Subiecte

Ușile de protecție antiincendiu ca măsuri eficiente în protecția preventivă împotriva incendiilor

Efectele unui incendiu pot fi extrem de distructive, putând duce în scurt timp la pierderi de vieți și distrugeri ale mijloacelor de trai. Protecția preventivă împotriva incendiilor contribuie la evitarea unor incendii și contracararea eficientă în cazul izbucnirii acestora. De aceea, măsurile de protecție împotriva incendiilor în zonele ușilor joacă un rol esențial: ușile de protecție antiincendiu întârzie răspândirea focului și le oferă timp prețios oamenilor aflați în clădire, putându-le salva viața.

Protecția împotriva incendiilor – combaterea eficientă a incendiilor

Indiferent dacă este vorba despre instituții publice, clădiri de birouri sau școli – oamenii evaluează în principal clădirile cu privire la confort, funcționalitate, estetică și siguranță. În special, cerințele cu privire la componentele de tehnologie pentru siguranță au crescut semnificativ în ultimii ani – mai ales în domeniul protecției împotriva incendiilor.

Riscul producerii unor incendii în clădiri este ridicat, cifrele fiind îngrijorătoare la nivelul Germaniei:

  • Circa 200.000 de incendii pe an
  • O medie de 125.000 de daune operaționale produse de incendii
  • Circa 200 de incendii mari, cu daune de milioane de euro și efecte devastatoare: 40% dintre unitățile economice declară falimentul imediat după dezastru, 70% în interval de un an.

Incendiile sunt devastatoare și impredictibile. Acestea se produc de obicei pe neașteptate și produc daune imense. Tocmai de aceea, sunt necesare măsuri de protecție bine orientate pentru contracararea incendiilor la nivelul clădirilor.

Ce presupune protecția împotriva incendiilor?

Ușile de protecție antiincendiu sunt unele dintre cele mai importante componente cu rol în protecția împotriva incendiilor la nivelul instalațiilor.

Ușile de protecție antiincendiu ca măsuri de protecție împotriva incendiilor la nivelul instalațiilor tehnice © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Protecția împotriva incendiilor acoperă toate măsurile de protecție care vizează împiedicarea apariției și răspândirii focului și fumului și care permit derularea acțiunilor de salvare a persoanelor și de stingere eficientă în cursul unui incendiu. Există două tipuri de protecție împotriva incendiilor: protecție preventivă împotriva incendiilor și protecție de apărare împotriva incendiilor.

Rolul esențial al protecției preventive împotriva incendiilor este de a proteja căile de evacuare și de salvare împotriva focului și de a le menține fără fum. Aceasta contribuie, de asemenea, la evitarea cu eficiență a daunelor în cazul unui incendiu.

Protecția preventivă împotriva incendiilor constă din măsuri structurale, tehnice și organizatorice:

  • toate măsurile structurale de protecție împotriva incendiilor presupun realizarea sau adaptarea sistemelor structurale. Acestea se concentrează asupra modului în care se comportă materialele în cursul unui incendiu și asupra proprietăților de rezistență la foc ale componentelor.
  • Aspectele de ordin tehnic ale protecției împotriva incendiilor acoperă toate sistemele tehnice, cum ar fi instalațiile de semnalare a incendiilor, instalațiile de stingere a incendiilor, instalațiile de evacuare a fumului și ușile de protecție antiincendiu.
  • Măsurile organizaționale de protecție împotriva incendiilor se referă la desemnarea de responsabili pentru protecția împotriva incendiilor și responsabili pentru mentenanța materialelor de protecție, respectiv întocmirea de planuri de protecție împotriva incendiilor și de dispoziții cu privire la protecția împotriva incendiilor.


În schimb, protecția de apărare împotriva incendiilor acoperă toate măsurile care vizează stingerea eficientă a unui incendiu izbucnit. Aceasta este o sarcină care le revine cu predominanță serviciilor de pompieri.

Ușile de protecție antiincendiu pe post de elemente eficiente de închidere cu protecție antiincendiu

Ușile de protecție antiincendiu au un rol esențial în protecția preventivă împotriva incendiilor. Principalul rol al ușilor cu autoînchidere este de a împiedica focul să treacă prin deschizăturile din pereții ignifugi sau rezistenți la foc. Este esențial ca ușile să se închidă în siguranță în cazul unui incendiu.

Clasele de rezistență la foc ale ușilor de protecție antiincendiu

Cât timp rămâne rezistentă la foc o ușă de protecție antiincendiu depinde de clasa de rezistență la foc a acesteia. Clasificarea acestora este reglementată în prezent prin standardul german DIN 4102-2. Pe viitor, aceasta va fi reglementată la nivel european, în baza normei europene DIN EN 13501-2 și a normei referitoare la produse DIN EN 16034. Ca urmare, se vor modifica, de asemenea, denumirile claselor. În acest moment, nu este cert momentul în care vor intra în vigoare reglementările europene în domeniu.

Noile abrevieri europene valabile în viitor:

Afișați mai multe Afișați mai puține

Cerințe cu privire la inspectarea clădirilor

Produs

Abreviere conform DIN 4102-5

Utilizare în conformitate cu norma DIN EN 16034 și

Clasificare în conformitate cu norma DIN EN 13501-2

Ignifugă, 

închidere etanșă,

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antiincendiu

T30

EI2 30-SaC...

Ignifugă, 

etanșă la fum,

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antiincendiu

și funcție de protecție antifum

T30-RS

EI2 30-S200C...

Înalt ignifugă, 

închidere etanșă, 

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antiincendiu

T60

EI2 60-SaC...

Rezistentă la foc, 

închidere etanșă, 

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antiincendiu

T90

EI2 90-SaC...

Rezistentă la foc, 

etanșă la fum, 

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antiincendiu

și funcție de protecție antifum

T90-RS

EI2 90-S200C...

Rezistență la foc
120 minute,

închidere etanșă, 

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antiincendiu

T120

EI2 120-SaC…

Etanșă la fum, 

autoînchidere

Element de închidere cu protecție antifum

RS

S200C...

Suprafață vitrată rezistentă la foc Suprafață vitrată rezistentă la foc F90 EI 90

Clasificarea ușilor de protecție antiincendiu face distincție între ușile cu un canat (T130-1) și ușile cu două canaturi (T30-2). Opțiunea cu privire la clasa de rezistență la foc depinde de modul în care va fi utilizată clădirea și de peretele în care va fi integrată ușa.

Ușile de protecție antiincendiu securizează deschizăturile spre compartimentele de incendiu.

Ușile de protecție antiincendiu securizează deschizăturile spre compartimentele de incendiu. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Codul german cu privire la clădiri și reglementările speciale cu privire la clădiri

Trebuie prevăzute uși de protecție antiincendiu ca elemente de închidere cu protecție antiincendiu în clădirile în care este prevăzut acest lucru prin Codul statului federal cu privire la clădiri și reglementările speciale cu privire la acestea. Situațiile de urgență evidențiază importanța montajului corect al ușilor. Când sunt amplasate corect, ușile de protecție antiincendiu realizează compartimente de incendiu sigure, formând zone în care sunt izolate focul, gazele de ardere și căldura. Încăperile cu o lungime de peste 40 m sau cu o suprafață de peste 1.600 m² trebuie împărțite în mod corespunzător în compartimente de incendiu sigure, cu ajutorul ușilor.

Ușile de protecție antiincendiu trebuie să se închidă în siguranță în cazul unui incendiu. Se pot utiliza diferite componente tehnice în acest scop, cum ar fi amortizoare, unități de acționare a ușilor și sisteme de blocare în poziție deschisă. Fiabilitatea sistemelor este esențială în caz de incendiu, responsabilitatea pentru aceasta revenindu-le proprietarilor, producătorilor și instalatorilor ușilor. Mentenanța corectă a sistemelor ușilor este imperios necesară, deoarece aceasta asigură salvarea de vieți. De asemenea, documentarea măsurilor de mentenanță îi exonerează pe cei responsabili cu protecția împotriva incendiilor în cazul producerii unui incendiu.

Ușile de protecție antiincendiu trebuie să îndeplinească cerințe stricte cu privire la proiectare, montaj și exploatare. În Germania, cerințele necesare sunt stabilite prin normele DIN 4102-5 și DIN EN 1634-1.

Elementele de închidere cu protecție antiincendiu pot fi, de asemenea, etanșeizate, pentru împiedicarea răspândirii fumului. Ușile de protecție antiincendiu sunt etanșeizate doar dacă sunt prevăzute cu o serie de elemente de feronerie suplimentare. DIN 18095 reglementează cerințele cu privire la ușile de protecție antifum.

Funcțiile de siguranță dintr-o zonă de interacțiune

Soluții de sistem inteligente pentru ușile de protecție antiincendiu de pe căile de evacuare

Soluții de sistem inteligente pentru ușile de protecție antiincendiu de pe căile de evacuare

Funcțiile de siguranță ale ușilor de protecție antiincendiu trebuie să răspundă unor condiții deosebite în cazul căilor de evacuare și de salvare, deoarece încuietorile acestora trebuie să împiedice accesul neautorizat în situații lipsite de pericol. După ce trece o persoană, ușile trebuie să fie închise prin intermediul sistemului de blocare independentă, permițând astfel evacuarea rapidă a clădirii în caz de urgență. Soluția ideală pentru aceasta o reprezintă o combinație între o unitate de comandă a ușii, un sistem de blocare a ușii de evacuare și o încuietoare cu motor.

Prin această combinație, procedurile de deschidere și închidere a ușilor de pe căile de evacuare și de salvare sunt securizate și monitorizate. Componentele electronice mențin închise ușile de pe căile de evacuare. Fiind activat de o instalație de semnalare a incendiilor sau în cazul unei căderi de rețea, elementul de blocare asigură blocarea automată dacă se utilizează o încuietoare cu motor. Pe direcția de evacuare se poate în continuare trece prin ușă, deoarece închizătorile ieșirilor de urgență sunt deblocate automat în cazul unei alarme de incendiu sau unei căderi de rețea: butonul de urgență al unității de comandă a ușii permite deschiderea acesteia.

Protecția preventivă împotriva incendiilor cu ajutorul sistemelor inteligente furnizate de GEZE

Pentru protecția preventivă împotriva incendiilor, GEZE furnizează soluții complete, care îmbină diferitele cerințe cu privire la siguranță într-un singur sistem inteligent. Amortizoarele ușilor asigură închiderea în siguranță a ușilor care trebuie să fie permanent închise și monitorizate sau care trebuie să fie închise și monitorizate în cazul unui incendiu.

Acest lucru este valabil în special în condiții alternative de presiune, cum ar fi în ecluze și în casele scărilor sau atunci când există vânt și curent de aer. Aici se recomandă utilizarea amortizoarelor precum TS 5000 SoftClose, care asigură chiar și în aceste condiții un raport optim între putere și viteză de închidere.

Însă utilizarea de zi cu zi a clădirilor reclamă uneori ca ușile să fie deschise o vreme (de exemplu, pentru transportul de bunuri). Este necesar un dispozitiv de blocare în poziția „deschis” pentru menținerea acestor uși de protecție antiincendiu (uși de protecție antifum) în poziția respectivă. GEZE vă pune la dispoziție o gamă extinsă de sisteme de blocare în poziția „deschis”, acestea fiind special concepute pentru utilizarea în cadrul sistemelor de prevenire a incendiilor. Sistemele de blocare în poziție deschisă GEZE pot fi utilizate pentru menținerea permanentă sau temporară în această poziție a ușilor de protecție antiincendiu și asigurarea pe această cale a accesului fără restricții, cu închiderea totuși în siguranță în cazul unui incendiu. Prin intermediul sistemului cu unde radio FA GC 170, clădirile existente pot fi echipate ulterior cu detectoare pe plafoane sau butoane de declanșare manuală fără instalarea de cabluri suplimentare.

În calitate de expert în domeniul sistemelor fiabile de deschidere și închidere a ușilor de protecție antiincendiu, GEZE furnizează soluții adaptate, de calitate premium. Gama noastră extinsă de produse acoperă toate aspectele, de la sisteme de blocare în poziția „deschis” la amortizoare pentru uși, sisteme de acționare și elemente de comandă.

Consultanță de specialitate

Protecția împotriva incendiilor este consfințită prin lege și trebuie avută încă de la început în vedere cu ocazia proiectării clădirilor. GEZE este familiarizată cu reglementările internaționale cu privire la protecția împotriva incendiilor și dispune de experți în proiectarea diferitelor tipuri de clădiri. Experții GEZE vă vor sprijini cu plăcere în faza de proiectare sau în derularea proiectului dvs..

Cunoștințe expert aplicate în practică

Trebuie avute în vedere numeroase cerințe cu ocazia montajului ușilor de protecție antiincendiu în vederea asigurării unei protecții corespunzătoare împotriva incendiilor. GEZE concepe de o manieră sigură și documentează soluțiile sale de protecție împotriva incendiilor. Procesatorii sunt, de asemenea, obligați să implementeze măsuri corespunzătoare de protecție împotriva incendiilor.

Servicii dintr-o singură sursă

Ușile de protecție antiincendiu trebuie supuse periodic unor lucrări de mentenanță. În Europa, ușile de protecție antiincendiu pot fi inspectate exclusiv de către un personal certificat. Experții sunt obligați să își exercite sarcinile în mod corect, răspunzând în fața legii pentru aceasta.

GEZE este compania potrivită pentru mentenanța ușilor de protecție antiincendiu și soluții de sistem inteligente. Lucrările periodice de service și mentenanță executate de un personal calificat sunt esențiale pentru funcționarea în condiții de siguranță și disponibilitatea pe termen lung a ușilor de protecție antiincendiu. GEZE Service oferă pachete flexibile și personalizate de service și mentenanță.