Subiecte

Clădirea ecologică – o construcție durabilă certificată

Schimbările climatice și penuria de resurse fac necesară o regândire a domeniului construcțiilor. Se optează de aceea tot mai mult pentru clădiri ecologice, clădirile fiind dezvoltate astfel pornindu-se de la principiile de bază ale sustenabilității. Sunt, de asemenea, disponibile certificări informative în vederea evaluării produselor pentru construcții și clădirilor.

Realizarea de construcții ecologice este în egală măsură o obligație și o provocare

Avem o singură planetă. Cum o putem păstra? Cum putem trăi, prospera și construi pe planeta noastră, astfel încât aceasta să poată fi locuită și de generațiile viitoare? Acționând de o manieră sustenabilă. Este o obligație pentru societate în ansamblul ei, și pentru sectorul construcțiilor în particular. Cuvântul cheie în acest sens este „clădirea ecologică”, ceea ce presupune o construcție durabilă, cu acoperirea tuturor aspectelor, de la alegerea locațiilor pentru realizarea de construcții durabile, la materiale atent alese, eficiență energetică sporită și interioare certificate.

Conceptul clădirilor ecologice vizează conservarea ecosistemului și mediului ambiant, în beneficiul oamenilor și al societății în ansamblu. Prin urmare, acesta ține cont de relațiile în schimbare dintre oameni, mediul construit și ecosistem. Scopul este acela de a lăsa moștenire o lume intactă, propice pentru traiul generațiilor viitoare.

Prin urmare principiile de bază ale sustenabilității acoperă în mod ideal întregul ciclu de viață al unei clădiri – de la dezvoltarea proiectului și proiectare, de-a lungul realizării construcției, exploatării, mentenanței și până la dezafectarea clădirii. Prin urmare, clădirile „ecologice” sunt caracterizate printr-o concepție ecologică de calitate superioară și eficiență ridicată a exploatării unor resurse precum energia, apa și materialele. Efectele dăunătoare asupra sănătății și mediului ambiant sunt reduse la un nivel minim.

Clădirile inteligente – transformarea construcțiilor inteligente în realitate

Calitate arhitecturală excelentă, mediu de lucru funcțional, management sustenabil: sediul central ÖAMTC din Viena realizat cu produse certificate de Societatea Germană pentru Construcții Durabile (DGNB) furnizate de GEZE.

Sediul central ÖAMTC: proiectare inteligentă ce asigură costuri reduse de exploatare © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Construcțiile durabile înseamnă în principiu construcții inteligente, iar în particular utilizarea eficientă a energiei și resurselor, precum și a componentelor de tehnologia clădirii și de automatizare a clădirii pentru creșterea confortului și funcționalității clădirilor. Clădirile inteligente asigură medii confortabile, ecologice și înalt tehnologizate de muncă mai productivă și de viață.

În practică, atenția se concentrează mai ales asupra consumului de energie, deoarece costurile de exploatare a fondului imobiliar reprezintă aproximativ 40% din întregul necesar de energie al Germaniei. De exemplu, dacă s-ar moderniza 50% dintre clădirile vechi pentru a fi transformate în construcții durabile, s-ar putea reduce emisiile de dioxid de carbon cu 200 de milioane de tone pe an. Toate noile clădiri se concentrează în prezent asupra eficienței energetice.

Certificarea clădirilor ecologice

Empire State Building, cea mai faimoasă clădire de birouri din lume, a fost reabilitată complet în anul 2009. De atunci, aceasta a reprezentat un model în materie de sustenabilitate și eficiență energetică. Aceasta a obținut Medalia de aur LEED în anul 2011, devenind cea mai mare clădire din SUA care a primit un premiu LEED. LEED este unul dintre cele mai cunoscute sisteme de certificare în domeniul evaluării calității ecologice, sociale și economice a clădirilor.

Construcțiile durabile sunt mai valoroase, având costuri mai mici de exploatare și mentenanță. Calitatea lor superioară fiind evidentă pentru proprietari, chiriași și utilizatori, acestea sunt mai ușor de vândut sau închiriat. Clădirile certificate pot fi mai ușor comparate, atât la nivel național, cât și internațional. Cererea în domeniul clădirilor certificate este în continuă creștere.

S-au introdus diferite sisteme de certificare pentru construcții durabile la nivel internațional. Toate acestea evaluează clădirile pe baza unui set specific de criterii, însă cu utilizarea unor coeficienți diferiți de ponderare pe baza standardelor și reglementărilor specifice țării respective.

Cele mai cunoscute sisteme de clasificare a clădirilor ecologice sunt

 • sistemul de certificare britanic BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, metoda BRE de evaluare a performanțelor ecologice ale clădirilor),
 • sistemul de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, pionierat în design benefic pentru energie și mediu) al Societăți pentru Clădiri Ecologice din Statele Unite,
 • și sistemul de certificare DGNB (Societatea Germană pentru Construcții Durabile).
   

Aceste certificări permit operatorilor și proprietarilor clădirilor să urmeze o procedură structurată în vederea întreprinderii de măsuri practice și măsurabile pentru proiectarea, realizarea, exploatarea și mentenanța unor construcții durabile. Acestea sunt implementate acum la nivel mondial.

EPD – Declarația cu privire la proprietățile relevante pentru mediu ale produselor

Eticheta de certificare EPD

Eticheta de certificare EPD

Clădirile ecologice utilizează materiale sigure din punct de vedere ecologic, cu nivel redus de emisii asociate. Informații pentru piața germană sunt furnizate de sectorul materialelor de construcție sub umbrela IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V., Institutul pentru Construcții și Mediu) prin intermediul unor declarații de mediu pentru produs, pe scurt EPD-uri.

O declarație EPD furnizează informații ecologice cuantificate cu privire la ciclul de viață al unui produs, care să permită o comparație cu produse având aceleași funcții. O declarație EPD se bazează pe date verificate independent provenite din evaluări ale ciclului de viață din punct de vedere ecologic, evaluări ale specialiștilor sau module de informare conforme cu seria de norme ISO 14040.

Institutul German pentru Construcții și Mediu (IBU) și Institutul pentru Tehnologia Ferestrelor din Rosenheim sunt promotori recunoscuți ai programului în Germania, acestea asigurând emiterea și publicarea EPD-urilor pentru sectorul construcțiilor.

Procedura pentru emiterea EPD-urilor încă din anul 2005:

 • Producătorii întocmesc o evaluare din punct de vedere ecologic a produsului propriu și prezintă datele respective sub forma unei EPD în conformitate cu norma europeană.
 • IBU solicită verificarea informațiilor de către experți independenți, EPD fiind apoi publicată.
   

EPD descrie materialele de construcție, produsele sau componentele în raport cu efectele acestora asupra mediului ambiant pe baza evaluării ecologice, respectiv a proprietăților funcționale și tehnice ale acestora. Aceste informații vizează întregul ciclu de viață al produsului pentru construcții. Sunt determinate consumul de energie ocazionat de fabricarea produsului și emisiile asociate, durabilitatea, capacitatea de eliminare ca deșeu și reciclare.

EPD-urile reprezintă o sursă de date pentru evaluarea durabilității clădirilor, de exemplu, prin intermediul sistemelor internaționale de evaluare BREEAM și LEED, respectiv al sistemelor operaționalizate de DGNB (Societatea Germană pentru Construcții Durabile) sau Ministerul Federal al Construcțiilor.

Cele trei certificări principale ale clădirilor

Sistemele de certificare evaluează și certifică durabilitatea clădirilor în ansamblul lor. Marca germană DGNB și certificatul american și canadian LEED concurează în prezent pentru titlul de cel mai cuprinzător sistem de certificare. De exemplu, Deutsche Bank a decis să își certifice toate clădirile companiei, în special clădirile noi, conform sistemelor DGNB și LEED, astfel încât să se poată face comparații la nivelul portofoliului său internațional de proprietăți imobiliare.

Toate cele trei etichete presupun parcurgerea aceleiași proceduri de bază. Clădirile pentru care se dorește certificarea trebuie să îndeplinească un set foarte complex de cerințe. Se evaluează diferite criterii pe baza unui sistem de puncte ce sunt acordate clădirii respective. Rezultă o evaluare pe baza tuturor categoriilor și subcategoriilor, prin care se determină cât de durabilă este clădirea.

În calitate de companie care a consfințit sustenabilitatea ca fiind o cerință esențială, și care contribuie activ la realizarea de construcții eficiente energetic, era de așteptat ca GEZE să devină membru DGNB.

Brigitte Vöster-Alber, Membru al Consiliului de Supraveghere GEZE

Cele mai importante sisteme de evaluare ca clădirilor ecologice: BREEAM, LEED, DGNB

Durabilitatea clădirilor a devenit tot mai importantă în ultimii ani. Sistemele de certificare a construcțiilor durabile câștigă teren, odată cu dezvoltarea de noi criterii și sisteme de evaluare. Certificatul clădirii este acordat atunci când sunt îndeplinite cerințele cu privire la calitate specificate și publicate de un organism de certificare. Aceste certificări servesc în principal pentru asigurarea calității și comunicarea publică cu privire la obținerea etichetei respective. Investitorii, proprietarii, chiriașii și utilizatorii pot evalua calitatea clădirii pe baza certificării obținute de aceasta. Cele trei mărci selectate sunt greu de comparat, deoarece factorii luați în considerare sunt ponderați diferit.

Bazele de date online cu produse pentru construcții ecologice

Produsele pentru construcții contribuie semnificativ la asigurarea durabilității clădirilor. Dacă proiectanții și proprietarii își propun să obțină certificarea, trebuie să prevadă produse care îndeplinesc cerințele pentru certificare. Bazele de date online sunt utile în acest sens, furnizând cercetări și verificări ale produselor efectuate de organisme de certificare. Producătorii pot documenta angajamentul lor în domeniul sustenabilității.

 • IBU.data
  O bază de date pusă la dispoziție de Institutul pentru Construcții și Mediu (IBU) care furnizează date ecologice preluate din declarațiile de mediu pentru produse (EPD-uri) în format XML. EPD-urile pot fi astfel utilizate pentru întocmirea unor evaluări ecologice ale clădirilor.
 • DGNB Navigator
  DGNB Navigator prezintă, de asemenea, produse pentru construcții ce dispun de declarații de mediu pentru produse (EPD-uri), precum și informații complete despre acestea. DGNB Navigator creează o punte între produsele pentru construcții și sistemul de certificare DGNB a clădirilor prin furnizarea datelor necesare pentru certificarea unei clădiri.
 • greenbuildingproducts.eu
  O bază de date pentru produse care au fost evaluate conform criteriilor DGNB, LEED sau BREEAM. Baza de date pentru produse furnizează profesioniștilor din construcții informațiile necesare și documentația de verificare a produselor individuale într-un format prestabilit. Între avantajele asigurate, amintim: economii de timp cu ocazia cercetărilor derulate în legătură cu produsele și colectarea de dovezi, securitatea proiectării în cazul proiectelor de clădiri ecologice și furnizarea tuturor documentelor doveditoare relevante.
 • building-material-scout.com
  Platformă de servicii pentru proiecte de clădiri ecologice. BMS pune la dispoziție un instrument complex de proiectare și implementare a clădirilor ecologice – de la evaluarea automatizată a produselor pe baza criteriilor comune cu privire la sustenabilitate ale DGNB, LEED și BREEAM, și până la căutarea simplă și rapidă a produselor, cu toate documentele însoțitoare relevante sau documentarea proiectelor.

Construcția durabilă cu sprijinul GEZE

Unitățile de acționare și sistemele de comandă inteligente furnizate de GEZE asigură economisirea de energie și aerisirea și ventilarea ecologice.

Unități de acționare și sisteme de comandă furnizate de GEZE pentru o construcție durabilă © Exorbitart / GEZE GmbH

GEZE sprijină realizarea de construcții durabile în calitatea sa de membru activ al Institutului pentru Construcții și Mediu (IBU) și al Societății Germane pentru Construcții Durabile.

De la faza de dezvoltare a produsului, la fabricație și vânzare, mentenanță și servicii post-vânzare, GEZE respectă standardele de ultimă oră în domeniul protecției mediului ambiant. Sistemul calității este certificat conform normei DIN EN ISO 9001.

Longevitatea produselor GEZE este o dovadă a durabilității acestora. Având un conținut ridicat de materii prime metalice, produsele GEZE sunt în înalt grad reciclabile, fiind astfel excepționale din punct de vedere ecologic. Acestea își aduc, totodată, o contribuție importantă la realizarea de clădiri care asigură economisirea energiei. Sistemele GEZE de uși automate asigură închiderea în siguranță, reducând pierderile de aer cald sau rece prin deschizătura ușii.

Sistemele de ferestre automatizate fac, totodată, parte din sistemul de aerisire și ventilare, ce utilizează aer proaspăt și efectele vântului, precum și componente termotehnice. Acesta este avut, de asemenea, în vedere în legătură cu standardele minime cu privire la performanțele energetice valabile la nivelul UE, ce sunt stipulate prin Ordonanța privind economisirea energiei în vigoare în Germania. Unitățile de acționare inteligente, cu sisteme de comandă de ultimă oră furnizate de GEZE asigură aerisirea printr-o simplă apăsare de buton. Acestea pot fi combinate și cu senzori care deschid și închid automat ferestrele în funcție de necesități. Ventilarea naturală și răcirea nocturnă contribuie, de asemenea, la răcirea naturală a clădirilor și reducerea gradului de utilizare a unităților de climatizare.

GEZE sprijină conceptele referitoare la utilizarea de energii sustenabile prin soluții de sistem interconectate și integrarea unităților de acționare GEZE în sistemele de tehnologie a clădirii sau sistemul de management al clădirii (ce coordonează și monitorizează sistemele de ferestre). Sistemul de automatizare a clădirii myGEZE Control pentru componente tehnice pentru uși, ferestre și de siguranță inteligente joacă un rol important în economisirea energiei și transformă clădirile în unele inteligente și ecologice.

Produsele GEZE îndeplinesc criteriile LEED și DGNB

Produsele GEZE pot dovedi conformitatea cu criteriile DGNB și LEED prin intermediul EPD-urilor, fiind de aceea incluse în bazele de date online DGNB Navigator și greenbuildingproducts.eu pe baza certificatelor corespunzătoare. Certificatele fac dovada numărului de puncte cu care poate contribui un produs GEZE la certificarea DGNB sau LEED cu succes a unei clădiri. GEZE își sprijină astfel clienții în demersul de obținere a certificării unei clădiri ecologice.

Produsele certificate facilitează proiectarea

Prezentarea transparentă și pe bază de dovezi a proprietăților produselor (EPD-uri) este importantă pentru GEZE.

Produsele GEZE îndeplinesc criteriile DGNB și LEED. Acest lucru prezintă o tot mai mare importanță pentru arhitecți cu ocazia proiectării clădirilor ecologice eficiente energetic.

GEZE asigură sprijinul necesar în cursul proiectării și realizării clădirilor ecologice – atât pentru clădiri noi, cât și pentru reabilitarea clădirilor existente.

Sustenabilitatea produselor GEZE

De la faza de dezvoltare a produsului, la fabricație și vânzare, mentenanță și servicii post-vânzare, GEZE respectă standardele de ultimă oră în domeniul protecției mediului ambiant. Sistemul de management al mediului implementat la nivelul GEZE este certificat în conformitate cu norma internațională DIN EN ISO 14001. GEZE sprijină realizarea de construcții durabile în calitatea sa de membru activ al Institutului pentru Construcții și Mediu (IBU) și al Societății Germane pentru Construcții Durabile.

Sustenabilitatea tuturor produselor și sistemelor GEZE este deja evidentă, datorită duratei de viață îndelungate a acestora, ce se bazează pe materialele premium utilizate și calitatea fabricației. De exemplu, avem capacitatea de a implementa sisteme de automatizare a proceselor cu utilizarea unor cantități minime de lubrifianți, evitând astfel utilizarea de lubrifianți de răcire. Este necesară doar o cantitate foarte mică de amestec de aer și ulei. Astfel, se asigură condiții de sustenabilitate, eficiență și economie la punctele de lucru de producție GEZE din întreaga lume.

Pe lângă aspectele pozitive din punct de vedere al echilibrului ecologic, amortizoarele pentru uși au o durată lungă de utilizare, datorită modului lor de funcționare. Acestea previn lăsarea neintenționată a ușilor deschise și contribuie la eficiența energetică a clădirii.

Informarea transparentă cu privire la produse și fabricație

Sustenabilitatea este unul dintre principiile noastre de bază. De la faza de dezvoltare a produsului, la fabricație și vânzare, montaj și servicii post-vânzare, procedăm cu respectarea standardelor cu privire la sustenabilitate. Produsele noastre de calitate superioară, însoțite de consultanța și asistența cuprinzătoare pe care le asigurăm în toate fazele de construcție, sunt un ajutor prețios pentru clienții și partenerii noștri. Acestea ușurează proiectarea unor clădiri durabile și certificarea acestora, de o tot mai mare importanță pe piața în plină dezvoltare a clădirilor ecologice. Acordăm o mare importanță asigurării unei informări transparente cu privire la produsele noastre și la datele ecologice ale acestora.