, sunt utilizate 4 centrale de comandă în caz de urgență MBZ 300 72 Ah cu legare în rețea.

Avantajele acționărilor cu tijă E 3000:

 • Acționare cu tijă robustă și rezistentă la coroziune, cu amortizare încorporată a poziției de capăt
 • Adecvat îndeosebi pentru ferestre foarte grele în zona acoperișului
 • verificat ca aparat de evacuare a fumului și a căldurii cu acțiune naturală (NRWG) conform EN 12101-2
 • ideal pentru instalații de evacuare a fumului și a căldurii (RWA), precum și pentru utilizarea în sistem de evacuare a aerului uzat și pentru ventilare naturală
 • opțiuni de montaj multilateral pe muchiile de închidere principale sau secundare prin console complete
 • Carcasele de aluminiu decente se integrează optim în arhitectură
Powerturn cu scanerul laser GC 342 asigură siguranță și confort în zona de intrare.

Powerturn cu scanerul laser GC 342 asigură siguranță și confort în zona de intrare. © Getty Images

Pentru fațada campusului DFB a fost competentă Pimeks Metallbau din Turcia cu sucursala ei germană. Astfel, pe toată derularea proiectului au fost necesare în mod repetat programări online cu suportul tehnic din centrala din Ankara în scopul consultării. Deoarece persoana noastră de contact GEZE a fost disponibilă în orice moment chiar la și la fața locului, de la proiectare până la execuție, am putut să contribuim decisiv pentru siguranța desfășurării și respectarea planului pentru durata de execuție.

MAI MULTE DESPRE ACȚIONAREA CU TIJĂ E 3000

GEZE a dovedit o competență înaltă de soluție în campusul DFB. Acest lucru nu se aplică numai în ceea ce privește tehnologia ușilor și tehnologia de siguranță, ci și în ceea ce privește asistența de încredere pe întreaga durată a proiectului, de la planificare până la execuție, având o persoană de contact disponibilă la fața locului.

Marcus Pfeifer, director tehnic și membru al conducerii la Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH din Frankfurt, care a realizat proiectul remarcabil ca antreprenor general pentru DFB.
Zona pentru conferințe de presă în centrala DFB cu ieșire de urgență în fundal.

Montajul sub tencuială al centralei ușii TZ 320 se integrează fără cusur în designul încăperii. © Getty Images

Sistem de căi de salvare (RWS) la ușile de exterior

Căile de evacuare și salvare sunt importante în complexe mari de clădiri, precum campusul DFB, pentru a garanta echipalor de intervenție accesul rapid în caz de urgență și pentru a facilita o evacuare sigură. Centralele noastre de uși TS 320 pentru sisteme de căi de evacuare asigură ieșirile secundare ale campusului DFB împotriva deschiderii neautorizate și în caz de urgență garantează o deblocare de urgență a ușilor. Totodată, ele garantează accesul autorizat prin deblocare pe durată scurtă printr-un sistem de control al accesului. 
În plus, am pregătit o soluție digitală de legare în rețea a terminalului RWS, care facilitează o vizualizare și o comandă centralizată.

Produse și soluții

Alte avantaje ale centralelor ușii TZ 320:

 • Ele corespund directivelor privind sisteme de blocare electrice ale ușilor în căi de evacuare (directiva privind blocările electrice ale ușilor de pe căile de evacuare), precum și standardului european EN 13637 (instalații pentru uși de evacuare acționate electric în căi de evacuare)
 • Ele oferă regimurile de funcționare blocat, cu deblocare permanentă, deblocat pe durată scurtă
 • ieșiri de releu programabile
 • afișaje LED integrate pentru alarmă, blocare și starea ușii
 • contor temporizat pe săptămână integrat și funcție de ecluză