Subiecte

Uşile rezistente la foc sunt accesibile graţie instalaţiilor de blocare în poziție

Ele pot fi destul de deranjante pentru persoanele care trebuie să le utilizeze în mod repetat: ușile rezistente la foc şi de protecţie împotriva fumului trebuie să rămână închise. Excepție fac situaţiile în care acestea sunt echipate cu o instalaţie de blocare în poziție - atunci pot rămâne deschise. Deoarece instalaţiile de blocare în poziție garantează închiderea în condiţii de siguranţă a uşilor în cazul unui incendiu. Fiind vorba despre instalații complexe, mentenanța periodică a acestora este obligatorie.

Ușile rezistente la foc şi de protecţie antifum: necesare, dar adesea enervante

Incendiile pot izbucni rapid, adesea fără să observe nimeni. Izolarea este adesea cea mai eficientă măsură pentru împiedicarea răspândirii fumului letal. Asta înseamnă că pereții ignifugi ai clădirilor trebuie să împiedice cât mai mult timp posibil răspândirea focului și fumului. Totuși, ei pot face asta doar dacă închiderile cu protecție antifoc (ușile rezistente la foc) din pereții de protecție împotriva incendiilor, adică ușile și porțile, sunt închise în cazul unui incendiu. Prin urmare, ușile rezistente la foc trebuie să fie prevăzute cu amortizoare, pentru a se putea închide independent.

Însă ușile sunt deseori greu de deschis. Adeseori, chiar și deschiderea în sine a unei uși poate fi resimțită drept dificilă sau nepractică. Copiii și persoanele cu limitări fizice ar putea avea nevoie de ajutor extern. Pentru aceste persoane, o ușă închisă poate constitui o barieră. De aceea, menținerea deschisă a ușilor pentru un timp îndelungat sau chiar permanent este deseori de dorit în situații de zi cu zi. Însă menținerea mecanică în poziție deschisă a unei uși cu ajutorul unei pene sau al unui cârlig este nerecomandabilă din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor, deoarece într-o asemenea situaţie, amortizorul ușii nu va putea să închidă ușa în cazul unui incendiu.

© GEZE GmbH

Instalaţii de blocare în poziție în loc de pene

Instalaţiile electrice de blocare în poziție omologate sunt mai practice și complet sigure din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor. Ele dezactivează în mod controlat funcția de autoînchidere a unei uși rezistente la foc. Ele mențin ușile rezistente la foc în mod accesibil în poziție deschisă, însă le eliberează automat în cazul unui incendiu, astfel încât amortizoarele ușilor să își poată îndeplini rolul.

Instalaţiile de blocare în poziție sunt sisteme tehnice complicate. Ele constau cel puțin dintr-un detector de incendiu, o alimentare electrică, un dispozitiv de blocare în poziție și un dispozitiv de declanșare. Dispozitivele de blocare în poziție sunt adesea sisteme electromagnetice, cum ar fi magneţi de retenţie în poziție, supape electromagnetice și cuplaje electromagnetice. Magneții de retenţie în poziție au nevoie de contraplăci de retenţie deschisă a uşilor, montate pe perete. Celelalte sisteme sunt integrate deja în amortizorul ușii sau în șina de glisare.

Toate tipurile de dispozitive de blocare în poziție au ceva în comun: ele sunt activate de un detector de incendiu în cazul unei alarme, respectiv de un dispozitiv de declanșare în cazul unei căderi de rețea. Ușa este eliberată, iar apoi este închisă de amortizor. În cazul ușilor cu două canaturi, o reglare intergrată a succesiunii de închidere asigură închiderea corectă a canaturilor. Astfel, rolul de protecție al ușii rezistente la foc este îndeplinit: ușa împiedică răspândirea focului și a fumului.

Ușa poate fi deblocată manual în orice moment

În cazul în care ușa nu trebuie deschisă, oamenii pot interveni în orice moment și pot declanșa manual funcția de blocare în poziție. Aceasta, deoarece autorizația generală a tipului de construcție emisă de către Institutul German pentru Tehnologii în Construcții (DIBt) prevede existența opțiunii unui declanşator manual. Ea poate fi realizată cu un buton de declanșare manuală, care întrerupe curentul de menținere. Acesta trebuie să fie roșu și să fie prevăzut cu inscripția „close door” (închidere ușă). Butoanele trebuie să fie uşor accesibile și să nu fie mascate de uși care blochează accesul. Dacă dispozitivul de blocare în poziție poate fi declanșat prin împingerea ușoară a canatului ușii, nu este necesar un buton de declanșare manuală.

În plus: motoarele de uşă batantă și amortizoarele cu cursă liberă care permit o trecere aproape fără rezistență prin ușile rezistente la foc trebuie avute în vedere ca și componente (dispozitiv de blocare în poziție) ale unui sistem de blocare în poziție; ele pot fi incluse deja în componente ale sistemului de blocare în poziție, cum ar fi alimentarea electrică, dispozitivul de declanșare și detector de incendiu.

Instalaţiile de blocare în poziție ale ușilor rezistente la foc

Ușile rezistente la foc și de protecţie antifum împiedică răspândirea focului și fumului în clădiri. Legislația germană în domeniul construcțiilor reglementează specificațiile pentru aceste sisteme de blocare în poziție. Ușile rezistente la foc şi de protecție antifum trebuie să fie cu blocare automată conform „Directivelor pentru aprobarea dispozitivelor de închidere a compartimentului de incendiu” (Richtlinien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen) promulgate de Institutul German pentru Tehnologii în Construcții (DIBt). Dacă aceste uși sunt menținute deschise, se pot utiliza numai instalţii de blocare în poziţie aprobate oficial. 

Modelul de dispoziție administrativă privind Reglementări tehnice pentru construcții (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, MVV TB) stipulează următoarele: 

„Sistemul de blocare în poziție este un sistem ce constă din dispozitive și/sau combinații de dispozitive capabile să dezactiveze într-o manieră controlată mijloacele de închidere. Dacă dispozitivul de declanșare respectiv este activat în caz de RWA sau de defecțiune sau respectiv dacă este activat prin declanşare manuală, închizătoarele care sunt încă deschise se declanşează automat şi în condiții de siguranță pentru blocarea uşii. O instalaţie sistem de blocare în poziție conține cel puţin 

 • un detector de incendiu sub formă de senzor de fum sau, dacă este necesar, de căldură, 
 • un dispozitiv de declanşare a procesorului de semnale, 
 • o alimentare electrică conectată la o rețea de energie electrică, 
 • un dispozitiv de blocare în poziție conectat la alimentarea electrică și 
 • un buton de declanșare manuală”.

Important: Aceste reglementări pentru instalaţii de blocare în poziție sunt valabile pentru uși batante cu un canat și cu două canaturi în pereți de interior. Instalaţiile de blocare în poziție nu pot fi utilizate la ușile de exterior fără alte măsuri suplimentare. Clasificarea pereților de protecție împotriva incendiilor conform Secțiunii 30 oferă îndrumare cu privire la întrebarea, dacă o anumită instalaţie de blocare în poziție dispune de „Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții”. Dacă sunt necesare clarificări suplimentare, transmiteţi o solicitare de informare către autoritatea superioară competentă de supraveghere în construcții, sub forma unei certificări de design specifică proprietății.

În general, instalaţiile de blocare în poziție sunt recomandate și pentru zona de interior protejată, la uși și ferestre de exterior de protecție împotriva incendiilor. La aceste aplicații trebuie respectate condițiile de operare specificate cu privire la temperatură și umiditate. Cu toate acestea, Institutul German pentru Tehnologii în Construcții (DIBt) recomandă obținerea a cel puțin unei evaluări suplimentare din partea unui expert în domeniul protecției împotriva incendiilor. 

Autorizația generală a tipului de construcție pentru instalaţiile de blocare în poziție

O instalaţie de blocare în poziție necesită o autorizare generală a tipului de construcţie (aBG) ca document justificativ în scopul utilizării în Germania. În acest sens, instalaţia trebuie supusă unei inspecții de tip conform specificațiilor Institutului German pentru Tehnologii în Construcții (DIBt). Acest tip de aprobare este, de regulă, valabil timp de cinci ani și poate fi extins la cerere.

Dacă autorizația generală a tipului de construcție pentru instalaţia de blocare în poziție expiră, montajul acesteia în clădiri nu mai este permis. Instalațiile existente pot fi utilizate în continuare, însă doar dacă îndeplinesc cerințele inițiale și sunt supuse unor lucrări periodice de inspecție și mentenanță. De aceea, operatorii clădirilor trebuie să păstreze protocolul de omologare primit de la compania care a asigurat montajul și dovada legalității utilizării produsului.

În general, se inspectează și se omologhează doar instalaţii complete de blocare în poziție , care includ toate componentele corespunzătoare. Înlocuirea unei componente individuale a unui dispozitiv care nu mai este inclus în lista autorizațiilor generale ale tipului de construcție duce la anularea autorizării de utilizare a întregului sistem de blocare în poziție. După obținerea unei aprobări valabile, trebuie parcurs un nou proces de recepție.

Instalaţiile de blocare în poziție GEZE - compacte și sigure

Ușile rezistente la foc cu o unitate de acţionare trebuie prevăzute întotdeauna cu o instalaţie de blocare în poziție.

Ușile rezistente la foc cu o unitate de acţionare trebuie prevăzute întotdeauna cu o instalaţie de blocare în poziție. © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE vă pune la dispoziție o gamă extinsă de instalaţii de blocare în poziție, acestea fiind concepute special pentru utilizarea în cadrul sistemelor de protecţie preventivă contra incendiilor. Toate sunt inspectate și certificate conform normelor aplicabile și fac obiectul autorizației generale a tipului de construcție emise de către Institutul German pentru Tehnologii în Construcții (DIBt).

Instalaţiile compacte de blocare în poziție marca GEZE constau dintr-un amortizor aplicat și un sistem cu șină de ghidare. Alimentarea electrică, centrala de întrerupere în caz de fum și funcția electromecanică de blocare în poziție sunt integrate în șinele de ghidare - astfel, nu există componente voluminoase pe ușă sau pe pereți. Pentru versiunile de sistem pentru uși rezistente la foc cu două canaturi, dispozitivul electric de blocare în poziție pentru ambele canaturi ale ușii și reglarea mecanică a succesiunii la închidere sunt integrate într-o șină de ghidare continuă.

Extinderea cu unde radio FA GC 170 este o inovație premiată, ce elimină necesitatea cablării anevoioase a componentelor individuale ale instalaţiei de blocare în poziție. Acest avantaj este deosebit de benefic la echiparea ulterioară a clădirilor existente, mai ales în cazul clădirilor de patrimoniu.

Accesați proiectul de referință: Echipare ulterioară pentru protecție împotriva incendiilor la o clădire din perioada 'Gründerzeit' (perioada fondatorilor)

Montaj simplu și punere în funcțiune prin intermediul tehnologiei ECwire

Sunt disponibile versiuni de instalaţii de blocare în poziție GEZE cu tehnologie ECwire cu două fire, pentru cablarea simplă, de exemplu, a senzorilor de fum suplimentari. Acest sistem permite montajul comod, interconectarea și punerea în funcțiune a detectorilor de plafon suplimentari.

Dispozitivele de blocare în poziție GEZE

În gama GEZE sunt incluse, totodată, următoarele produse: o serie de dispozitive de blocare în poziție pentru amortizoare amplasate sus și integrate, închizătoare montate în pardoseală și motoare automate de uşă batantă automată. Acestea pot fi integrate personalizat în conceptul clădirii, în funcție de dorințele clientului. Astfel, un dispozitiv de blocare în poziție este parte a unui sistem de blocare în poziție, pe care îl creează împreună cu o centrală de întrerupere în caz de fum, un dispozitiv de declanșare, un detector de incendiu și o sursă de alimentare electrică.

Accesaţi Instalaţiile și dispozitivele de blocare în poziție GEZE

Numeroase standarde și reglementări

Pe baza cunoștințelor de specialitate și a numeroșilor ani de experiență în proiectarea de sisteme de protecție împotriva incendiilor, GEZE este bine poziționată pentru a asigura asistență prin consultanță multilaterală.

Instalatorii GEZE sunt instruiți să respecte toate standardele și reglementările, astfel încât instalaţiile de blocare în poziție montate să corespundă așteptărilor.

Recepția și mentenanța: efectuate exclusiv de către experți

Țineți cont de erorile tipice survenite la montarea instalaţiilor de blocare în poziție

 • instalaţia aleasă de blocare în poziție nu se potrivește în unghiul de deschidere (amortizorul ușii intră în contact cu ușa)
 • ușa este prea lată
 • ghidajul pentru cablu este incorect/lipsește
 • fumul nu poate fi evacuat
 • contaminarea echipamentelor în faza de construcție
 • nu s-a îndepărtat capacul de protecție
 • lucrări efectuate fără dispozitiv protecţie după punerea în funcțiune, contaminarea senzorului de fum 
 • orificiile de intrare a aerului au fost sigilate în cursul lucrărilor executate după recepția inițială, iar capacele de protecție nu au fost îndepărtate la încheierea lucrărilor
 • spațiul dintre senzorul montat în buiandrug și plafon este prea mic 
   

Recepția și mentenanța instalaţiilor de blocare în poziție pot fi efectuate exclusiv de către un expert sau de către un reprezentant autorizat al producătorului. Trebuie făcută dovada expertizei.

Inspecția și mentenanța pot fi efectuate, de asemenea, de către tehnicienii de service GEZE

Instalaţiile de blocare în poziție trebuie verificate lunar; anual trebuie efectuate lucrări de inspecție și mentenanță. Verificarea lunară este necesară pentru confirmarea funcționării corespunzătoare a ușii.

În vederea operării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de blocare în poziție, asigurați-vă că:

 • acestea sunt instalate corect, conform specificațiilor autorizației generale a tipului constructiv și ale producătorului
 • au fost îndeplinite specificațiile cu privire la mentenanță
 • au fost respectate termenele limită de înlocuire a componentelor
 • documentația de mentenanță este finalizată
 • se respectă nivelul minim de calificare a personalului de mentenanță

Bineînţeles că tehnicienii de service ai GEZE Service GmbH vă stau la dispoziție pentru executarea lucrărilor de inspecție și mentenanță.