Recomandări privind siguranța pentru ferestre, analiza de siguranță și clasele de protecție

Ventilarea naturală cu ajutorul ferestrelor automate este convenabilă și eficientă. Cu toate acestea, ferestrele acționate prin forță necesită măsuri de protecție în conformitate cu clasele de protecție specifice. Descoperiți recomandări privind realizarea evaluărilor de risc pentru ferestrele acționate prin forță și soluții de sistem complete în ceea ce privește siguranța pentru ferestre.

Ferestrele automate permit o aerisire naturală controlată

Ferestrele automate acționate prin forță contribuie la o bună calitate a aerului interior.

Ferestrele acționate prin forță, cu unități motorizate de acționare, sunt considerate a fi echipamente tehnice

Ferestrele acționate prin forță, cu unități motorizate de acționare, sunt considerate a fi echipamente tehnice

Ventilarea regulată a spațiilor interioare – în birouri, școli și locuri publice – reprezintă o problemă-cheie în viața de zi cu zi a multor oameni, și nu doar de la debutul pandemiei de coronavirus. Arhitecții și proiectanții sunt interesați de ventilarea naturală prin intermediul ferestrelor, în special atunci când creează clădiri neutre din punct de vedere climatic. Un alt aspect important îl reprezintă asigurarea unei igiene sănătoase a aerului interior. Ferestrele automate acționate prin forță reprezintă o alegere extraordinară în acest sens. Cu toate acestea, în funcție de situația de montaj, pot fi necesare anumite măsuri de protecție pentru a asigura o operare în siguranță.

Provocările pe care le prezintă ferestrele acționate prin forță arhitecților și proiectanților

Ferestrele acționate prin forță cu unități de acționare motorizate pentru deschidere și închidere sunt considerate dispozitive și, prin urmare, sunt clasificate în conformitate cu Directiva 2006/42/EC privind echipamentele tehnice. Din acest motiv, este important să determinăm din timp specificațiile individuale ale fereastrelor acționate prin forță din clădire și să ne asigurăm, în toate disciplinele pe parcursul procesului de proiectare, producție și punere în funcțiune, că dispozitivul menține un nivel de protecție suficient pentru a evita accidentele. Directiva privind echipamentele tehnice prevede că, în momentul punerii în funcțiune a dispozitivului, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor care să analizeze dacă o fereastră se află într-o zonă periculoasă și dacă aceasta prezintă riscuri – precum și măsurile de siguranță care trebuie implementate.

Realizarea unei analize de siguranță și definirea corespunzătoare a siguranței pentru ferestre

Fereastră automată cu acționare cu motor electric și lanț

Ferestrele automate au diferite clase de protecție.

La GEZE, utilizăm analiza de siguranță pentru a determina aspecte esențiale relevante pentru siguranță; aceasta poate fi utilizată ca orientare pentru efectuarea unei evaluări a riscurilor, conform Directivei privind echipamentele tehnice, valabilă pe tot teritoriul Europei. Analiza noastră de siguranță indică modul în care pot fi excluse sau reduse pericolele potențiale prezentate de ferestrele acționate prin forță, în funcție de situația de montaj și de grupul de utilizatori. De asemenea, ea descrie soluții tehnice potențiale pentru măsurile de protecție necesare la introducerea pe piață a produsului și indică orice fel de riscuri reziduale.

Cum se stabilesc clasele de protecție pentru ferestrele automate?

În general, la evaluarea riscurilor și la determinarea siguranței ferestrelor acționate prin forță, sunt luate în considerare trei elemente de bază:

  • Poziția de instalare: Ferestrele acționate prin forță sunt ușor accesibile sau muchia inferioară a canatului este mai mare de 2,5 m?
  • Modul în care este utilizat spațiul: Spațiile sunt utilizate în mod regulat de persoane care au nevoie de dispozitive suplimentare de protecție (de exemplu, copiii din școli sau grădinițe) sau de persoane care nu pot fi instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță (cum ar fi în locurile publice și spațiile comerciale)?
  • Sistem de comandă: Operarea este automată sau manuală, fără verificare vizuală?

Clasele de protecție de la 0 la 4 sunt stabilite în baza acestor factori, împreună cu măsurile de protecție rezultate, în scopul minimizării riscurilor.

Zonele periculoase din apropierea ferestrelor acționate prin forță.

Zonele periculoase din apropierea ferestrelor acționate prin forță.

Ce potențial de pericol prezintă ferestrele acționate prin forță?

Pe lângă evaluarea circumstanțelor structurale – cum ar fi potențialul de cădere a canatului – este important să se evalueze punctele de prindere și rănire prin tăiere de pe muchiile de închidere primare și secundare ale ferestrei, care pot reprezenta o zonă periculoasă în timpul închiderii ferestrei. Acest aspect este relevant în mod special în clădiri precum școli, grădinițe și spitale, precum și în clădirile destinate publicul larg, cum ar fi în locuri publice și în spații comerciale. În special în această situație, este vital să ne asigurăm că utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a ferestrei nu duce la vătămări corporale.

Toate ferestrele automate necesită măsuri de protecție?

Ferestrele care fac parte dintr-o instalație de evacuare a fumului și a căldurii și care nu sunt utilizate în scopuri de ventilare, precum și ferestrele de ventilare care sunt instalate la o înălțime mai mare de 2,5 metri au clasa de protecție 0 și nu necesită măsuri de protecție suplimentare.

Ce clase de protecție se aplică ferestrelor de ventilare?

Ferestrele de ventilare care sunt liber accesibile se încadrează într-un grup de evaluare în care se evaluează utilizarea spațiului și tipul sistemului de comandă. Clasele de protecție 1 și 2 se aplică, în mod special, pentru birouri și clădiri rezidențiale, unde utilizatorii pot fi instruiți cu privire la operarea în siguranță a ferestrelor și, prin urmare, pot să evalueze potențialul de pericol.

Grupurile de utilizatori care nu pot fi instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a ferestrelor, cum este cazul centrelor comerciale sau al locurilor publice, precum și persoanele care nu pot raționa sau persoanele care necesită protecție, cum ar fi cele din grădinițe, vor avea nevoie de clase de protecție mai mari, 3 și 4, precum și de sisteme automate de comandă a ferestrelor acționate prin forță, de exemplu prin intermediul unui sistem de management al clădirii.

Clasele de protecție 3 și 4 prevăd specificații ridicate în ceea ce privește siguranța pentru ferestre

Sistemele de protecție împotriva prinderii pentru ferestre pot fi implementate folosind diverse componente.

Sistemele de protecție împotriva prinderii pentru ferestre pot fi implementate folosind diverse componente.

Printre măsurile de protecție posibile pentru a acoperi clasa de protecție 3 se numără, de exemplu, limitarea lățimii de deschidere a muchiei de închidere principale la 200 de milimetri, fie limitarea mișcării canatului în direcția de menținere în poziția închis, la maximum 5 milimetri pe secundă. Motoarele de acționare a ferestrei GEZE sunt proiectate pentru a asigura clasa de protecție 3 ca dotare standard. Dacă sunt necesare măsuri de protecție conforme cu clasa de protecție 4, acestea pot fi asigurate prin intermediul unui sistem tip om mort, cu operare autorizată.

Pentru a asigura automatizarea completă a ferestrelor acționate prin forță, senzorii de protecție utilizați împreună cu modulul IQ box Safety reprezintă o alternativă mai bună: aceasta este o soluție testată de TÜV pentru asigurarea muchiei de închidere a ferestrelor acționate prin forță cu senzori de contact sau fără atingere, pentru unitățile de acționare GEZE 24V IQ windowdrive.

Cum îmbunătățește IQ box Safety siguranța ferestrelor pentru utilizatori?

Prin IQ box Safety, ferestrele de ventilare automatizate se închid în siguranță pentru toate grupurile de utilizatori, protejând împotriva punctele de prindere și de rănire prin tăiere de pe muchiile de închidere principale și secundare. Protecția împotriva prinderii întrerupe sau inversează în mod fiabil mișcarea de închidere în cazul în care senzorii fără atingere sau de contact detectează un obiect străin. Astfel, se evită prinderea persoanelor, mâinilor sau degetelor. Protecțiile pentru degete sunt importante în special în școli și grădinițe, întrucât se consideră că cei care au nevoie de dispozitive de protecție speciale sunt copiii.

Alte avantaje ale IQ box Safety

  • Siguranță maximă în conformitate cu Directiva privind echipamentele tehnice
  • Testat TÜV în conformitate cu EN ISO 13849-1
  • Instalare și reglare simplă a parametrilor prin conectare și utilizare: prindere, introducere, finalizare
  • Soluția potrivită pentru orice utilizare și regim de funcționare
  • Adecvat pentru ventilare naturală și pentru instalații de evacuare a fumului și a căldurii: Alarmele sunt prioritare în caz de urgență
  • 4 intrări de senzori preconfigurate pentru benzi de întrerupătoare de siguranță și senzori optici – combinații flexibile în funcție de specificațiile ferestrei

Prin intermediul IQ box Safety, putem oferi o soluție adecvată pentru multe specificații diferite pentru ferestrele automate – chiar și pentru cele mai pretențioase specificații de siguranță, cu clasă de protecție 4.

Dr Dominik Landerer, Manager de produs GEZE

Ce avantaje oferă IQ box Safety în comparație cu alte produse, în ceea ce privește siguranța pentru ferestre?

În calitate de soluție testată de TÜV, IQ box Safety îndeplinește standardele EN ISO 13849-1 și -2. Este adecvat în vederea utilizării pentru ventilare naturală, precum și pentru instalații de evacuare a fumului și a căldurii (RWA), cu funcție de ventilare. Modulul cu șină profilată cu cleme de prindere și patru intrări de senzori preconfigurați pentru benzi de senzori de contact și senzori fără atingere permite o punere în funcțiune rapidă și simplă a întregului sistem și oferă flexibilitate și libertate de creație extinse în proiectarea ferestrelor de ventilare și a instalațiilor de evacuare a fumului și a căldurii. 

Cu IQ box Safety, oferim proiectanților, companiilor de montare și operatorilor o soluție complexă dintr-o singură sursă, asigurând astfel operarea în siguranță a diferitelor tipuri de ferestre, inclusiv a celor cu clasa de protecție 4.

Aflați mai multe despre siguranța pentru ferestre

În viitorul apropiat, vom locui și vom lucra în clădiri neutre din punct de vedere climatic. Ventilarea naturală cu ajutorul ferestrelor acționate prin forță poate fi un element constitutiv pentru atingerea acestui obiectiv și devine din ce în ce mai important pentru arhitecți și proiectanți.

Dr Dominik Landerer, Manager de produs GEZE

Concepte de ventilare de viitor, pentru clădiri locuibile

Obiectivul nostru îl reprezintă promovarea dezvoltării clădirilor locuibile. Facem acest lucru, în primul rând, prin intermediul unor produse inovatoare care contribuie la progresul atât al siguranței, cât și al legării în rețea cu tehnica clădirii, pentru a implementa concepte de ventilare naturală în clădiri. Suntem parteneri ai arhitecților și proiectanților, oferim consultanță încă din faza inițială cu privire la opțiunile de ventilare naturală, aspectele de siguranță aferente pentru ferestrele acționate prin forță și orice măsuri de protecție necesare. De asemenea, acționăm ca experți pentru clienții noștri atunci când aceștia dezvoltă soluții alternative, pentru a preveni riscurile pentru siguranță deja din etapele inițiale.

Consultanții proiectului sunt disponibili în întreaga Germanie, oferind consultanță specifică locației cu privire la toate produsele noastre și în colaborare cu proiectanții, pentru a dezvolta soluții potențiale pentru probleme individuale.

La GEZE, ne propunem să oferim arhitecților și proiectanților libertate maximă de planificare și creație și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții și a confortului în clădiri prin utilizarea în siguranță a ferestrelor automate.

Dr Dominik Landerer, Manager de produs GEZE