Subiecte

Răcirea nocturnă automată – ventilarea eficientă energetic a clădirii

Ventilarea intensivă prin intermediul ferestrelor în timpul nopții este o metodă eficientă energetic și din punct de vedere al costurilor de răcire a clădirilor în timpul verii. Componentele tehnice corecte ale ferestrelor sunt esențiale pentru răcirea nocturnă comandată automat.

Performanțe reduse din cauza căldurii

Încăperile să încălzesc rapid în timpul verii – în special în cazul unor fațade cu suprafețe vitrate mari.

Încăperile să încălzesc rapid în timpul verii – în special în cazul unor fațade cu suprafețe vitrate mari. © Exorbitart / GEZE GmbH

Birourile, școlile și clădirile publice devin adesea insuportabil de călduroase în timpul verii. Oamenii, echipamentele și sistemele de iluminare emit permanent căldură. În plus, radiația solară fierbinte pătrunde în încăperi prin suprafețele vitrate mari. Oamenii încep să își piardă concentrarea, iar performanțele acestora se diminuează. Clădirea trebuie răcită, astfel încât oamenii aflați în încăpere să se simtă confortabil și să rămână într-o bună formă mentală, în ciuda temperaturilor exterioare ridicate.

Însă sistemele de climatizare sporesc semnificativ nivelul investițiilor, costurile de mentenanță și consumul energetic al unei clădiri. Clădirile de birouri și administrative necesită adesea un consum energetic mai mare pentru răcirea încăperilor primăvara și vara, decât pentru încălzirea acestora toamna și iarna. Sistemele mecanizate de ventilare sunt, de asemenea, consumatori intensivi de energie și, ca urmare a funcționării lor continue, sunt cu adevărat „mari consumatori electrici”.

Ventilarea nocturnă permite economisirea energiei

În schimb, ventilarea naturală controlată permite economisirea unei cantități considerabile de energie. Aceasta exploatează diferențele naturale de presiune dintre cel puțin două deschizături spre exterior ale unei clădiri (de exemplu, ferestre, uși) pentru circularea aerului. Un astfel de gradient de presiune există deja în cazul unor vânturi slabe. Prin urmare, nu sunt necesare ventilatoare acționate electric.

Pentru răcirea nocturnă, ferestrele comandate automat dirijează în timpul nopții spre exterior căldura generată de radiația solară și sursele de căldură din interior și asigură pătrunderea de aer proaspăt, răcoros în interior. Aerul proaspăt pătruns asigură un climat plăcut al încăperii, datorită temperaturii plăcute și unei bune calități a aerului.

Aerul răcoros al nopții ca sursă naturală de răcire

Aerul răcoros al nopții servește drept sursă naturală de răcire – iar aceasta face ca răcirea nocturnă să fie nu doar sustenabilă și eficientă energetic, ci și naturală și ecologică.

În clădirile noi, această formă de climatizare a clădirii este tot mai mult combinată cu activarea masei termice. În componentele masive ale clădirii, cum ar fi plafoanele de beton, sunt amplasate țevi. Prin aceste țevi este circulată apă ca mediu de încălzire sau de răcire. În mod ideal, s-ar putea elimina astfel necesitatea utilizării unor sisteme de climatizare mari consumatoare intensive de energie.

Automatizarea avantajoasă prin intermediul unui sistem central de comandă

Răcirea nocturnă automată: utilă în cazul clădirilor publice

Răcirea nocturnă automată: utilă în cazul clădirilor publice © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Răcirea nocturnă automată este deosebit de adecvată pentru clădiri publice, clădiri de birouri, baze sportive sau școli. În astfel de clădiri mari, ventilarea eficientă energetic, climatul sănătos al încăperilor și monitorizarea stării ferestrelor sunt cerințe esențiale.

Componentele tehnice moderne ale ferestrelor asigură o răcire nocturnă optimă. Aceasta asigură comanda automată a fațadelor vitrate sau grupelor de ferestre atunci când nu se află nimeni în clădire. Un sistem central de comandă permite stabilirea și modificarea cu ușurință a scenariilor de ventilare, precum ar fi perioadele de ventilare.

Concepte cu privire la răcirea nocturnă a clădirilor moderne

Ferestrele moderne cu deschidere în plan paralel facilitează răcirea nocturnă.

Ferestrele moderne cu deschidere în plan paralel facilitează răcirea nocturnă.

Chiar și în cazul fațadelor moderne vitrate cu așa-numitele ferestre cu deschidere în plan paralel, este posibilă răcirea nocturnă automată. În acest caz, fereastra se deschide paralel față de ansamblul exteriorului clădirii, ceea ce face ca aspectul fațadei vitrate să nu fie afectat – de exemplu, prin reflexiile produse în ferestrele înclinate.

În același timp, deschiderea paralelă a ferestrei asigură o circulare optimă a aerului. Aerul răcoros poate pătrunde prin partea inferioară, în timp ce aerul cald, stătut, iese prin partea superioară. Comparativ cu ferestrele înclinate, ferestrele cu deschidere în plan paralel asigură un flux mai mare de aer circulat în condițiile aceleiași lățimi de deschidere.

„Clădiri inteligente” prin interconectare

Funcția de comandă automată a ferestrelor pentru ventilare nocturnă poate fi interconectată cu sistemul de comandă a clădirii, care comandă, de exemplu, jaluzelele, marchizele și storurile, precum și sistemele de încălzire, climatizare, iluminare și alarmă. Dacă sistemul de tehnologie a clădirii astfel automatizat reacționează automat la factorii de mediu și schimbările climatice, aceasta transformă clădirile în „clădiri inteligente”.

Sistemele de comandă inteligente și motoarele de acționare a ferestrelor furnizate de GEZE

Sistemele de comandă automată a ferestrelor furnizate de GEZE permit răcirea naturală nocturnă – indiferent dacă acestea trebuie să deschidă ferestre mici și ușoare sau ferestre de fațadă mari și grele, ferestre de mansardă sau lucarne. Aceasta deoarece motoarele de acționare a ferestrelor pot fi comandate cu precizie și permit o lățime de deschidere reglabilă variabil pentru fiecare fereastră în parte. Aceasta permite adoptarea unor concepte de ventilare personalizate, în funcție de nevoile clienților.

Senzorii asigură o deplină siguranță: detectoarele de prezență monitorizează muchiile de închidere și previn rănirile cauzate de deschiderea și închiderea automată.  Senzorii de vânt și de ploaie transmit semnale în vederea închiderii ferestrelor și protejează ansamblul clădirii împotriva deteriorărilor.

Prin intermediul modulului de interfață IQ box KNX, motoarele de acționare a ferestrelor din seria IQ a GEZE pot fi conectate la magistrala de date KNX a clădirii. Aceasta permite monitorizarea și operarea centralizată a tuturor ferestrelor automatizate.

Cerințe pentru o răcire nocturnă prin intermediul ferestrelor automate

 • Un climat moderat: temperaturile exterioare din timpul nopții trebuie să fie sensibil mai mici decât temperaturile din interiorul clădirii în decursul unei perioade suficiente de timp.
 • O bună calitate a aerului din exterior: nivel redus al mirosurilor, impurităților și prafului fin
 • Protecție antiefracție: ferestrele pot fi comandate separat în zonele accesibile, cum ar fi cele de la parter; protecție prin intermediul unor grilaje sau printr-o construcție specială a ferestrei (ferestre cu deschidere în plan paralel).
 • În condiții de ploaie torențială sau vânt: protecție împotriva factorilor de mediu prin închiderea ferestrelor deschise

Asistență complexă

GEZE sprijină procesul de proiectare și lansarea de licitații prin

 • consultanță privind proiectele
 • texte pentru specificații furnizate arhitecților
 • desene CAD
 • idei de îmbunătățire a eficienței clădirii
 • informații referitoare la utilizarea structurilor fațadelor moderne

Implementarea rapidă și necomplicată a proiectelor

GEZE sprijină procesatorii și instalatorii printr-o gestionare rapidă și necomplicată a proiectelor cu

 • software-ul de configurare WinCalc 2.0 pentru procesatori (program de calcul pentru componentele tehnice ale ferestrelor)
 • consultanță cu privire la protecția fațadei pentru o fațadă frumoasă sustenabilă
 • instrucțiuni de montaj pentru motoare de acționare a ferestrelor