Referințe

Integrare reușită a sistemelor GEZE în tehnica de comandă a clădirii (GLT) în campusul IT Vector

Centrala nouă de firmă a specialistului în IT din Stuttgart Vector Informatik este cea mai mare clădire de până acum a complexului de companii și se bazează pe cea mai modernă tehnică a clădirii. GEZE a contribuit cu soluții digitale personalizate de legare în rețea și tehnologie de siguranță la abordarea „clădire inteligentă”.

Totul dintr-o privire datorită tehnicii de comandă a clădirii bazate pe BACnet

Uși rotative în zona de recepție a campusului IT Vector. Foto: Jürgen Pollak pentru GEZE GmbH

Peste 180 soluții de uși de la GEZE, interconectate prin modulul de interfață IO 420 în sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit interconectat și integrat în tehnica de comandă a clădirii BACnet.

GEZE a implementat peste 180 sisteme de siguranță pentru ușă de înaltă calitate, majoritatea multifuncționale în construcția nouă a campusului IT. Pentru a facilita o monitorizare și comandă centrală, simultană a tuturor sistemelor pentru ușă, acestea au fost interconectate prin module de interfață în sistemul de automatizare a clădirii GEZE Cockpit și integrate în tehnica de comandă a clădirii BACnet. Aici au fost utilizate cutii de distribuție pentru uși specifice GEZE: Toate cablurile și modulul de interfață IO 420 sunt îmbinate la aceste noduri centrale de ușă. Construcția unitară a cutiei de distribuție pentru uși GEZE permite managerului clădirii la fiecare ușă o vedere de ansamblu a interfețelor cu alte loturi de lucrări și astfel asupra întregii tehnologii interconectate a clădirii.

Uși „inteligente” cu sistem de automatizare a clădirii GEZE Cockpit și modul de interfață IO 420

Modul de interfață BACnet IO 420 GEZE. Foto: GEZE GmbH

Inima conceptului de „clădire inteligentă”: modulul de interfață BACnet IO 420 GEZE. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit și modulele de interfață IO 420 preiau schimbul de date între uși și tehnica de comandă a clădirii (GLT) prin intermediul protocolului standardizat BACnet. Informațiile „inteligenței ușii” (de ex. starea ușii deschisă/închisă, blocată/deblocată sau defecțiune) vor fi puse la dispoziție de modulul IO 420 prin BACnet MS/TP. GEZE Cockpit asigură transferul de la BACnet MS/TP la BACnet/IP. Sistemul oferă toate informațiile despre starea și funcționarea unei uși. Acestea vor fi transmise la calculatorul central, vor fi documentate și vor fi vizualizate sintetizat. Prin filtrarea datelor datorită GEZE Cockpit apare efectul secundar bine venit că se reduce traficul de date în rețea.

În caz de alarmă, funcționare eronată sau manipulare a unei uși, managementul clădirii poate reacționa imediat și, de exemplu, poate autoriza ușile pentru asigurarea căii de evacuare (FWS) sau poate bloca broaștele antipanică.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE ASIGURAREA CĂII DE EVACUARE

Scară elicoidală autoportantă în foaierul campusului IT. Foto: Jürgen Pollak pentru GEZE GmbH

Scară elicoidală autoportantă în foaierul campusului IT. Foto: Jürgen Pollak pentru GEZE GmbH

Sisteme pentru ușă interconectate în „poarta către campus”

Fotografie de aproape: contraplacă electrică de ușă. Foto: Jürgen Pollak pentru GEZE GmbH

Perfecte pentru uși cu cadru subțire: contraplăci electrice de ușă discrete de la GEZE.

Foaierul din sticlă deschis peste toate cele patru etaje cu o suprafață de 500 m² este „poarta către campusul IT” și impresionează cu atmosfera lui deschisă, luminoasă. Soluții combinate de uși în zona de recepție combină designul accesibil pentru toți, controlul accesului, împiedicarea efracției, asigurarea căii de evacuare și desfumarea fiabilă în caz de incendiu.

 • Două uși rotative automatizate integral identice, cu trei canaturi gestionează fluxul zilnic de vizitatori. În plus, acestea sunt echipate cu uși culisante cu arcadă automate ca închideri pe timp de noapte.
 • Două uși de evacuare automate cu două canaturi cu automatizări pentru uși batante Powerturn „puternice” în dreapta și stânga ușilor rotative asigură designul accesibil pentru toți și se pot deschide chiar și manual, fără efort, datorită funcției Smart swing.
 • Una dintre ușile de evacuare este dotată cu acționări cu pârghie pliantă K 600 pe post de gură de admisie aer proaspăt pentru RWA. În caz de incendiu, canaturile ușii se deschid larg automat, astfel încât fumul și căldura să se poată evacua.
 • Și o altă ușă de evacuare folosește drept ușă antipanică datorită sistemului de control al accesului și unei broaște antipanică cu blocare proprie IQ lock AUT: În caz de pericol, acesta poate fi deschisă din interior de oricine, chiar și în stare blocată.

Componenta de siguranță lideră a întregului sistem pentru ușă este centrala ușii interconectată TZ 320: Prin tehnica de comandă a clădirii, managerii clădirii pot înregistra în orice moment starea ușilor de la distanță, pot să o ajusteze sau să modifice modul de funcționare (de ex. „permanent deschisă”). Comenzile centrale pot fi acordate pentru uși individuale, pentru mai multe uși sau pentru toate ușile și pot fi inclusiv programate în timp.

Uși multifuncționale: Pot fi operate confortabil și centralizat

O ușă de siguranță multifuncțională de la primul etaj oferă acces numai persoanelor autorizate, atunci când este necesar. Cu automatizare Powerturn F GEZE și contraplacă electrică FT500, precum și centrala ușii TZ 320, aceasta este folosită drept ușă de compartiment de incendiu și drept ușă de evacuare fără restricții. În cazul deschiderii autorizate, apăsarea butonului de urgență a centralei ușii sau în cazul activării prin intermediul instalației de alarmă la incendiu, blocarea ușii de evacuare FTV 320 deblochează ușa. Chiar și ușile interioare ale complexului de birouri sunt echipate cu diverse variante ale programului GEZE de contraplăci de ușă cu automatizare Powerturn și/sau un sistem de control al accesului. La fel ca ușa de compartiment de incendiu, acestea sunt interconectate în tehnica de comandă a clădirii și pot fi monitorizate și controlate de la distanță de managementul clădirii.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE SIGURANȚA CLĂDIRII

Combinat bine: Evacuare a fumului și căldurii (desfumare) și asigurarea căii de evacuare într-un tot

Restaurantul întreprinderii cu două uși din sticlă cu două canaturi.

Instalațiile de blocare în poziție interconectate prin tehnica de comandă a clădirii servesc și la sistemul de comandă pentru aer condiționat. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

În restaurantul întreprinderii funcționează împreună instalațiile de blocare în poziție ale sistemelor pentru ușă și sistemul de comandă pentru aer condiționat în tehnica de comandă a clădirii. Ușile de evacuare cu funcție integrală antipanică cu două canaturi permit o trecere fără restricții și, în caz de incendiu, servesc drept gură de admisie a aerului proaspăt: În caz de pericol, centrala de comandă a evacuării fumului și căldurii (desfumare) MBZ 300 deblochează broasca antipanică IQ lock AUT cu blocare proprie și deschide canatul prin acționarea cu pârghie pliantă K 600 automat până la lățimea de deschidere maximă. În același timp, motoarele de desfumare sunt activate prin starea de alarmă a centralei de comandă în caz de urgență. Starea ușii transmisă automat la tehnica de comandă a clădirii permite o reacție imediată: Dacă se resetează starea de alarmă, instalațiile de blocare în poziție se închid prin amortizoare și se blochează automat.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE INSTALAȚIA DE EVACUARE A FUMULUI ȘI A CĂLDURII

Legare în rețea a amortizoarelor și sistemului de comandă pentru aer condiționat

Ușă batantă din sticlă cu un canat în varianta de execuție de protecție împotriva incendiilor. Foto: Jürgen Pollak pentru GEZE GmbH

Tehnologie complexă a ușii: cu cadru subțire și cu comandă centrală. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Legarea în rețea a sistemelor pentru ușă în tehnica de comandă a clădirii are avantajul că ușile pot fi deschise manual pe timp de vară sau pentru ventilare naturală scurtă și pot fi închise electric prin funcția electrică de blocare în poziție GEZE din șina de glisare a amortizorului. Managerii clădirii pot să stabilească prin tehnica de comandă a clădirii când ușile trebuie să fie închise, de exemplu după terminarea programului de muncă. Starea ușii înregistrată în tehnica de comandă a clădirii va fi transmisă la sistemul de comandă pentru aer condiționat, care, la nevoie, poate controla ulterior în mod eficient energetic. Aceasta permite un management eficient al energiei și ajută la economisirea costurilor de încălzire și la protejarea resurselor naturale.
În acest mod, unitatea de comandă a ușii „inteligentă” combină eficiența energetică și împiedicarea efracției.

MAI MULTE DESPRE EFICIENȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

Construcții durabile datorită automatizării clădirii

Conform studiului Bitkom 1/3 din necesarul total de energie din Germania provine de la sectorul clădirilor. Astfel, pe lângă trafic și producția industrială, clădirile sunt unul dintre cei mai mari consumatori de energie și cauzatori de emisii CO2 din Germania. Conform concluziilor studiului, cel mai mare potențial individual pentru reducerea emisiilor de CO2 se află în reducerea necesarului de energie prin automatizarea clădirii. 
În calitate de companie inovatoare de tehnologie, Vector Informatik s-a bazat pe cea mai modernă tehnică și cele mai moderne concepte și pentru aceasta a fost distinsă de Societatea Germană pentru Construcții Durabile cu certificatul DGNB de platină. În plus, proiectul a obținut diamantul DGNB pentru arhitectura impresionantă cu o calitate deosebită artistică și constructiv culturală. Clădirea nouă contribuie într-un mod variat la protejarea resurselor. De exemplu, materialele de construcție au fost alese pe baza criteriilor de sustenabilitate și prin sistemul de comandă a clădirii inteligent s-a redus consumul de curent electric. Prin toate măsurile se pot evita în total circa 460 tone emisii de CO2 pe an în regimul de funcționare permanentă.

Proiectarea individuală a ușii și planuri de cablare

Modul în care se pot economisi timp și costuri prin proiectarea profesională de la începutul proiectului arată modernizarea fostei administrații principale Vector. Experții noștri GEZE au fost implicați deja în proiectarea incipientă. Ei au putut discuta direct și proiecta liste de uși și funcții de uși. Ușile existente au fost încorporate în proiectare și soluții GEZE au fost introduse în consiliere. 

Noi apreciem partenerii care gândesc activ și se transformă. La GEZE, știm că putem consilia anticipat și orientat spre soluții deja în faza de proiectare. Planurile de cablare special întocmite pentru proiectul nostru au ajutat în faza de construcție la economia de timp și costuri.

Sebastian Gaiser, șeful departamentului de construcție la Vector

Planuri de cablare raportate la proiect și coordonarea loturilor de lucrări

Împreună cu clienții am proiectat și am implementat planuri de cablare individuale pentru o mai bună desfășurare a construcțiilor și coordonarea interfețelor. Aspectul special al acestor planuri de cablare specifice clientului și raportate la proiect: Problema interfețelor între loturile de lucrări ușă și instalație electrică a putut fi rezolvată prin faptul că au fost luate în considerare și loturile de lucrări străine și competențele – ceea ce este de altfel mai degrabă neobișnuit în branșă.

Prin urmare, ne considerăm drept furnizor de soluții cuprinzătoare și integrale. Aceasta înseamnă că nu furnizăm clienților noștri numai produse GEZE extraordinare. Dorim să înțelegem cu adevărat necesitățile clienților noștri, provocările lor și chiar și să le rezolvăm problemele. Pentru ca știm, datorită expertizei noastre îndelungate de specialitate și de branșă, ce înseamnă interconectarea în proiectul concret și ce obstacole trebuie avute în vedere.

Christian Schulze Dieckhoff, manager de vânzări GEZE
GEZE oferă proiectare profesională, implementare și servicii pentru tot ciclul de viață al clădirii.

Proiectare profesională, implementare și servicii pentru tot ciclul de viață al clădirii – totul dintr-o singură sursă.

Proiectare, implementare și servicii – totul dintr-o singură sursă.

Combinația dintre consultanță individuală privind proiectul, produse și servicii GEZE dintr-o singură sursă oferă multe avantaje: Clientul are un partener de discuții GEZE întotdeauna în diversele etape de realizare – de la proiectarea ușii până la montaj și, în final, operarea curentă a clădirii prin departamentul de service GEZE. 

Acest pachet complet convinge în mod evident: Beneficiarul a avut încredere deja la patru clădiri de la filiala Vector Informatik din Stuttgart în soluții GEZE, precum integrarea reușită în tehnica de comandă a clădirii prin GEZE Cockpit. Și pentru următoarea clădire suntem implicați din nou în proiectare – așa arată o colaborare orientată spre viitor.

Produse GEZE în sediul firmei Vector

 • Sistem modular de automatizare a clădirii GEZE Cockpit
 • Modul de interfață IO 420
 • uși rotative automatizate integral cu trei canaturi
 • Automatizări pentru uși batante Powerturn
 • Acționări cu pârghie pliantă K 600
 • Sistem de control al accesului GEZE
 • broască antipanică cu blocare proprie IQ lock AUT
 • centrala ușii interconectată TZ 320
 • Automatizare Powerturn F GEZE
 • contraplăci electrice de ușă FT500
 • Blocarea ușii de evacuare FTV 320
 • Centrală de comandă instalație de evacuare a fumului și a căldurii MBZ 300
 • Sistem de amortizor aplicat cu șină de glisare TS 5000 R-ISM Ecline