Sustenabilitatea în clădirea CLIC certificată LEED din Peking

Schimbarea climatică este un subiect de interes global. Guvernele din întreaga lume analizează modul în care pot fi atinse obiectivele de protecție a climei – la fel și în China. China pune tot mai mult accent pe durabilitate și eficiență energetică în cazul clădirilor. Un bun exemplu este clădirea China Life Insurance Company (CLIC) R&d Center din Peking, care a fost certificată cu sigiliul de sustenabilitate internațional LEED.

În tendințe la nivel mondial: Configurarea mai eficientă energetic a clădirii

Republica Populară Chineză aspiră spre neutralitate climaterică până în anul 2060. Din acest motiv, în special în cadrul domenii industriale cu consum energetic ridicat, eficiența energetică trebuie crescută în mod semnificativ. Acest lucru se aplică și în sectorul construcțiilor și al clădirilor din China, care cauzează emisii CO2 înalte, peste medie, comparativ cu valorile de la nivel mondial.

Clădirile ecologice profită de automatizarea inteligentă a clădirii

Clădirile ecologice profită de automatizarea inteligentă a clădirii © GEZE GmbH

China premiază clădirile sustenabile

China dispune de un standard propriu de evaluare a clădiri ecologice, Green Building Evaluation Label „China Three Star“. Mult mai răspândit este însă și în China sistemul de certificare LEED, cel mai cunoscut la nivel mondial, prin care se evaluează calitatea ecologică, socială și economică a clădirilor. Un bun exemplu: R&d Center der Life Insurance Company (CLIC) din Peking a fost distins cu mult doritul certificat de sustenabilitate LEED.

Bine de știut pentru arhitecții și companiile germane: În China este recunoscut și certificatul DGNB acordat de Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (Societatea Germană pentru Construcții Durabile), însă este mult mai puțin răspândit decât certificatul LEED.

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE CLĂDIRILE ECOLOGICE

Automatizarea clădirii îmbunătățește eficiența energetică

Un factor important, pentru a face clădirea mai eficientă energetic, îl constituie un sistem inteligent de comandă a clădirii: În clădirea de birouri CLIC din Peking, încălzirea sistemul de iluminat, instalația de climatizare, răcirea, umbrirea, tehnica ferestrelor și a ușilor sunt interconectate și comandate automat. Prin intermediul automatizării inteligente, consumul de energie se poate reduce în mod semnificativ. Motivul: Senzorii, precum senzorul de temperatură, indicatorul calității aerului, senzorii de luminozitate, senzorii de mișcare sau stațiile meteo reacționează mai eficient energetic decât oamenii. Un alt avantaj al automatizării clădirii (GA): De asemenea, confortul și siguranța sunt îmbunătățite perceptibil.

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE AUTOMATIZAREA CLĂDIRII

Ventilarea sustenabilă prin intermediul ferestrelor automatizate

Automatizarea clădirii nu îmbunătățește numai eficiența energetică, ci și calitatea aerului din încăpere. Dacă sistemele de ferestre inteligente, cum ar fi acționările noastre cu lanț Powerchain și Slimchain sunt interconectate centralizat cu tehnica de comandă a clădirii, încăperile pot fi ventilate în funcție de necesități și pot fi alimentate cu aer proaspăt. Avantajul: Ventilarea automatizată prin intermediul ferestrelor consumă mai puțină energie decât majoritatea instalațiilor mecanice de ventilare. Suplimentar se pot reduce costurile de încălzire dacă ventilarea și încălzirea sunt comandate împreună prin intermediul tehnicii de comandă a clădirii.

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE VENTILAREA AUTOMATĂ

China Life Insurance Company (CLIC) Peking R&d Center este certificat LEED.

China Life Insurance Company (CLIC) Peking R&d Center este certificat LEED. © GEZE GmbH

Reducerea cu succes a consumului de energie

Instalațiile de climatizare și sistemele de iluminat ale unei clădiri consumă multă energie și constituie aproximativ 70 de procente din întregul consum de energie. De aceea, clădirile ecologice trebuie să fie astfel proiectate, încât să utilizeze pe cât posibil cât de multă lumină naturală și răcire (sau căldură) atmosferică, pentru a reduce consumul de energie. Modul de funcționare este prezentat de China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&d Center din Peking: Clădirea de birouri cu o suprafață brută a etajelor de 391.051 m² a îndeplinit cerințele înalte în ceea ce privește eficiența energetică a sigiliului de sustenabilitate LEED. Suntem foarte mândri că sistemele noastre de uși și ferestre sprijină obiectivele sustenabile ale clădirii și îndeplinesc criteriile certificării LEED.

Aer proaspăt și climat plăcut în încăperi prin intermediul sistemelor inteligente de ferestre.

Aer proaspăt și climat plăcut în încăperi prin intermediul sistemelor inteligente de ferestre. © GEZE GmbH

Ușile rotative automate sunt ușor de utilizat și sunt eficiente energetic.

Ușile rotative automate sunt ușor de utilizat și sunt eficiente energetic. © GEZE GmbH

Alimentare naturală cu aer proaspăt și climat plăcut al încăperii

Sistemele inteligente de ferestre GEZE de la fațada de umbrire sprijină conceptul de ventilare al clădirii, protejând resursele. În plus, acestea sigură o reglarea climatului din încăpere eficientă energetic, deoarece costurile pentru încălzire sau răcire sunt reduse.

Utilizarea potențialelor pentru economisirea energiei

Îndeosebi în zonele de intrare există adesea un potențial ridicat de reducere a consumului de energie. Astfel, un sus cu două uși glisante succesive poate reduce semnificativ schimbul de temperatură între zona de interior și zona de exterior. O alternativă mai elegantă și mai eficientă ooferă ușile rotative automate: Prin intermediul acestora se asigură tirajul de aer, iar intemperiile rămân în exterior, în timp ce vizitatorii pot intra în clădire în mod confortabil. În clădirea China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&d Center, ușile rotative GEZE asigură siguranța și igiena vizitatorilor, reducând totodată consumul de energie din zona de interior.

Produse GEZE utilizate în clădirea CLIC:

29 de uși rotative:

  • TSA 325 NT pentru intrări reprezentative de clădiri cu trafic ridicat și incidență mare a luminii
  • TSA 160 NT pentru ușile cu trei sau patru canaturi cu domenii de utilizare diverse

Peste 200 de sisteme de ferestre:

  • Acționări cu lanț Powerchain pentru elemente mari și grele de fereastră
  • Acționare cu lanț Slimchain cu design deosebit de îngust
  • Acționare cu tijă E 3000 pentru ochiurile mobile ale luminatoarelor deosebit de grele
  • E 860
  • E 820
  • Acționare cu tijă E 250 NT cu design compact și domeniu de utilizare variat