Subiecte

Fondul imobiliar durabil: reabilitarea, nu demolarea

Clădirea dvs. devine oarecum depășită? Poate că aceasta are un sistem de încălzire învechit, ferestre neetanșe sau practic este neizolată? Dacă toate acestea vă par cunoscute, s-ar putea să trebuiască să vă gândiți la o reabilitare a clădirii. Ați putea să o izolați prin intermediul unor sisteme noi de încălzire, de exemplu, sau ați putea include sisteme de tehnologie a clădirii și planuri ale clădirii moderne. Aveți nevoie de proiecte de reabilitare corespunzătoare și de o finanțare decentă pentru îmbunătățirea eficienței energetice și aspectului unei clădiri.

Mentenanța și modernizarea

Componentele tehnice pentru uși GEZE pentru intrările clădirii reabilitate a Sihlpost din Zürich.

Componentele tehnice pentru uși GEZE pentru intrările clădirii reabilitate a Sihlpost din Zürich. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Există numeroase clădiri în Germania care nu sunt echipate cu tehnologii de ultimă oră. Consecința: niveluri ridicate ale consumului de energie, costuri ridicate cu încălzirea, calitate redusă a vieții – și afectarea climatului și mediului ambiant. Majoritatea clădirilor din Germania au fost construite înainte de prima Ordonanță privind izolarea termică din anul 1978, ceea ce face ca multe dintre acestea să necesite acum lucrări de reabilitare, cu siguranță în ceea ce privește consumul de energie de la nivelul clădirii.

Reabilitarea clădirii este definită ca fiind o reabilitare structurală și tehnică sau ca o modernizare a unuia sau mai multor etaje sau chiar a ansamblului structurii existente. Pe de o parte, aceasta se poate concentra asupra mentenanței clădirii, însă poate rezolva, totodată, unele deficiențe (reabilitare parțială). Adesea, se înlocuiesc sau se completează echipamentele și componentele învechite de tehnologie a clădirii cu unele noi, moderne (reabilitare completă).

Un rol major în reabilitare îl joacă: ferestrele și ușile

În cadrul reabilitării, este prevăzută adesea structura exterioară a clădirii – pereți, acoperiș și podea – cu materiale de izolare termică. În plus, se renovează, îndepărtează sau înlocuiesc ferestrele și ușile, sistemul de încălzire, sistemul electric și echipamentele sanitare.

Reabilitarea eficientă energetic este rentabilă

Reabilitarea concentrată pe aspectele energetice este o componentă importantă a demersului guvernului federal german și UE de atingere a obiectivelor în domeniul climatului. Peste 18 milioane de clădiri rezidențiale și circa 1,7 milioane de clădiri nerezidențiale din Germania (cum ar fi clădiri de birouri, sedii ale unor companii, spitale, școli, universități, baze sportive, teatre și biserici) ar trebui să devină „neutre din punct de vedere climatic” până în anul 2050, ceea ce înseamnă că nivelul de emisii de CO2 al acestora va fi zero. Reabilitările din punct de vedere energetic ale clădirilor nerezidențiale își demonstrează destul de rapid rentabilitatea, deoarece acestea necesită de regulă mult mai multă energie decât clădirile rezidențiale. Reabilitarea profesionistă și sistemele moderne de tehnologie a clădirii pot reduce în unele cazuri consumul de energie cu până la 80%.

În plus, guvernul german asigură finanțarea reabilitării clădirilor rezidențiale și nerezidențiale prin intermediul grupului bancar KfW. Sunt disponibile fonduri de dezvoltare sub formă de împrumuturi și subvenții pentru reabilitări complete, precum și pentru măsuri separate precum izolări termice, înlocuiri de ferestre, unități de climatizare și sisteme de automatizare a clădirilor.

Finanțarea KfW pentru reabilitarea clădirilor

Prin intermediul grupului bancar Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), guvernul federal german sprijină reabilitarea clădirilor persoanelor fizice, companiilor și autorităților locale prin împrumuturi și subvenții pentru investiții. Criteriul de bază pentru obținerea finanțării îl reprezintă îndeplinirea standardului KfW privind eficiența locuințelor ca urmare a reabilitării respective. Standardul KfW privind eficiența locuințelor este un standard tehnic aplicat de KfW pentru produsele sale de finanțare. Diferiții coeficienți relevă cât de mare este necesarul energetic principal anual al clădirii respective comparativ cu o clădire nouă similară. Notă: Cu cât sunt mai mici coeficienții, cu atât mai mare este eficiența energetică și cu atât mai mare va fi subvenția.

Consultanța este, de asemenea, asigurată

O subvenție KfW presupune adesea implicarea unui expert în eficiență energetică. Aceasta înseamnă, de exemplu, că persoanele fizice și autoritățile locale pot beneficia de asistența KfW (subvenții pentru sprijinirea lucrărilor de construcții) dacă este asigurată asistența unui expert în eficiență energetică în cursul proiectării și executării lucrărilor.

Accesați Oportunități de finanțare puse la dispoziție de KfW

Reabilitarea pentru sporirea siguranței, protecției împotriva incendiilor și accesibilității

Obiectivul principal al reabilitărilor îl reprezintă, desigur, implementarea de măsuri de economisire a energiei – aceasta și datorită numeroaselor forme de subvenții disponibile. Însă și o schimbare a destinației unei clădiri poate reprezenta un motiv de reabilitare. Aceasta face ca proprietarii să aibă de luat decizii și în legătură cu alte aspecte. De exemplu, dacă o clădire nu mai îndeplinește standardele actuale în materie de siguranță și protecție împotriva incendiilor atunci când este transformată într-o creșă pentru copii. Sau dacă o utilizare modernă reclamă un plan diferit al etajului. Reabilitările pot fi, de asemenea, necesare pentru asigurarea accesului fără restricții și adaptarea clădirii astfel încât persoanele cu dizabilități să poată lucra sau locui în aceasta.

Finanțarea KfW permite, de asemenea, proprietarilor să reproiecteze clădirea și să o facă, totodată, mai eficientă energetic. Aceasta înseamnă că o clădire veche poate fi reabilitată astfel încât să devină o clădire inteligentă.

GEZE asigură sprijinul necesar în cursul lucrărilor de reabilitare

GEZE sprijină în egală măsură proiecte referitoare la clădiri noi și lucrări executate asupra unor clădiri existente prin dezvoltarea și furnizarea de concepte noi pentru componente de ventilare ce asigură economisirea de energie, precum și pentru protecția împotriva incendiilor și asigurarea accesului fără restricții. Diferitele produse GEZE pot contribui în mod eficient la economisirea energiei, inclusiv prin controlul climatizării din încăperi prin intermediul ferestrelor automatizate, amortizoarelor pentru uși și rețelelor inteligente ale clădirilor. Soluțiile GEZE pentru uși asigură accesul confortabil, fără restricții, căi sigure de evacuare și eficiență energetică.

Reabilitarea clădirilor existente

Soluțiile GEZE nu se utilizează doar în clădirile noi. Cu puțin efort în plus, acestea pot fi, de asemenea, montate în clădirile vechi sau existente – contribuind la economisirea energiei și banilor.

Sigla pentru calitatea de membru al Societății Germane pentru Construcții Durabile

Sigla pentru calitatea de membru al Societății Germane pentru Construcții Durabile

GEZE este membru al Societății Germane pentru Construcții Durabile (DGNB)

Produsele și soluțiile GEZE contribuie la realizarea de construcții durabile (clădiri ecologice). Realizarea de clădiri ecologice înseamnă construirea și reabilitarea clădirilor de o manieră modernă, sustenabilă, ecologică, în armonie cu oamenii și cu natura.

GEZE este membru activ al Societății Germane pentru Construcții Durabile (DGNB). Scopul acestei organizații nonprofit este acela de încurajare a extinderii construcțiilor durabile și exploatării sustenabile a clădirilor.

Buletinul informativ DGNB furnizează periodic noutăți din domeniul construcțiilor durabile.

Înregistrare pentru buletinul informativ DGNB

Mai multe despre clădirile ecologice

Propuneri specifice pentru automatizarea clădirii și reabilitarea fațadei

Proiectarea este esențială cu ocazia unor lucrări de reabilitare. Ideile și propunerile specifice pentru automatizarea clădirii și soluțiile tehnice inteligente pentru fațadă trebuie dezvoltate în faze cât mai incipiente posibil ale procesului:

  • răcirea nocturnă automată
  • diferite lățimi de deschidere a ferestrelor și ușilor, cum ar fi prin setări de vară/iarnă diferite
  • separarea termică, profilurile de ferestre izolate termic

Montajul ușor

Numeroase produse GEZE sunt utilizate pentru reabilitări, deoarece acestea pot fi montate cu ușurință. Sistemele de uși batante automate, de exemplu, se caracterizează printr-un proces simplu de montaj și prin aceea că pot fi, de asemenea, montate ulterior.

Acesta este un mod simplu și flexibil de a fi cu un pas înaintea normelor DIN și reglementărilor tehnice frecvent actualizate care trebuie respectate cu ocazia lucrărilor de reabilitare.

Mai multe despre lista noastră de redare YouTube, inclusiv videoclipuri despre procesele de montaj

Echiparea ulterioară și modernizarea sunt ușurate

În general vorbind, durata preconizată de viață și durata utilă de viață a componentelor utilizate la tehnologia clădirii au fost întotdeauna mai mici decât cea a clădirii în sine. Sistemele tehnice trebuie înlocuite din când în când. Iar cerințele tehnice cu privire la tehnologia clădirii, la siguranța clădirii în special, se modifică, de asemenea, ca urmare a schimbărilor legislative, cum ar fi prin apariția DIN 18650.

Experții service ai GEZE au mulți ani de experiență și înțeleg pe deplin toate cerințele cu privire la sistemele pentru clădiri. Aceștia sunt sprijiniți printr-o instruire continuă cu privire la modificările aduse reglementărilor și directivelor. Vă furnizăm soluții de viitor prin produse noi, începând cu sistemele de automatizare pentru ușile noastre, și până la echipamentele sau soluțiile pentru căi de evacuare și de salvare în vederea modernizării clădirii dvs.. Și, desigur, vă oferim oportunitatea de a înnoi sau înlocui unitățile de acționare cu unele furnizate de alți producători.