Subiecte

Siguranța clădirii – protejarea oamenilor și bunurilor

Sarcina asigurării siguranței unei clădiri este una complicată. Trebuie îndeplinite cerințe tot mai pretențioase în materie de siguranță și respectate anumite legi și reglementări. La acestea se adaugă cerințele asiguratorilor și complexitatea soluțiilor tehnice. Un concept de siguranță prudent asigură petrecerea a cât mai puține „evenimente” posibil.

Care sunt riscurile ce apar în cursul exploatării clădirii?

Ieșirile de urgență cu bară antipanică se deschid prin împingere.

Ieșirile de urgență cu bară antipanică se deschid prin împingere. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Fiecare clădire este diferită în felul ei. La fel ca oamenii care o utilizează. Sau ca bunurile fabricate sau păstrate în aceasta. Prin urmare, riscurile și pericolele sunt, de asemenea, diferite. O persoană responsabilă pentru siguranța unei clădiri trebuie să aibă în vedere toate riscurile și obiectivele în privința protecției cu ocazia derulării unei analize. Un concept de siguranță a clădirii ia în calcul și dispozițiile legale și cerințele asiguratorilor.

Măsurile de securitate pentru clădiri speciale, cum ar fi clădirile publice, grădinițele, clădirile industriale, complexurile de birouri, clădirile înalte, hotelurile, centrele comerciale, școlile, precum și spitalele și centrele de îngrijire, diferă de cele valabile în cazul clădirilor private. Acestea depind ,de asemenea, de numărul de persoane din clădire, de măsura în care acestea au o mobilitate limitată sau sunt familiarizate cu clădirea.

Riscuri potențiale

 • Incendii/explozii
 • Defecțiuni electrice și mecanice
 • Substanțe periculoase
 • Spionaj/acțiuni subversive
 • Furt
 • Furt/vandalism
 • Descinderi

Conceptele de siguranță a clădirilor – ce presupun acestea?

Un concept de siguranță include toate măsurile preventive sau de limitare a pagubelor adaptate în funcție de nevoile, cerințele și obiectivele protecției. Este vorba în principal despre măsuri de protecție împotriva incendiilor, de asigurare a căii de evacuare, instalații de evacuare a fumului, sisteme de control al accesului și de protecție antiefracție. Conceptul de siguranță în timpul utilizării clădirii trebuie coordonat cu conceptul general de siguranță al organizației și actualizat periodic – în special atunci când apar schimbări în legătură cu modul de utilizare a clădirilor, de exemplu, ca urmare a unor schimbări la nivelul organizației.

Ușile sunt cel mai important aspect atunci când vine vorba despre siguranța clădirii

Importante pentru siguranța clădirii: ușile multifuncționale

Importante pentru siguranța clădirii: ușile multifuncționale © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Ușile joacă rolul de puncte de acces în clădire, de ieșiri de urgență și puncte de legătură protejate între încăperile din diferite zone funcționale. Acestea au de îndeplinit sarcini importante în legătură cu siguranța clădirii. Acestea îndeplinesc, totodat, cerințele tehnice cu privire la protecția împotriva incendiilor, izolarea fonică și accesibilitate.

Ca urmare, ușile automate în special s-au transformat în sisteme complexe cu unități inteligente de acționare. Ușile multifuncționale îndeplinesc următoarele funcții:

 • controlul accesului
 • alarmăîn caz de incendiu și de fum
 • sistem de comandă al ușii de evacuare
 • Protecția prin intermediul senzorilor, cum ar fi detectoare de prezență și de mişcare


Dacă sistemele ușilor sunt integrate în sistemele de automatizare a clădirii sau de management al clădirii, starea de funcționare a acestora poate fi vizualizată și controlată de la distanță.


Soluțiile pentru uși GEZE pentru siguranța dvs.

GEZ furnizează soluții de siguranță de înaltă performanță pentru mecanismele de acționare a ușilor automate. Acestea sunt adaptate la cerințele specifice respective și la conceptele individuale cu privire la căile de evacuare – de la unitatea de comandă a ușii ca soluție autonomă și până la soluții de sistem ce îmbină cerințele individuale de siguranță în cadrul unui sistem inteligent. Conceptele individuale de siguranță conduc la dezvoltarea de soluții optime.

Accesați Sistemele de siguranță GEZE

Parte a sistemului de ieșiri de urgență GEZE: unitatea de comandă a ușii GEZE TZ 320

Parte a sistemului de ieșiri de urgență GEZE: unitatea de comandă a ușii GEZE TZ 320 © GEZE GmbH

Sistemele de ieșiri de urgență GEZE 

Sistemele de ieșiri de urgență GEZE sunt soluții de sistem complete și fiabile, concepute în special pentru clădiri publice cum ar fi spitale, școli sau discoteci. În caz de incendiu sau de panică, acestea asigură protecția persoanelor și protecția împotriva incendiilor, precum și siguranța clădirii. În acest caz, conlucrează diferite componente de sistem GEZE: de exemplu, mecanisme de acționare a ușilor automate, amortizoare pentru uși, încuietori cu motor și contraplăci electrice pentru uși de evacuare, precum și sisteme de alarmă în caz de incendiu sau de pericol și sisteme de control al accesului. Unitatea de comandă a ușii TZ 320 joacă rolul de „creier” al sistemului. Sistemul de ieșiri de urgență îndeplinește cerințele EltVTR (Directiva privind sistemele electrice de blocare a ușilor de pe căile de evacuare).

Încuietorile antipanică

Încuietorile antipanică cu autoblocare asigură o siguranță fără compromisuri atât pentru oameni, cât și pentru bunuri în caz de urgență. Pe de o parte, oamenii trebuie să poată părăsi clădirea în câteva secunde pentru a fugi din calea pericolului. Pe de altă parte, proprietarii și operatorii trebuie să protejeze zonele sensibile împotriva accesului neautorizat.

GEZE furnizează în acest scop încuietori antipanică cu autoblocare (încuietori IQ). Acestea asigură blocarea conform cerințelor asiguratorilor, protecția antiefracție și accesul controlat, însă și deschiderea rapidă în caz de urgență.

Sistemele de control al accesului GEZE

Fiind soluții de sistem compacte, interconectate și multifuncționale, ce includ toate componentele utilizate pentru uși, sistemele de control al accesului GEZE satisfac cerințele sistemelor moderne de identificare. Sistemele de control al accesului GEZE pot fi utilizate pentru uși separate, precum și pentru sisteme de uși interconectate. Sistemele de control al accesului GEZE sunt adaptate la mărimea ușilor și cerințele conceptului de siguranță.

Operarea simplă permite utilizarea sistemelor de control al accesului GEZE pentru locuințe. Funcția de control al accesului prin ușa de intrare în casă, funcția sonerie, funcția de monitorizare antisubversivă sau contraplăcile electrice sporesc siguranța clădirilor private și protejează intimitatea.

Sistemul de management al tehnologiei clădirii GEZE

Prin intermediul sistemului clădirii, soluțiile de sistem pentru componentele de tehnologie pentru uși, ferestre și de siguranță furnizate de GEZE pot fi integrate în sistemul de comandă și siguranță al clădirii. Un sistem central de comandă și vizualizare monitorizează diferitele componente de automatizare ale clădirii și asigură securitatea prin numeroase posibilități de interconectare diferite: acesta asigură evacuarea sigură a fumului și a căldurii (RWA), închide compartimentele de incendiu, deschide căile de evacuare și controlează accesul.

Acesta preia funcția de monitorizare concomitentă a

 • sistemelor de uși automate
 • amortizoarelor de uși și ușilor de protecție antiincendiu și antifum
 • motoarele de acționare a ferestrelor pentru evacuarea fumului și a căldurii (RWA), precum și pentru ventilarea zilnică
 • sistemelor de ieșiri de urgență și încuietorilor antipanică
 • produselor furnizate de terți (de exemplu, sisteme de control al luminilor)

Componentele tehnice moderne pentru uși, ferestre și tehnologie pentru siguranță furnizate de GEZE din noua clădire ABUS KranHaus


Sistemele de uși GEZE cu rezistență sporită antiefracție

Ușile de siguranță GEZE le fac viața grea hoților. Acestea protejează intrările clădirii cu cerințe mai stricte în materie de siguranță (componente din clasa de rezistență 2). Aspectul transparenței sistemelor este asigurat indiferent de funcția RC2.

Accesați Sistemele de uși glisante antiefracție GEZE

Accesați Sistemele de uși rotative automate antiefracție GEZE

Sprijin pentru proiectarea siguranței clădirii

GEZE sprijină proiectarea clădirilor noi și asigură consiliere în privința aspectelor ce trebuie avute în vedere în legătură cu siguranța clădirii. Sunt avute în vedere dorințele și situațiile individuale, precum și aspectele specifice de la nivel de ramură. Cunoaștem normele tehnice, reglementările și standardele ce trebuie avute în vedere în cursul executării lucrărilor de construcții. Standardele și reglementările se modifică periodic, ceea ce face mai dificilă urmărirea de către „ne-experți” a tuturor aspectelor.

GEZE poate, de asemenea, sprijini proiectarea specializată, de exemplu atunci când vine vorba despre proiectarea accesibilității și protecției împotriva incendiilor la nivelul unei clădiri.

Servicii complete pentru implementarea siguranței clădirii

Pe lângă asigurarea de consultanță, GEZE asigură, de asemenea, implementarea soluțiilor pentru client. Clientul are de câștigat ca urmare a asigurării de către unul și același partener a tot ceea ce ține de proiectare, transformare și prestarea de servicii.

Instrumentele de service GEZE ajută tehnicienii din construcții să manipuleze și configureze sistemele de uși automate, astfel încât aceștia să poată stabili mai rapid și mai ușor setările.

Accesați Portalul clienți GEZE

Programul de calcul WinCalc 2.0 pentru motoarele de acționare a ferestrelor preia sarcina efectuării de calcule complexe în proiectarea sistemelor de ferestre și furnizează toate soluțiile aplicabile pentru unitățile de acționare. Acesta permite calcularea ferestrelor de ventilare manuală sau acționată electric, ferestrelor și unităților de evacuare a fumului și a căldurii, precum și proiectarea centralelor de comandă corespunzătoare cu curent de avarie.

Oferirea permanentă de tehnologie de vârf pentru siguranță

Chiar și după finalizarea proiectelor, GEZE vă sprijină prin diferite pachete de service. Contractele de service și mentenanță asigură pe termen lung siguranța clădirii.